Co obsahuje cigaretový kouř?

Cigaretový kouř obsahuje tisíce různých chemických látek neboli „složek kouře“, které jsou označovány také jako „kouřové emise“. Nejznámějšími složkami kouře jsou dehet, nikotin a oxid uhelnatý (CO). Kromě těchto látek bylo doposud v tabákovém kouři odhaleno dalších více než 7 000 chemických látek. Zdravotnické organizace označily asi 70 složek kouře, které pravděpodobně způsobují onemocnění související s kouřením, jako je rakovina plic, srdeční onemocnění nebo rozedma plic.

Měření obsahu složek kouře se provádí pomocí laboratorních zařízení. V současně době existují standardizované, ověřené metody testování pouze pro několik málo složek kouře včetně dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého.

Obsah dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého

Většina kuřáků je s dehtem, nikotinem a oxidem uhelnatým obeznámena, protože v mnoha zemích vlády vyžadují, aby výrobci měřili jejich obsah v každé značce cigaret a výsledky uváděli na cigaretových krabičkách.

Dehet

Dehet není typickou složkou kouře, ale termínem, který označuje částečky obsažené v kouři měřené metodou strojového testu. Tyto částečky se skládají z mnoha různých složek kouře, včetně některých, o kterých se zdravotnické organizace domnívají, že mohou způsobovat onemocnění související s kouřením, například rakovinu plic.

Nikotin

Nikotin je chemická látka, která se přirozeně vyskytuje v tabákových rostlinách. Při spalování tabáku se nikotin přenáší do kouře. Zdravotnické organizace nikotin označují jako složku tabákového kouře způsobující závislost.

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý je plyn tvořený v tabákovém kouři. Oxid uhelnatý je označován za hlavní příčinu kardiovaskulárních onemocnění (srdečních onemocnění) kuřáků.

Další složky kouře

V tabákovém kouři byly odhaleny tisíce dalších složek. Kromě nikotinu a oxidu uhelnatého jich existuje dalších zhruba 70 složek, které zdravotnické organizace označují za možné příčiny onemocnění souvisejících s kouřením. Mezi tyto složky patří arsen, benzen, benzopyren, těžké kovy (např. olovo, kadmium), kyanovodík a pro tabák specifické nitrosaminy.

Set cookie preferences