Details

Contract

Full-Time

Location

Ljubljana, Slovenia

Department

Commercial

Openings

1

Job ID

37484645

Be a part of a revolutionary change At PMI, we’ve chosen to do something incredible. We’re totally transforming our business and building our future on smoke-free products. With huge change, comes huge opportunity. So, wherever you join us, you’ll enjoy the freedom to dream up and deliver better, brighter solutions and the space to move your career forward in endlessly different directions. Join us as a Trade Executive and you will feel like building a new business – but with the accumulated expertise of a global brand behind you. Bring us your curiosity and capacity to engage people and you can be part of the team that’s driving our huge commercial transformation. We are offering permanent full-time employment. If you’re a forecaster and forward-thinker, you can make a huge impact, implementing sales strategies across market. But, here, your innovation will do more than just improving sales. Your ‘day to day’ As a Trade Executive, you will be responsible for achieving defined key performance objectives and drive the curiosity, awareness, understanding of the new category on the respective territory in overall trade segment by: • Executing strategy and plan for the assigned territory ensuring highest performance standards related to sales and brand objectives. • Building outstanding relationship with trade while developing entrepreneurial engagement programs. • Location of work: Ljubljana and surrounding areas. • 100% field work. Who we’re looking for • Bachelor university degree or equivalent; • Fluent English and Slovenian language skills; • Proficient user of MS Office; • Experience in FMCG or other international companies on similar positions is an asset; • Strong analytical and communication skills; • Action driven and independent; • Driving license with a clean record for a minimum of 2 years. What we offer Our success depends on the men and women who come to work every single day with a sense of purpose and an appetite for progress. Join PMI and you too can: • Seize the freedom to define your future and ours. We’ll empower you to take risks, experiment and explore. • Be part of an inclusive, diverse culture, where everyone’s contribution is respected; collaborate with some of the world’s best people and feel like you belong. • Pursue your ambitions and develop your skills with a global business – our staggering size and scale provides endless opportunities to progress. All applicants will receive first feedback no later than 15th of July. To join our growing team, apply with CV in English no later than 14th of June. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRODAJO Bodite del revolucionarne spremembe V PMI smo se odločili storiti nekaj neverjetnega. Popolnoma spreminjamo naše poslovanje in gradimo našo prihodnost na brezdimnih izdelkih. Z velikimi spremembami pa se odpirajo tudi velike priložnosti. Kadarkoli se nam odločite pridružiti, boste imeli svobodo, da si zamislite in uresničite boljše, naprednejše rešitve, in hkrati možnost, da svojo poklicno pot usmerite v nešteto različnih smeri. Pridružite se nam kot strokovni sodelavec za prodajo in počutili se boste, kot da gradite novo podjetje – a s podporo bogatega strokovnega znanja globalne blagovne znamke. Prispevajte svojo radovednost in sposobnost, da pritegnete ljudi, in postanite del ekipe, ki vodi našo obširno komercialno preobrazbo. Nudimo zaposlitev s polnim delovnim časom za nedoločen čas. Če ste usmerjeni v prihodnost, inovacije in napredno razmišljujoči, lahko z izvajanjem prodajnih strategij na trgu dosežete odlične rezultate. A tukaj bo vaša sposobnost razvijanja inovacij uporabljena za več kot le izboljšanje prodajnih rezultatov. Vaše vsakodnevno delo Kot strokovni sodelavec za prodajo boste odgovorni za doseganje ključnih ciljev uspešnosti in spodbujanja radovednosti, zavedanja in razumevanja nove kategorije na izbranem območju v celotnem tržnem segmentu z: • izvajanjem strategije in načrta na določenem območju in z zagotavljanjem najvišjih standardov uspešnosti v povezavi s prodajnimi cilji in cilji blagovne znamke; • vzpostavljanjem odličnih odnosov s trgovskim sektorjem ob razvijanju programov podjetniškega sodelovanja. • Lokacija dela: Ljubljana in okolica • izključno delo na terenu Koga iščemo • Univerzitetna diploma (1. bolonjska stopnja) ali enakovredna stopnja izobrazbe. • Tekoče znanje angleščine in slovenščine. • Napredno znanje uporabe MS Office. • Zaželene izkušnje s kategorijo FMCG ali z delom na podobnih položajih v drugih mednarodnih podjetjih. • Odlične analitične in komunikacijske veščine. • Proaktivnost in samostojnost. • Vozniški izpit brez kazenskih točk najmanj 2 leti. Kaj nudimo Naš uspeh je odvisen od vseh, ki na pridejo delo z določenim namenom in strmenja k napredku. Pridružite se PMI in tudi vi lahko: • izkoristite svobodo, da oblikujete svojo in našo prihodnost. Opolnomočili vas bomo, da boste eksperimentirali in raziskovali. • Postanete del vključujoče, raznolike kulture, kjer je cenjen prispevek vsakega posameznika; sodelujte z nekaterimi izmed najbolj nadarjenih ljudi na svetu in doživite občutek pripadnosti. • Sledite svojim ambicijam in razvijajte svoje veščine v globalnem podjetju – naša velikost vam omogoča številne priložnosti za napredovanje. Vsi kandidati bodo prvo povratno informacijo prejeli najkasneje do 14. julija. Če se želite pridružiti naši rastoči ekipi, se prijavite z življenjepisom v angleščini najkasneje do 15. junija.

Apply