Uprawa tytoniu

W pierwszym etapie procesu uprawy tytoniu wysiewa się ziarna tytoniu na specjalnie przygotowanym podłożu, tzw. rozsadniku. Równocześnie plantatorzy starannie przygotowują glebę na swoich polach. Po dwóch miesiącach z nasion wyrastają rośliny o wysokości 15-20 centymetrów, które można przesadzić na pole. Rośliny rosną na polu przez kolejne dwa–trzy miesiące. W czasie wzrostu rośliny są poddawane kultywacji, która zapewnia maksymalny zbiór i jakość. Gleba jest regularnie nawożona, a rośliny chronione przed szkodnikami i chorobami.

Następnym etapem procesu jest zbiór. Zbieranie jest przeprowadzane liść po liściu (tytoń Virginia i Oriental) oraz całymi roślinami (tytoń Burley). Zbieranie odbywa się w momencie, gdy liście są dojrzałe i gotowe na następny etap – suszenie.

Suszenie odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości liści. Metoda suszenia różni się w zależności od rodzaju tytoniu – suszenie powietrzem dla tytoniu Burley, suszenie metodą ogniowo-rurową dla tytoniu Virginia i suszenie na słońcu dla tytoniu Oriental.

Po wysuszeniu liści rolnicy sortują je według jakości i rozmiaru. Następnie liście pakowane są w bele, które są gotowe do transportu. Bele tytoniu są transportowane do punktu skupu, gdzie są klasyfikowane i nabywane przez kupców.

Następnie tytoń jest przetwarzany. W przypadku tytoniu Burley i Virginia oznacza to także oddzielenie blaszek liści od łodyg. Tytoń jest suszony, pakowany do kartonów i transportowany do naszych centrów produkcyjnych na całym świecie.

Set cookie preferences