Seznamte se s námi

Jsme Philip Morris ČR a.s., dceřiná společnost Philip Morris International a největší výrobce a prodejce tabákových výrobků v České republice. Najdete nás na Burze cenných papírů Praha. Vlastníme 99% obchodní podíl ve společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o.

ofirme_resized

Továrna v Kutné Hoře

Továrna v Kutné Hoře byla založena v roce 1812, dnes vyváží své výrobky do 46 zemí po celém světě.  

Pracuje v ní přes 800 zaměstnanců.

employees-1

Philip Morris ČR a.s. zaměstnává více než 1 000 lidí.

Naši lidé

Každá nová generace zaměstnanců přichází s novými očekáváními. To je důvod, proč neustále pracujeme na dalším zlepšování našeho špičkového pracovního prostředí. Činíme tak s cílem nabízet ty nejlepší možné podmínky, aby každý zaměstnanec mohl naplno využít svůj potenciál. 

Věříme v to, že atraktivní pracovní příležitosti, možnost rozvoje kariéry doma i v zahraničí a otevřené pracovní prostředí jsou klíčem k motivaci zaměstnanců. Získání ocenění Top Employers po šesté v řadě je důkazem toho, že Philip Morris ČR a.s. takové prostředí poskytuje.

Charitativní programy (kontribuce)

V uplynulých 27 letech společnost Philip Morris ČR a.s. významně podporovala charitativní aktivity. Při rozdělování finančních prostředků na charitativní účely postupujeme v souladu s pravidly skupiny PMI, která stanovila klíčové oblasti podpory, definující charitativní program firmy na celém světě.

 

V roce 2018 jsme v oblasti pojmenované posílení postavení žen pokračovali ve spolupráci s La Strada Česká republika, která je jedinou organizací v ČR systematicky řešící problematiku obchodování s lidmi a vykořisťování. V oblasti nazvané přístup ke vzdělání jsme pokračovali v dlouhodobé spolupráci s významnými charitativními organizacemi v České republice, jako je Nadační fond Slunce pro všechny, a s největší platformou pro odpovědné podnikání v Česku – Byznys pro společnost. Spolupracovali jsme i s Nadací Charty 77, která se zaměřuje na podporu širokého okruhu projektů. Zvolili jsme její projekt SenSen (Senzační Senioři), který se soustředí na podporu vzdělávání a aktivizace seniorů. Podpořili jsme rovněž komunitní projekty zacílené přímo na oblast naší působnosti, tedy region Kutnohorsko.

Vedení společnosti

Andrea Gontkovicova
 • Andrea Gontkovičová generální ředitelka a předsedkyně představenstva
PHILIP_MORRIS_Petr_Sedivec_2
 • Petr Šedivec ředitel financí a člen představenstva
PHILIP_MORRIS_Tomas_Korkos_7
 • Tomáš Korkoš člen představenstva

 
Peter Piroch
 • Peter Piroch ředitel Commercial Operations a člen představenstva
placeholder-profile-pic-large
 • Piotr Cerek ředitel výroby a člen představenstva

 

 

Naše historie

Na českém trhu působíme jako Philip Morris ČR a.s. od roku 1992. Továrna v Kutné Hoře byla založena v roce 1812, dnes vyváží své výrobky do více než 50 zemí.

1812

1844

1896

1902

1963

1987

1992

2008

2010

Bývalý cisterciácký klášter v Kutné Hoře se stává centrem tabákové výroby v Čechách. Cigarety se zde začaly vyrábět v roce 1882, zprvu ručně, poté strojově. Začátkem 20. století kutnohorská továrna vyráběla přes 220 milionů cigaret ročně.
 První doutníky zde byly vyrobeny roku 1844, ruční balení cigaret začalo o třicet osm let později. 
Strojní výroba cigaret byla zahájena v roce 1896. Výroba cigaret v prvních letech dosahovala pět milionů ks cigaret ročně.
Po instalaci strojů se výroba zmnohonásobila, např. v roce 1902 na 220 milionů cigaret
V roce 1963 byla zahájena výroba cigaret s filtrem.
Zástupci Philip Morris International a Československého tabákového průmyslu Kutná Hora podepsali licenční dohodu o výrobě značky Marlboro, která byla prvním produktem vyráběným v licenci v továrně v Kutné Hoře.
Philip Morris International získává většinový podíl ve státním podniku Tabák, a.s. Nákup akcií a investice v celkově hodnotě přesahující 420 milionů dolarů představovaly druhou největší zahraniční investici v Československu v 90. letech minulého století a současně největší americkou investici ve střední Evropě. Od té doby firma investovala v České republice několik miliard korun.
V letech 2008 – 2010 došlo k navýšení kapacity továrny o jednu třetinu na 40 miliard ks cigaret ročně. Tato investice si vyžádala 750 miliónů korun.
Modernizace a rozšiřování výrobních procesů umožnilo v Kutné Hoře soustředit výrobu z továren v Hodoníně, Novém Jičíně a Strážnici, kde byla výroba následně ukončena.

Další informace

Společnost Philip Morris ČR a.s. byla založena v roce 1992, se sídlem v Kutné Hoře. Od srpna 2002 se vedení společnosti přestěhovalo do Prahy, na Karlovo náměstí, kde nyní sídlí oddělení marketingu, financí, prodeje a distribuce, informačních systémů, lidských zdrojů a vnějších vztahů.

Philip Morris ČR a.s.

  společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou B 627.
  Sídlo: Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 28403
  Kontaktní adresa: Karlovo náměstí 10, Praha 2, 120 00
  IČO: 14803534
  DIČ: CZ 14803534

Vztahy s investory

Linka kvality

 

Sdílet tento příběh