Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Commercial

Openings

1

Job ID

55024854

Сауда көрінімін дамыту және инновациялар жөніндегі сарапшы – Алматы Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Сату бөлімінде белсенділік, клиентке бағдарлану және барлық жаңа нәрсеге ашықтық бағаланады. Бұл Сізге сай келеді деп ойласаңыз, бізбен бірге кең ауқымды түбегейлі өзгерістер жасау үшін біздің командамызға қосылыңыз. Жаңа миссиямыздың табысы, түбегейлі өзгерістердің алғы шебінде тұрған бөлшек сауда бөліміне тікелей байланысты, себебі біз қазір жаңа сауда нүктелерін ашып, жаңа өнімдерді ұсынудамыз. Бұл қызықты, еліктіретін және шабыттандыратын тәжірибе. Жаңа миссиямыздың жаңа нарықтардағы табысы Орталық Азия бөліміне тікелей байланысты. Бұл қызықты, еліктіретін және шабыттандыратын тәжірибе, себебі Сіз ФМИ-дегі әріптестеріңіздің тәжірибесіне сүйене отырып, көршілес елдердегі болашақты айқындау және құру еркіндігін пайдалана отырып, стартап ортасында жұмыс істейтін боласыз. Күн сайынғы міндеттеріңіз: - Сауда көрінімін үздіксіз жақсартуды қамтамасыз ету және POSm материалдар мен жабдықтардың жаңа тұжырымдамаларын әзірлеуде орталық команданы қолдау ; - Материалдар мен жабдықтарды орналастыру жөніндегі мақсаттардың орындалуын жүйелі түрде талдау және басқару; - Сауда көрінімі, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді мақсат қою стратегияларын әзірлеуге қатысу; - Далалық сапарлар мен брифтер ұйымдастыру; - Мотивациялық бағдарламалар әзірлеу; - Мінсіз дүкен платформасын жасауға қатысу; - Іске қосу және белсенділіктер күнтізбесін басқару және жетекшілік ету. Бізге кім керек: - Жоғары білім; - Трейд-маркетинг/сату саласындағы 3 жылдан 6 жылға дейінгі жұмыс тәжірибесі; - Әмбебап көрінім тұжырымдамасын жасау және енгізу тәжірибесі және оны әртүрлі сауда нүктелеріне бейімдеу; - Презентациялар мен конференциялар өткізу тәжірибесі; - Excel бағдарламасын тәжірибелі пайдаланушы; - Ағылшын тілін Upper-Intermediate деңгейінде білу. *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Эксперт по развитию торговой видимости и инноваций – Алматы* Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. В отделе сбыта ценятся активность, ориентация на клиента и открытость ко всему новому. Если вы считаете, что это о Вас, то присоединяйтесь к нашей команде, чтобы вместе с нами проводить масштабные преобразования. От отдела розничных продаж напрямую зависит успех нашей новой миссии, ведь он на передовой линии преобразований, ведь сейчас мы открываем новые точки и представляем новые продукты. Это интересный, увлекательный и вдохновляющий опыт. От отдела Центральной Азии напрямую зависит успех нашей новой миссии на новых рынках. Это интересный, увлекательный и вдохновляющий опыт, ведь Вы будете работать в атмосфере стартапа, пользуясь свободой определять и создавать будущее в соседних странах, опираясь на опыт коллег в ФМИ. В твои обязанности будет входить: - Обеспечивать непрерывное улучшение торговой видимости и поддерживать центральную команду в разработках новых концептов ПОС материалов и оборудований; - Анализ и управление исполнением целей по размещению материалов и оборудований на регулярной основе; - Участие в разработках стратегий по торговой видимости, долгосрочных и краткосрочных целеполаганий; - Орагнизация полевых визитов и брифов; - Разработка мотивационных программ; - Участие в создании платформы идеального магазина; - Лидирование и управление календарем запусков и активностей. Кто нам нужен: - Высшее образование; - Опыт работы в сфере трейд-маркетинга/продаж от 3 до 6 лет; - Опыт создания и внедрения универсального концепта видимости и адаптация его для разных точек продаж; - Опыт проведения презентаций и конференций; - Продвинутый пользователь Excel; - Английский язык на уровне Upper-Intermediate. *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply