Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty Region, Kazakhstan

Department

Operations

Openings

1

Job ID

54947289

Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Өндірістік бөлімде жұмыскерлердің әрқайсысы ортақ іске елеулі үлес қоса алады. Осы бөлімдегі жұмыс сатып алуға, логистикаға, өндіріске, жеткізілім тізбегін жоспарлауға және т.б. салаларға жаңа тәсілдемелерді талап етеді. Сізді күн сайынғы күрделі міндеттер шабыттандырса, біз Сізге жетілу, инновацияларды енгізу және жаңа жұмыс әдістерін әзірлеу мүмкіндігін ұсынамыз. Өндірістік процестер инженері МІНДЕТТЕРІНЕ МЫНАЛАР КІРЕДІ: Белгіленген сала шеңберінде жақсартуларды енгізу, өндірістік процестерді бақылау және қолдау үшін толық жауапкершілік; Өндірістік процестерді қолдау үшін нұсқаулар/рәсімдер әзірлеу; Сіздің жауапкершілігіңіздегі өндірістік процестер шеңберінде негізгі өндірістік көрсеткіштер бойынша іс-қимыл жоспарын әзірлеу, талдау; Техникалық білімді, өндірістік дерекқорды басқару (data management); Өндірістік процестерді/көрсеткіштерді жақсарту бойынша кешенді жобаларды жетекшілік ету/үйлестіру; Өндірістік көрсеткіштер бойынша мақсаттар қоюға қатысу; Басқа филиалдардың әріптестерімен тұрақты байланыс арқылы өндірісте инновацияларды енгізуге жетекшілік ету. БІЗДІҢ ТАЛАПТАРЫМЫЗ: Техникалық білім (болғаны дұрыс); Ағылшын тілін білу - сенімді меңгеру; MS Excel, PowerPoint сенімді пайдаланушысы; Келіссөздерді жүргізу дағдылары; Әрекет етуге ұмтылыс; Жоспарлау және командада жұмыс істей білу; Мәселелерді шешуде аналитикалық қабілеттер. Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. В производственном отделе каждый из работников имеет возможность внести весомый вклад в общее дело. Работа в этом отделе требует новых подходов к закупкам, логистике, производству, планированию цепи поставок, и др. Если Вас вдохновляют сложные повседневные задачи, мы предоставим Вам возможности совершенствоваться, внедрять инновации и разрабатывать новые методы работы. Инженер по производственным процессам В ТВОИ ОБЯЗАННОСТИ БУДЕТ ВХОДИТЬ: Полная ответственность за внедрение улучшений, контроль и поддержку производственных процессов в рамках назначенной области; Разработка инструкций/процедур для поддержки производственных процессов; Анализ, разработка плана действий по основным производственным показателям в рамках производственных процессов, находящихся в твоей ответственности; Управление техническими знаниями, производственной базой данных (data management); Лидирование/координация комплексных проектов по улучшению производственных процессов/показателей; Участие в постановке целей по производственным показателям; Лидирование внедрений инноваций на производстве, посредством постоянного контакта с коллегами с других филиалов. НАШИ ТРЕБОВАНИЯ: Техническое образование (приветствуется); Знание английского языка - уверенное владение; Уверенный пользователь MS Excel, PowerPoint; Навыки ведения переговоров; Стремление к действию; Умение планировать и работать в команде; Аналитические способности по решению проблем.

Apply