Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty Region, Kazakhstan

Department

Operations

Openings

3

Job ID

54433326

Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Өндірістік бөлімде жұмыскерлердің әрқайсысы ортақ іске елеулі үлес қоса алады. Осы бөлімдегі жұмыс сатып алуға, логистикаға, өндіріске, жеткізілім тізбегін жоспарлауға және т.б. салаларға жаңа тәсілдемелерді талап етеді. Сізді күн сайынғы күрделі міндеттер шабыттандырса, біз Сізге жетілу, инновацияларды енгізу және жаңа жұмыс әдістерін әзірлеу мүмкіндігін ұсынамыз. Күн сайынғы міндеттеріңіз: - Техникалық қызмет көрсету процесін жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау; - Техникалық қызмет көрсету мен активтерді басқарудың орташа мерзімді және ұзақ мерзімді стратегияларын анықтау және жүзеге асыру; - Сынилығы мен минималды тұрып қалу уақыты негізінде қондырғы мен қосалқы бөліктерн тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін өндірістік бөлімдердің жұмысын үйлестіру; - Қондырғыға техникалық қызмет көрсету бойынша процедураларды, жөндеу жұмыстарын әзірлеуді, ендіру мен жаңартуды қамтамасыз ету, сондай-ақ сәйкес құжаттаманы жүргізу; Бізге кім керек: - Жоғары техникалық инженерлік білім. - Өндірістегі жұмыс тәжірибесі кем дегенде 3 жыл. - Басшылық қызметтегі жұмыс тәжірибесінің болуы (кем дегенде 1 жыл). - Ағылшын тілін меңгеруі – upper-intermediate. Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. В производственном отделе каждый из работников имеет возможность внести весомый вклад в общее дело. Работа в этом отделе требует новых подходов к закупкам, логистике, производству, планированию цепи поставок, и др. Если Вас вдохновляют сложные повседневные задачи, мы предоставим Вам возможности совершенствоваться, внедрять инновации и разрабатывать новые методы работы. Ваши повседневные обязанности -Планировать, организовывать, координировать и контролировать процесс технического обслуживания; -Определять и реализовывать среднесрочные и долгосрочные стратегии технического обслуживания и управления активами; -Координировать работу производственных отделов для обеспечения эффективного использования оборудования и запасных частей на основе их критичности и минимального времени простоя; -Обеспечивать разработку, внедрение и обновление процедур по техническому обслуживанию оборудования, ремонтных работ, а также ведение соответствующей документации; Кто нам нужен: -Высшее техническое инженерное образование. -Опыт работы в производстве не менее 3 лет. -Опыт работы на руководящей должности (не менее 1 года). - Знание английского языка – upper-intermediate. *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply