Zatrucie nikotynowe plantatorów tytoniu (GTS)

Zatrucie nikotynowe plantatorów tytoniu (GTS) spowodowane jest wchłanianiem nikotyny przez skórę podczas zbiorów mokrego tytoniu. Charakteryzuje się między innymi bólami głowy, mdłościami, wymiotami oraz zmianami ciśnienia krwi i tętna.

W ramach naszego programu Dobrych Praktyk Agronomicznych (Good Agriculture Practices – GAP) podejmujemy działania mające na celu rozwiązanie tego problemu. Inicjatywy te obejmują następujące działania:

  • ­Przygotowaliśmy materiały informacyjno-ostrzegawcze na temat GTS, przeznaczone do rozprowadzenia wśród plantatorów i dostawców współpracujących z nami na całym świecie. Materiały te zawierają informacje na temat objawów GTS, czynników ryzyka, sposobów zapobiegania oraz leczenia tego zatrucia. Z materiałami można zapoznać się, klikając linki po prawej stronie.
  • ­Wprowadzimy obowiązkową klauzulę zgodności we wszystkich nowych umowach z dostawcami oraz w zamówieniach tytoniu, wymagając od dostawców wdrożenia reguł postępowania dotyczących GTS.
  • ­Wprowadzamy określone reguły postępowania dotyczące dokumentowania i monitorowania. Ponadto wspólnie z dostawcami będziemy prowadzić wyrywkowe kontrole plantacji tytoniu, sprawdzając znajomość problematyki związanej z tym zatruciem wśród pracowników.

Edukacja i zapobieganie są ważnymi mechanizmami walki z GTS. Chcemy wypełnić swoje zobowiązania dotyczące podnoszenia poziomu świadomości wśród plantatorów, udostępniając im informacje pomocne w zapobieganiu temu zatruciu. W razie potrzeby, będziemy także współpracować z władzami poszczególnych krajów w celu podnoszenia świadomości istnienia problemu i pokazywania, jak można z nim walczyć.

Podobnie, jak w przypadku innych inicjatyw GAP naszej firmy, jest to zobowiązanie długoterminowe.

Set cookie preferences