Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Consumer

Openings

1

Job ID

54362663

ТТӨ қашықтан қолдау басшысы - Алматы Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Клиенттік тәжірибе бөлімі – жаңа өнімдерді әзірлеу үшін жасалған компаниямыздың бөлімшесі. Біз тиімді маркетингтік және коммерциялық стратегия құра отырып, ФМИ мен тұтынушылар арасындағы байланысқа қамқорлық жасаймыз. Біз жасампаздықты, ынтымақтастыққа дайындықты, икемділікті және жігерлілікті бағалаймыз. Клиенттік тәжірибе саласында тәжірибеңіз болса және Сіз белгісіздікті қорықпасаңыз, онда бізбен бірге Сіз даму үшін шексіз мүмкіндіктерге ие бола аласыз. Күн сайынғы міндеттеріңіз: • Тәуекелі төмендетілген өнімнің жаңа пайдаланушыларын қашықтан қолдау бойынша бағдарламаларды басқару үлгілерін енгізу. • Ағымдағы процестерді оңтайландыру және автоматтандыру • Рәсімдердің орындалуын бақылауды жүзеге асыру, жаңа процестерді әзірлеу және енгізу, • Стратегияны жоспарлау және жүзеге асыру, сондай-ақ клиенттердің сұраныстарын қанағаттандыру және тәуекелі төмендетілген өнімнің жаңа пайдаланушыларына қолдау көрсету мақсатында топтық тапсырмаларды бөлу • Клиенттер базасын ұстап қалу және кеңейту мақсатында шешімдерді әзірлеу • Техникалық және бизнес шешімдер циклін азайту мақсатында Компания бөлімшелерімен өзара әрекеттесу • Тәуекелі төмендетілген өнімнің конверсиясын арттыру • Бөлім бюджетін басқару • Клиенттермен қашықтағы байланыс арналарын басқару Бізге кім керек: • Клиентке бағытталған бағдарламалар мен құралдарды басқару дағдылары; • Клиенттердің қажеттіліктері негізінде бизнес-үлгілерді құру дағдылары; • Қашықтағы байланыс арналарымен жұмыс тәжірибесі (e-mail, SMS, Social Media алаңдары) • Оқиғаларды, проблемаларды басқарудағы жұмыс тәжірибесі; • Топ тапсырмаларының орындалуын бақылау және олардың тиімділігін қадағалау дағдылары; • CRM жүйелерінде кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі (Bitrix24); • Сұрау салуларға сәйкес мерзімді есептілікті және біржолғы есептілікті ұсыну бойынша дағдылар; • MS Office, Power BI қолданбаларының сенімді пайдаланушысы; • Клиенттік витриналарды, клиент профилін құра білу • Конверсиялық көрсеткіштерді басқару • Жаһандық материалдарды бейімдеуде және жобаларды жергілікті нарыққа енгізуде жұмыс тәжірибесі; • Тілдерді меңгеру: орыс, ағылшын– еркін меңгеру (жазбаша және ауызша) • Операторлардың немесе арнаның (CES, CSAT, NPS) жұмыс сапасын бағалаудың негізгі көрсеткіштерін басқару. *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Руководитель удаленной поддержки ППР - Алматы Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. Отдел Клиентского опыта— это подразделение нашей компании, созданное для разработки новых продуктов. Мы заботимся о связи ФМИ с потребителями, создавая эффективную маркетинговую и коммерческую стратегию. Мы ценим креативность, готовность к сотрудничеству, гибкость и динамичность. Если у Вас есть опыт в области клиентского опыта, и Вы не боитесь неопределенности, то с нами Вы сможете получить безграничные возможности для развития. Ваши повседневные обязанности: • Внедрение рабочей модели управления программами по удаленной поддержки новых пользователей продукции с пониженным риском. • Оптимизация и автоматизация текущих процессов • Осуществления контроля исполнения процедур, разработка и внедрение новых процессов, • Планирование и реализация стратегии, а также распределение задач в команде с целью удовлетворения запросов клиентов и поддержки новых пользователей продукции с пониженным риском • Разработка решений с целью удержания и расширения клиентской базы • Взаимодействие с подразделениями Компании с целью сокращения цикла технических и бизнес решений • Увеличение конверсии продукции с пониженным риском • Управление бюджетом отдела • Управление удаленными каналами коммуникации с клиентами Кто нам нужен: Навыки управления клиентоориентированными программами и инструментами; • Навыки построения бизнес-моделей на базе клиентских нужд; • Опыт работы с удаленными каналами коммуникациями (e-mail, SMS, Social Media площадки) • Опыт работы в управлении инцидентами, проблемами; • Навыки контроля выполнения задач команды и отслеживание их эффективности; • Опыт работы в CRM системах не менее 1 года (Bitrix24); • Навыки по предоставлению периодичной отчетности и разовой отчетности согласно запросам; • Уверенный пользователь приложений MS Office, Power BI; • Умение построения клиентских витрин, профиля клиента • Управление конверсионными метриками • Опыт работы в адаптации глобальных материалов и внедрении проектов на локальный рынок; • Владение языками: русский, английский– свободное владение (письменный и устный) • Управление основными метриками оценок качества работы операторов или канала (CES, CSAT, NPS). *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply