Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Commercial

Openings

1

Job ID

54363960

Цифрлық шешімдерді қолдау жөніндегі басшы – Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90 Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. ФМҚ тәуекелі төмендетілген өнімдерінің маркетинг және цифрлық технологиялар бөлімі қарқынды дамуда және түбегейлі өзгерістер жасауда. Түтінсіз болашаққа түрлендіру дегеніміз – Сіз цифрлық коммуникациялар болашағын айқындау және құру еркіндігін пайдалана отырып, стартап ортасында жұмыс істейтін боласыз. Компаниямыздың креативтік орталығында жаңа идеяларды жүзеге асыру және жұмыс істеу үшін бізге келіңіз. Күн сайынғы міндеттеріңіз: • Негізгі көрсеткіштердің өсуін ынталандыру үшін бизнес басымдықтарын түсіну, гипотезаларды құру және тестілеу; • Бизнес-міндеттерге басымдық беру үшін ішкі стейкхолдерлермен жұмыс; • Дамудың жаңа мүмкіндіктерін анықтау үшін сатуды, нарықты және тұтынушылардың кері байланысын біріктірілген талдау; • Аналитикалық деректерді визуализациялау, тәжірибелік әрекеттерді тұжырымдау, кейіннен іске асыру үшін ішкі және сыртқы стейкхолдерлермен бекіту; • Цифрлық өткізу арналарын дамыту стратегиясын тұжырымдау және іске асыру; • Өнімділік мониторингі, серіктестермен бірлесіп бизнес-көрсеткіштерді оңтайландыру және өсіру жөніндегі жоспарларды дайындау және іске асыру; • Жергілікті заңнаманың, нарықтық трендтердің және компанияның коммерциялық жоспарларының талаптарына сәйкес цифрлық сату арналарын дамытудың жаһандық стратегиясын бейімдеу; • Жергілікті заңнама мен компания талаптарына сәйкес серіктестік алаңдарында кең өнім ассортиментінің, негізгі сервистердің және толық және шынайы ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету; • Серіктестік сату арналарының қажеттіліктері мен ерекшеліктерін ескере отырып, компанияның өнімдері мен қызметтерін жоспарлау және жылжыту; • Сатуды, жаңа аудитория мен пайдаланушыларды тартуды, тұтынушы тәжірибесін, веб-трафикті, конверсия көрсеткіштерін талдауды қоса алғанда, негізгі көрсеткіштерді талдау және бақылау; • Интернет-сатылымдар мен біріктірілген транзакцияларды бақылау және оңтайландыру (мыс.: Тапсырыстарды, төлемдерді бақылау, бухгалтерлік құжаттамамен жұмыс, жеткізу және кері логистика); • Техникалық интеграциялармен ұштасқан серіктестермен жұмыс (төлем жүйелері, заңнамалық шектеулерге сәйкестікті қамтамасыз ету жөніндегі құралдар, жеткізу сервистері) ; • Ынтымақтастық шарттарын талқылау, шарттарды жүргізу және жасасу (төлем шарттары, кредиттік лимиттер, өтемақылар және т. б.); • Цифрлық тарату арналарының жұмысына байланысты сұраныстарды өңдеу; • Серіктестік алаңдардағы клиенттік тәжірибені талдау, клиенттермен тиімді қарым-қатынас жасау және сатылымның өсуін қамтамасыз ету үшін серіктестік цифрлық алаңдардағы ұсыныстарды әзірлеу және өзгерістерді енгізу; • Негізгі көрсеткіштер бойынша есеп беру, серіктес тарапынан қызметтердің оңтайлы сапасын қамтамасыз ету үшін жеткізушілермен келісімдерді сақтау. Бізге кім керек: • Коммерциялық жүйелерді басқару, тапсырыстарды өңдеу, электрондық коммерция, e-mail маркетинг, аналитика және онлайн сату есептілігіндегі тәжірибе; • Өнім каталогтарын басқару, өнім, баға және қызмет туралы ақпаратты бейімдеу тәжірибесі; • Заманауи цифрлық ландшафтты түсіну; • Ішкі бақылау және бизнес-процестерді басқару процестерін, салық және бухгалтерлік есеп негіздерін түсіну; • Іскерлік шеберлік, нарық мәдениетін, сатып алушылардың мінез-құлқын, деректерді өңдеу саласындағы онлайн-трендтерді түсіну; • Көп тапсырмалы ортадағы жұмыс тәжірибесі; • Трейд-маркетингтің негіздерін түсіну; • Аналитикалық қабілеттердің жоғары деңгейі; • Онлайн аналитика, нарықты зерттеу, сату туралы есеп беру тәжірибесі; • Agile әдісі бойынша жұмыс тәжірибесі, жобаларды басқару бойынша БЖ-мен жұмыс тәжірибесі (мыс.: Jira); • Аналитикалық деректерді кең аудитория үшін әңгімеге аудара білу; • Үлкен суретті түсінуді жоғалтпай егжей-тегжейлі білу; • Ағылшын тілін Upper-Intermediate және одан жоғары деңгейде білу. *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Руководитель по цифровым решениям продукции с пониженным риском – Илийский район, пос. Отеген Батыра, ул. Ильяса Жансугурова, 90 Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. Отдел маркетинга и цифровых технологий продукции с пониженным риском в ФМК динамично развивается и совершает революционные преобразования. Трансформация к бездымному будущему означает, что Вы будете работать в атмосфере стартапа, пользуясь свободой определять и создавать будущее цифровых коммуникаций. Присоединяйтесь к нам, чтобы воплощать в жизнь новые идеи и работать в креативном центре нашей компании. Ваши повседневные обязанности: • Понимание бизнес-приоритетов, построение и тестирование гипотез для стимулирования роста ключевых показателей; • Работа с внутренними стейкхолдерами для приоритезации бизнес-задач; • Комбинированный анализ продаж, рынка и обратной связи от потребителей для определения новых возможностей развития; • Визуализация аналитических данных, формулировка практических действий, утверждение с внутренними и внешними стейкхолдерами для последующей реализации; • Формулировка и реализация стратегии развития цифровых каналов сбыта; • Мониторинг производительности, подготовка и реализация планов по оптимизации и росту бизнес-показателей совместно с партнерами; • Адаптация глобальной стратегии по развитию цифровых каналов продаж в соответствии с требованиями местного законодательства, рыночных трендов и коммерческих планов компании; • Обеспечение доступности широкого продуктового ассортимента, ключевых сервисов и подробной и достоверной информации на партнерских площадках в соответствии с требованиями местного законодательства и требований компании; • Планирование и продвижение продукции и услуг компании с учетом потребностей и специфики партнерских каналов продаж; • Анализ и мониторинг ключевых показателей, включая продажи, привлечение новой аудитории и пользователей, анализ клиентского опыта, веб-трафика, показателелей конверсии; • Мониторинг и оптимизация интернет-продаж и сопряженных транзакций (н-р:Треккинг заказов, оплат, работа с бухгалтерской документацией, доставка и обратная логистика); • Работа с партнерами, сопряженная с техническими интеграциями (платежные системы, инструменты по обеспечению соответствия законодательным ограничениям, сервисы доставки); • Обсуждение условий сотрудничества, ведение и заключение договоров (условия оплаты, кредитные лимиты, компенсации и т.д.); • Обработка запросов, связанных с работой цифровых каналов сбыта; • Аналитика клиентского опыта на партнерских площадках, разработка рекоммендаций и внедрение изменений на партнерских цифровых площадках для эффективного взаимодействия с клиентами и обеспечения роста продаж; • Отчетность по ключевым показателям, соблюдение соглашений с поставщиками для обеспечения оптимального качества услуг со стороны партнера. Кто нам нужен: • Опыт в администрировании коммерческих систем, обработки заказов, электронной коммерции, e-mail маркетинге, аналитике и отчетности по онлайн-продажам; • Опыт в управлении продуктовыми каталогами, адаптации продуктовой, ценовой и сервисной информации; • Понимание современного цифрового ландшафта; • Понимание процессов внутреннего контроля и управления бизнес-процессами, основ налогового и бухгалтерского учета; • Деловая хватка, понимание культуры рынка, поведения покупателей, онлайн-трендов в сфере обработки данных; • Опыт работы в мультизадачной среде; • Понимание основ трейд-маркетинга; • Высокий уровень аналитических способностей; • Опыт работы с онлайн аналитикой, исследованиями рынка, отчетностью по продажам; • Опыт работы по методу Agile, опыт работы с ПО по управлению проектами (н-р: Jira); • Умение перевести аналитические данные в повествование для широкой аудитории; • Способность вдаваться в детали, не теряя понимания общей картины; • Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate и выше. *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply