Przestrzeganie prawa

Pracownicy Philip Morris International (PMI) chcą tworzyć wartość dla akcjonariuszy poprzez dążenie do osiągnięcia doskonałych wyników finansowych. W dążeniu do tego celu każdy pracownik PMI powinien postępować uczciwie i w pełnej zgodności z przepisami prawa i naszymi własnymi zasadami. Tak też postępujemy, a wspiera nas w tym cała firma i Zarząd PMI.

„Wszystkiemu, co robimy, przyświeca prosta idea: Dążymy do osiągnięcia naszych celów biznesowych uczciwie i w pełnej zgodności z wszelkimi przepisami prawa... Nic nie jest ważniejsze od uczciwości – żaden cel finansowy, żadna kampania komunikacyjna, żadna próba prześcignięcia konkurencji. Chęć zadowolenia przełożonego nie jest ważniejsza od naszych podstawowych zobowiązań. Nasze przywiązanie do uczciwości zawsze musi stać na pierwszym miejscu.”

Louis C. Camilleri, Prezydent i Dyrektor Zarządzający

Nasz program dotyczący przestrzegania prawa i uczciwości (Compliance & Integrity program) prowadzi Chief Compliance Officer PMI, który regularnie sprawdza aktualność programu, konsultując się z innymi Dyrektorami i Zarządem. Część tego programu stanowią działania podejmowane w celu zapewnienia zgodności działań firmy i wszystkich jej pracowników z założonymi przez nas celami. W związku z tym:

  • systematycznie oceniamy obszary potencjalnego ryzyka dla firmy i wdrażamy środki potrzebne do wyeliminowania lub zmniejszenia tego ryzyka;
  • zależnie od potrzeb organizacyjnych tworzymy i wdrażamy programy wewnętrznych szkoleń dotyczących przestrzegania prawa;
  • zapewniamy naszym pracownikom możliwość zadawania pytań i zgłaszania przypadków naruszeń przestrzegania prawa;
  • badamy raporty na temat potencjalnych problemów w tej dziedzinie i podejmujemy odpowiednie działania;
  • weryfikujemy procedury dyscyplinarne i sankcje za postępowanie łamiące zasady przestrzegania prawa; a także
  • regularnie oceniamy nasz program i wprowadzamy do niego udoskonalenia.

Kodeks postępowania w firmie PMI

Nasz kodeks postępowania mówi, kim jesteśmy i kim chcemy być. Mówi o sposobie prowadzenia przez nas działalności biznesowej – zawsze i wszędzie. Poza wiedzą na temat prawnych i etycznych obszarów odpowiedzialności w pracy, obowiązkiem pracowników jest stosowanie kodeksu i zgłaszanie przypadków jego naruszania.

Set cookie preferences