Details

Contract

Full-Time

Location

Otopeni, Romania

Department

Operations

Openings

2

Job ID

46278981

Production Technician Digital Printing Level 1 Digital Printing (Masinist Cutter/Printer) Responsabilități principale: 1. Asigură operarea continuă și eficientă a grupului de echipamente alocate și execută toate ajustările operaționale și de calitate pentru a obține produse care respectă standardele și specificațiile de calitate. 2. Analizează și rezolvă problemele tehnice de proces și de calitate, efectuând analiza cauzelor principale de defectare. 3. Asigură buna funcționare a echipamentelor desemnate, identifică și corectează problemele mașinilor în timpul desfășurării producției și le înregistrează în baza de date. 4. Participă la activitățile de instalare și reglare a echipamentelor/mașinilor. 5. Participă la activitățile de întreținere preventivă și propune acțiuni pentru întreținerea planificată, pentru a susține și îmbunătăți funcționalitatea mașinilor. 6. Coordonează toate activitățile preventive, planificate și de mentenanță reactivă legate de oprirea/pornirea mașinilor și schimbările de rețetă/marcă, pentru a asigura integritatea produselor. 7. Analizează performanțele mașinilor, condițiile de utilizare și sugerează îmbunătățiri, aplicând metodologia Lean și instrumentele de rezolvare a problemelor (ex. PDCA) și respectând procedura de gestionare a modificărilor. 8. Comunică echipelor de suport și colegilor toate informațiile utile pentru o bună desfășurare a proceselor de producție. 9. Completează formulare și introduce date în sisteme pentru a asigura informațiile de bază pentru urmărirea produselor. Înlocuiește Operatorul atunci când este necesar. 10. Asigură conformitatea integrală cu legislația relevantă, politicile și procedurile interne și atinge obiectivele stabilite pe parcursul procesului de evaluare profesională anual. 11. Facilitează OJT (instruirea la locul de muncă) pentru Production Operatori sau Production Technicieni. Cerințe minime: 1. Minim studii medii profil tehnic finalizate; 2. Experiența anterioară de lucru cu cel puțin una dintre tehnologiile căutate de minimum 18 luni este obligatorie și reprezintă cerință eliminatorie. 3. Abilități și competențe de bază în identificarea și corectarea problemelor de proces sau sisteme; 4. Abilități și competente de bază pentru efectuarea de activități simple de mentenanță mecanică. 5. Competențe generale: colaborare, comunicare, respectarea intrucțiunilor și procedurilor, eficiența muncii, analiza și rezolvarea problemelor; 6. Fluență în utilizarea limbii române (utilizarea limbajului comun și a limbajului de specialitate); minim cunoștinte de bază de utilizare a limbii engleze. Procesul de recrutare are 2 etape: 1. O evaluare online (pentru rezolvarea testului aveti la dispozitie aporximativ 20 de minute); 2. Interviu cu cei care au obtinut un rezultat decent;

Apply