Michał Mierzejewski

Prezes Zarządu

Marta Filipowicz

Szef ds. RRP

Jarosław Kędzia

Dyrektor ds. Sprzedaży

Dariusz Kiersztan

Dyrektor ds. Marketingu i Digital

Wojciech Niewierko

Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych

Anita Rogalska

Dyrektor Działu Ludzie i Kultura

Nuno Sousa

Dyrektor ds. Operacyjnych

Denys Strobykin

Dyrektor Działu Strategii Komercyjnej

Magdalena Włodek

Dyrektor ds. Finansowych