Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Operations

Openings

1

Job ID

55838181

Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Күн сайынғы міндеттеріңіз: - Технологиялық жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету және өндірістік процесті бақылау; - Темекі және темекі емес материалдарды бақылау мен есепке алуды жүзеге асыру; - Цехтың технологиялық жабдықтарында жөндеу жұмыстарын жүргізу, жабдықтың ақауларының себептерін анықтау және оларды жою; - Талаптарға сәйкес шығарылатын өнімнің сапасын бақылау, ілеспе құжаттаманы жүргізу; - Орындалған жұмыстар бойынша есептерді дайындау және уақтылы ұсыну; - Өндіріс процесін / шығарылатын өнімнің сапасын жақсарту бойынша компанияның жобаларына қатысу. Бізге кім керек: - Орта-арнайы / жоғары техникалық білім; - Өндірістегі жұмыс тәжірибесі, халықаралық компаниядағы жұмыс тәжірибесі (болғаны жөн), ұқсас лауазымдағы жұмыс өтілі кемінде 1-2 жыл; - Нәтижеге назар аудару; - Командада жұмыс істей алу; - Жылдам ұғып алу қабілеті. Біз не ұсынамыз: - Өз амбицияларыңызды жүзеге асыру және жаһандық бизнесте дағдыларыңызды дамыту мүмкіндігі – біздің өлшеміміз бен ауқымымыз ілгерілеу үшін шексіз мүмкіндіктер береді; - Халықаралық мансап құру және кросс-функционалды қозғалыстар мүмкіндігі; - Кеңейтілген әлеуметтік пакет: өмірді сақтандыру, ауыр аурулардан сақтандыру, балалардың мектепке дейінгі дамуы үшін қосымша төлем, қызметкерлерге және отбасы мүшелеріне көмек көрсету бағдарламасына қатысу (қаржылық, психологиялық және заңгерлік кеңестер) және т.б.; *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, и расти профессионально в самых разных направлениях. Ваши повседневные обязанности: - Обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования и контролирование производственного процесса; - Осуществление контроля и учета табачных и нетабачных материалов; - Осуществление по необходимости ремонтных работ на технологическом оборудовании цеха, выявление причин неполадок оборудования и их устранение; - Контроль качества выпускаемой продукции согласно требованиям, ведение сопутствующей документации; - Подготовка и своевременное предоставление отчетов по выполненным работам; - Участие в проектах компании по улучшению производственного процесса / качества выпускаемой продукции. Кто нам нужен: - Среднее-специальное/высшее техническое образование; - Опыт работы на производстве, опыт работы в международной компании (желательно), стаж работы на аналогичной должности не менее 1-2 года; - Нацеленность на результат; - Умение работать в команде; - Способность схватывать «на лету». МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - Возможность профессионально расти в международной компании, масштаб которой предоставляет безграничные возможности для развития; - Возможность построения международной карьеры и кросс-функциональных переходов; - Расширенный социальный пакет: страхование жизни, страхование при критических заболеваниях, доплату на дошкольное развитие детей, участие в Программе поддержки работников (финансовая, психологическая и юридические консультации) для работников и членов семьи, и многое другое; Филип Моррис Казахстан уже 8 лет подряд является обладателем награды Top Employer в Казахстане, а также единственным обладателем сертификата Equal Pay в Казахстане, что подтверждает нашу приверженность высоким стандартам работы. *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply