Regulace tabákových výrobků

Dobře známá rizika kouření vedla regulační orgány k zavedení více omezení a vyšší spotřební daně na cigarety, než je tomu u jiných spotřebních výrobků – přičemž cigarety zůstávají dostupné pro dospělou populaci.
regulation banner

Realistický přístup

Není absolutně žádná pochybnost o tom, že tabákové výrobky musí podléhat přísným pravidlům a regulaci. Prokázali jsme, že respektujeme vládní autoritu – a její vedoucí roli - při ochraně veřejného zdraví.

V minulosti jsme se důrazně bránili proti regulačním opatřením, například těm, která odstraňují uvedení značky z našich krabiček cigaret a která nutí zákazníky volit mezi produkty, které vypadají téměř identicky. Nadále jsme přesvědčeni, že neoznačené krabičky zacházejí s dospělými kuřáky tak, jako by nebyli schopni přijmout své vlastní rozhodnutí. A nesouhlasíme s tím, že zákaz cigaret má smysl pro kuřáky nebo společnost jako takovou.

Zavedli jsme ucelené požadavky na kontrolu téměř každého aspektu tabákového průmyslu; teď vyvstává otázka: jak plánujeme řešit potřeby více než miliardy lidí, kteří stále kouří?

Podle našeho názoru, odpověď je v inovaci – inovaci produktů a zásad. Jak pracujeme na vytvoření budoucnosti bez kouře, naše priority se mění. Technologie, kterou jsme my a ostatní vytvořili, umožňuje přechod trhu s tabákem a nikotinem směrem k budoucnosti, kde jsou cigarety nahrazeny méně škodlivými, ale přitom uspokojujícími alternativami bez kouře. V tomto kontextu mohou rozumné předpisy vycházející z rizika týkající se bezdýmných výrobků v kombinaci s dalším omezením cigaret pomoci efektivněji řešit nebezpečí způsobené kouřením – a rychleji – než balení bez uvedení značek a další tradiční regulační opatření.

Je však zřejmé, že regulace musí pokračovat, aby odrazovala lidi od kouření a povzbuzovala je k tomu, aby kouřit přestali. Je rovněž zřejmé, že milióny mužů a žen budou nadále kouřit, a tak by měly dostat příležitost přejít na lepší alternativy.

Sdílejte