Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Operations

Openings

1

Job ID

54417153

Орталық Азия елдерінің тәуекелі төмендетілген өнімдер бойынша кіші бренд-менеджері - Алматы Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. ФМҚ тәуекелі төмендетілген өнімдерінің маркетинг және цифрлық технологиялар бөлімі қарқынды дамуда және түбегейлі өзгерістер жасауда. Түтінсіз болашаққа түрлендіру дегеніміз – Сіз цифрлық коммуникациялар болашағын айқындау және құру еркіндігін пайдалана отырып, стартап ортасында жұмыс істейтін боласыз. Компаниямыздың креативтік орталығында жаңа идеяларды жүзеге асыру және жұмыс істеу үшін бізге келіңіз. МІНДЕТТЕРІНЕ МЫНАЛАР КІРЕДІ: • Маркетингтік стратегияларды дамытуға және кейіннен маркетингтік жоспарды құруға қатысу; • Нарыққа енгізуді және мақұлданған маркетинг жоспарларының орындалуын үйлестіру, қол жеткізілген прогресті тұрақты негізде бағалау; • Маркетингтік материалдарды өндіруді әзірлеу және бақылау; • Маркетингтік бағдарламалардың тиімділігін және жұмсалған қаражаттың тиімділігін талдау. БІЗДІҢ ТАЛАПТАРЫМЫЗ: • Жоғары білім; • Бренд-маркетинг саласындағы жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл; • Ағылшын тілін меңгеру деңгейі - жетік. *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Младший бренд-менеджер по продукции с пониженным риском стран Центральной Азии - Алматы Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. Отдел маркетинга и цифровых технологий продукции с пониженным риском в ФМК динамично развивается и совершает революционные преобразования. Трансформация к бездымному будущему означает, что Вы будете работать в атмосфере стартапа, пользуясь свободой определять и создавать будущее цифровых коммуникаций. Присоединяйтесь к нам, чтобы воплощать в жизнь новые идеи и работать в креативном центре нашей компании. В ТВОИ ОБЯЗАННОСТИ БУДЕТ ВХОДИТЬ: • Участвовать в развитии маркетинговых стратегий и последующем построении маркетингового плана; • Координировать внедрение на рынке и исполнение одобренных планов по маркетингу, оценивать достигнутый прогресс на регулярной основе; • Разрабатывать и контролировать производство маркетинговых материалов; • Анализировать эффективность маркетинговых программ и эффективность затраченных средств. НАШИ ТРЕБОВАНИЯ: • Высшее образование; • Опыт работы в сфере бренд менеджмента не менее 2 лет; • Владение языками: русский, английский– свободное владение (письменный и устный); *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply