Details

Contract

Full-Time

Location

Otopeni, Romania

Department

Operations

Openings

1

Job ID

55848960

Suntem în căutarea unui/unei coleg/(e) care să se alăture Departamentului de producție, în postul de Line Coordinator (Digital Printing) Responsabilitati: •Coordonează și conduce echipa (tura de lucru) din Producție pentru a obține și a îmbunătăți indicatorii cheie de performanță, respectând standardele și politicile operaționale. •Asigură o funcționare continuă și fiabilă a echipamentelor, operează și ajustează precis și remediază problemele de calitate și de funcționare pentru a atinge volumul de producție planificat. Inlocuiește Production Technicians, atunci când este cazul. •Coordonează executarea controalelor de întreținere necesare pentru a asigura starea de bază a echipamentului. •Promovarea și dezvoltarea responsabilitatii cu privire la echipament în cadrul echipei. •Urmărirea conformării calității procesului și a produsului cu Sistemul de management al calității si specificațiile produsului. Sprijinirea întregii echipe pentru asigurarea calității materialelor. •Asigură că măsurile corective necesare sunt luate și urmărite în cazul în care apare o abatere și identifică și implementează oportunități de îmbunătățire a performanțelor viitoare. •Asigură o introducere precisă a tuturor datelor de operare necesare în zona de producție pentru a oferi o sursă de feedback asupra performanțelor proceselor și a permite efectuarea analizei ulterioare pentru a satisface nevoile de raportare. •Ajuta Process Lead in asigurarea integritatii datelor și pregătirea rapoartelor privind pierderile de producție. •Se asigură că toate informațiile necesare privind performanța de producție sau alte date de afaceri relevante sunt disponibile la timp și sunt înțelese în întreaga echipă și colegi. •Asigurarea revizuirii periodice a standardelor implementate, a sistemelor și practicilor de management zilnic, asigurând respectarea completă a acestora de către echipă. Promovarea unei culturi de îmbunătățire continuă. •Responsabil de realizarea planului de training stabilit. Calificari: •Minim diplomă de liceu cu profil tehnic, studiile superioare în domeniul tehnic vor fi considerate avantaj; •Orientare către rezultate și bune abilități tehnice; •Leadership; •Abilități bune de comunicare și gestionare a unei echipe; •Atenție susținută la detalii. •Fluență în vorbirea limbii române, cunoștințe medii de limba engleză.

Apply