pasivní kouření
regulace tabákového kouře
 

Co obsahuje cigaretový kouř?

Cigaretový kouř obsahuje tisíce různých chemických látek neboli „složek kouře“, které jsou označovány také jako „kouřové emise“. Nejznámějšími složkami kouře jsou dehet, nikotin a oxid uhelnatý (CO). Kromě těchto látek bylo doposud v tabákovém kouři odhaleno dalších více než 7 000 chemických látek. Zdravotnické organizace označily asi 70 složek kouře, které pravděpodobně způsobují onemocnění související s kouřením, jako je rakovina plic, srdeční onemocnění nebo rozedma plic.

Měření obsahu složek kouře se provádí pomocí laboratorních zařízení. V současně době existují standardizované, ověřené metody testování pouze pro několik málo složek kouře včetně dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého.

Obsah dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého

Většina kuřáků je s dehtem, nikotinem a oxidem uhelnatým obeznámena, protože v mnoha zemích vlády vyžadují, aby výrobci měřili jejich obsah v každé značce cigaret a výsledky uváděli na cigaretových krabičkách.

Dehet

Dehet není typickou složkou kouře, ale termínem, který označuje částečky obsažené v kouři měřené metodou strojového testu. Tyto částečky se skládají z mnoha různých složek kouře, včetně některých, o kterých se zdravotnické organizace domnívají, že mohou způsobovat onemocnění související s kouřením, například rakovinu plic.

Nikotin

Nikotin je chemická látka, která se přirozeně vyskytuje v tabákových rostlinách. Při spalování tabáku se nikotin přenáší do kouře. Zdravotnické organizace nikotin označují jako složku tabákového kouře způsobující závislost.

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý je plyn tvořený v tabákovém kouři. Oxid uhelnatý je označován za hlavní příčinu kardiovaskulárních onemocnění (srdečních onemocnění) kuřáků.

Další složky kouře

V tabákovém kouři byly odhaleny tisíce dalších složek. Kromě nikotinu a oxidu uhelnatého jich existuje dalších zhruba 70 složek, které zdravotnické organizace označují za možné příčiny onemocnění souvisejících s kouřením. Mezi tyto složky patří arsen, benzen, benzopyren, těžké kovy (např. olovo, kadmium), kyanovodík a pro tabák specifické nitrosaminy.

Set cookie preferences