Details

Contract

Full-Time

Location

Otopeni, Romania

Department

Operations

Openings

4

Job ID

56441071

Suntem în căutarea unor colegi/(e) extraordinar/(a) care să se alăture echipei Manufacturing, ocupând pozițiile de: Production Operator Level 1 (Digital Printing) Responsabilități principale: 1. Asigură funcționarea continuă și eficientă a echipamentelor desemnate, cu scopul atingerii/depășirii obiectivelor de producție, în condiții de sigurantă a muncii. 2. Participă la toate activitățile desemnate: pornirea/oprirea echipamentelor sau proceselor și la schimbările de rețetă/marcă pentru a asigura integritatea produsului. 3. Recepționează și manevrează materiale și produse, operând echipamentele și utilajele, asigurându-se că materialele/produsele nu se amestecă sau deteriorează. 4. Realizează reglaje simple ale echipamentelor și utilajelor în conformitate cu fișele de parametri, conform procedurilor specifice de producție. 5. Verifică din punct de vedere vizual că materialele și produsele corespund cerințelor de calitate și specificațiilor și aplică procedurile de producție; aplică masurile corective necesare pentru a asigura nivelul de calitate al produsului/procesului. 6. Păstrează echipamentele de producție și zona de lucru curate și îngrijite, sortează deșeurile în conformitate cu procedurile. 7. Comunică colegilor toate informațiile utile pentru o bună desfășurare a proceselor de producție. 8. Completează formulare pentru a asigura informațiile de bază pentru urmărirea produselor. Cerințe Minime: - Minim studii medii finalizate; profilul tehnic va fi considerat ca fiind avantaj; - Experiență de lucru în mediu de producție/digital printing va fi considerat avantaj; - Bune abilități analitice, conceptuale și orientare către rezultate; - Abilități bune de comunicare; - Atenție susținută la detalii, precizie în percepția vizuală / cromatică, coordonare mână-ochi, vigilență. - Fluență în utilizarea limbii române (utilizarea limbajului comun și a limbajului de specialitate); Dacă considerați că sunteți potrivit/(ă), vă rugăm să aplicați până la 5 Octombrie 2023. Încadrarea candidaților pe această poziție se va face pe gradul salarial PMI 3. We are looking for 3 extraordinary colleagues to join the Manufacturing team, occupying the positions of: Production Operator Level 1 Main responsibilities: 1. Ensures the continuous and efficient operation of the designated equipment, in order to achieve / exceed the production objectives, in safe working conditions. 2. Participates in all designated activities: starting / stopping equipment or processes and changing recipes / branding to ensure product integrity. 3. Receives and handles materials and products, operating equipment and machinery, ensuring that materials / products do not mix or damage. 4. Make simple adjustments of equipment and machinery according to the parameter sheets, according to the specific production procedures. 5. Visually verify that the materials and products comply with the quality requirements and specifications and apply the production procedures; apply the necessary corrective measures to ensure the quality level of the product / process. 6. Keep production equipment and work area clean and tidy, sort waste according to procedures. 7. Communicates to colleagues all the information useful for a good development of production processes. 8. Fill out forms to provide basic product tracking information. Minimum Requirements: - Minimum completed secondary education; the technical profile will be considered as an advantage; - Work experience in a production / digital printing environment will be considered an advantage; - Good analytical, conceptual and results-oriented skills; - Good communication skills; - Sustained attention to detail, precision in visual / chromatic perception, hand-eye coordination, alertness. - Fluency in the use of the Romanian language (use of the common language and the specialized language); Key things to know before you apply Relocation support is not available for this job

Apply