W pracy cenisz partnerskie relacje i współpracę opartą na zaufaniu? Dla swojego zespołu jesteś nie tylko „szefem”, ale przede wszystkim liderem, który potrafi motywować? Zależy Ci na stabilnym zatrudnieniu oraz realnych możliwościach rozwoju? Jeśli odpowiedziałeś/odpowiedziałaś tak, nie czekaj – aplikuj do Philip Morris Polska w Krakowie! LIDER ZESPOŁU MASZYN Oferujemy: • Pracę w międzynarodowym gronie ekspertów w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku • Dynamiczne środowisko pracy pełne wyzwań • Możliwości rozwoju zawodowego • Pakiet szkoleń wprowadzających oraz dodatkowe szkolenia pogłębiające wiedzę • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych – to Ty wybierasz najlepsze benefity Jako Lider Zespołu Maszyn będziesz zajmować się: • Prowadzeniem i określaniem 24-godzinnego planu działania dla linii oraz wyznaczaniem priorytetów • Dbaniem o bezpieczeństwo swoich pracowników • Opracowaniem, prowadzeniem i weryfikowaniem planu zwiększenia wydajności i ciągłego doskonalenia • Nadzorowaniem procesu czyszczenia, inspekcji i smarowania dla zapewnienia stabilności, przewidywalności i niezawodności pracy maszyn • Określaniem celów i monitorowaniem wskaźników jakościowych oraz wdrażaniem działań naprawczych • Zarządzaniem pracownikami (zwłaszcza w zakresie motywowania oraz dostarczania szkoleń, treningów i planów rozwoju) • Współpracą z innymi departamentami oraz działami wspierającymi Aplikuj jeśli: • Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem produkcyjnym • Potrafisz samodzielnie organizować pracę i ustalać priorytety • Znasz system IOS (Zintegrowany System Operacyjny/Integrated Operating System) • Swobodnie komunikujesz się w języku angielskim • Znasz i potrafisz w praktyce stosować narzędzia Lean Manufacturing • Posiadasz dobre zrozumienie biznesu oraz znajomość zarządzania zasobami • Praca z danymi nie stanowi dla Ciebie problemu – potrafisz wykorzystać MS Excel do analizy wyników Pakiet Bezpieczeństwa • Wyposażamy pracowników w środki dezynfekujące i instrukcje na temat przestrzegania higieny (np. mycie rąk) • Dzielimy się z naszymi pracownikami poradami opracowanymi przez organy ochrony zdrowia publicznego, które dotyczą minimalizacji ryzyka infekcji • Prowadzimy gruntowną i bieżącą dezynfekcję wszystkich powierzchni i narzędzi wspólnych na terenie fabryki, stanowisk pracy oraz urządzeń wykorzystywanych przez pracowników • Przeprowadzamy codzienne, obowiązkowe, prewencyjne pomiary temperatury wszystkich osób, które przebywają na terenie fabryki • Opracowaliśmy działania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19, pozostające w zgodzie z wytycznymi właściwych organów państwowych oraz instytucji ochrony zdrowia publicznego Zainteresowany/a? Zmotywowany/a? Aplikuj online do 28 września 2020 Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.pmi.com Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Apply