Už přes 30 let se společnost Philip Morris ČR a.s. věnuje podpoře charitativních projektů napříč širokým spektrem organizací i zaměření. Vzdělávání, péče o pečující, šance na kvalitní život, environmentální problematika – to jsou čtyři hlavní oblasti, kam v roce 2022 směřovala naše podpora. Navíc opět i v roce 2022 bylo potřeba poskytnout naši pomoc i ke zmírňování následků katastrof či snaze jim předcházet, a to zejména ve spojení s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. U mnoha projektů ale dochází k překrývání oblastí, kdy jeden projekt v sobě zahrnuje prvky více podporovaných směrů.

Při rozdělování finančních prostředků na charitativní účely postupujeme vždy v souladu s pravidly skupiny PMI (směrnice PMI 12-C Social Contributions), která definuje charitativní program firmy na celém světě. Naše pravidla nám například ukládají finančně podporovat projekty výhradně neziskových organizací, nikoliv jednotlivců. V minulém roce jsme pokračovali v podpoře projektů neziskových organizací, jež podporujeme dlouhodobě, ale zvolili jsme i podporu několika neziskových organizací, s nimiž jsme dosud v této oblasti neměli zkušenost.

 

Výběr z podporovaných projektů

 

 

   

VZDĚLÁVÁNÍ

 

 • 1/ Vzdělávání a integrace ukrajinských uprchlíků v ČR
 • 2/ Projekt Setkávání
 • 3/ ZaHRAdní učebna
 

   

PÉČE O PEČUJÍCÍ 

 •  
 • 1/ Cesta k lídrovství v péči o seniory 2022
 • 2/ Projekt Pomocník
 • 3/ Rozvoj perinatální paliativní péče v Jihočeském kraji
 

   

ŠANCE NA KVALITNÍ

ŽIVOT 

 

 •   1/ Záchranný kruh
 •   2/ ERESPROGRESS 2022
 •   3/ Od štěněte k hrdinovi
 

   

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 •  
 • 1/ Obnova příměstského lesa po tornádu
 • 2/ Dešťovka pro sad a zahradu a výměna kotlů
 • 3/ Naučná stezka Suchdol - Vysoká
 

Transparentní způsob výběru projektů k podpoře

Pravidla skupiny PMI pro rozdělování finančních prostředků na charitativní účely

Při rozdělování finančních prostředků na charitativní účely postupujeme vždy v souladu s pravidly skupiny PMI (směrnice PMI 12-C Social Contributions), která definuje charitativní program firmy na celém světě. Naše pravidla nám například ukládají finančně podporovat projekty výhradně neziskových organizací, nikoliv jednotlivců. V minulém roce jsme pokračovali v podpoře projektů neziskových organizací, jež podporujeme dlouhodobě, ale zvolili jsme i podporu několika neziskových organizací, s nimiž jsme dosud v této oblasti neměli zkušenost.

V průběhu každého roku obdržíme desítky žádostí o podporu projektů. Organizace se nám ozývají průběžně samy (jak stávající, tak nové). Nové organizace si zmínku o možné podpoře svých programů nacházejí na našich webových stránkách, získávají je od jiných již podpořených organizací, od našich zaměstnanců nebo nás kontaktují po našich vystoupeních na různých konferencích s tématy udržitelnosti.

Každou doručenou žádost posuzují v první fázi zaměstnanci oddělení Vnějších vztahů, kteří vyhodnotí, zda je v souladu s interními pravidly. Do druhé fáze postupují ty, které jsou v souladu. Ve druhé fázi dochází ke komunikaci o detailech projektu a k tzv. due diligence (hloubkové kontrole) neziskové organizace. Prověřována je historie organizace, její výroční zprávy, účetní závěrky a dále i jednotlivé osoby ve vedení organizace, jejich důvěryhodnost, minulost i současné profesní angažmá mimo neziskovou organizaci. Pokud due diligence dopadne pro organizaci příznivě, může svou žádost o podporu projektu sepsat a podat v anglickém jazyce prostřednictvím elektronického systému (Grant Management System – GMS). Následuje schvalovací proces na národní úrovni. Pokud schvalovacím procesem žádost úspěšně projde, je s neziskovou organizací sepsána darovací smlouva  a následně může čerpat finanční prostředky. Průběh realizace projektu je ze strany společnosti Philip Morris ČR a.s. monitorován a v případě, že má dojít k odchylkám od původního projektu, musí být tyto odchylky neziskovou organizací včas a řádně oznámeny poskytovateli daru a jím odsouhlaseny. V průběhu a na konci projektu musí organizace prostřednictvím GMS podat průběžnou a závěrečnou zprávu o projektu, stejně tak jako přiložit veškeré účetní doklady související s čerpáním daru.

Proces podání žádosti o podporu projektu

Neziskové organizace podávají žádosti o podporu svých projektů v průběhu celého roku. Po shromáždění žádostí probíhá následně due diligence a hodnoticí proces. Výsledky jsou obvykle známy za 4 až 6 měsíců a následuje sepsání darovací smlouvy a výplata daru. Neziskovým organizacím mohou být uznány pouze takové náklady, které vznikly až po prokazatelném schválení projektu v systému GMS. Projekty jsou ve většině případů 12měsíční, tudíž zasahují vždy do dvou kalendářních roků.

Usilujeme o to, aby za podporovanými projekty byl viditelný opravdový význam a jejich dlouhodobý pozitivní dopad, se kterými se i naše společnost může ztotožnit. Philip Morris ČR a.s. v rámci charitativního programu nepodporují aktivity sportovní, politické nebo náboženské.