Vyvíjíme lepší alternativy pro větší počet kuřáků

marketsite-scientist-with-iqos-thumbnail

Realistický přístup k otázce veřejného zdraví

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že v roce 2025 bude na světě více než miliarda kuřáků.1 Když se tolik lidí rozhodlo kouřit, měli by mít možnost volby méně škodlivé alternativy k cigaretám.

Investujeme finanční a lidské zdroje i čas do vývoje lepších alternativ pro kuřáky. Náš projekt pro inovace zahrnuje 4 produktové platformy, které vychází vstříc různým preferencím dospělých kuřáků a pomáhají jim ke změně.

Při prosazování naší vize produktů s nižším rizikem se snažíme i o to, aby přechod k nim v širokém měřítku byl viditelný co nejdříve. Výrazného přínosu pro veřejné zdraví můžeme dosáhnout pouze tehdy, když k méně škodlivým alternativám přejde velký počet dospělých kuřáků. Jsme přesvědčeni, že správná kombinace vládních opatření a iniciativ z komerční sféry výraznou měrou urychlí úsilí o snížení zdravotní zátěže z kouření.

Problém hoření/spalování

Základní rituál kouření je jednoduchý: kuřák zapálí cigaretu a nasává přes ni opakovanými vdechy vzduch tak dlouho, dokud tabákové listy a papír zcela neshoří. Hoření vytváří složitou směs, kterou nazýváme kouř. Cigaretový kouř obsahuje chutě z tabákové směsi a také nikotin, který se přirozeně vyskytuje v tabákových listech. Jsou to právě tyto dvě složky, které si zákazníci při kouření vychutnávají. Bohužel proces hoření také produkuje přes 6000 chemikálií. Asi 100 z nich bylo označeno jako příčina nebo možná příčina nemocí spojených s kouřením, jako jsou rakovina plic, kardiovaskulární onemocnění nebo rozedma plic.

Během mnohaletého výzkumu a vývoje jsme vytvořili novou kategorii průlomových výrobků, které nespoléhají na princip hoření, a tudíž neprodukují kouř. Namísto toho jsme přišli na několik způsobů, jak vytvořit aromatickou páru obsahující nikotin, kterou může konzument inhalovat a která přitom obsahuje výrazně nižší hodnoty škodlivých chemikálií než cigarety.

Naše zahřívané tabákové výrobky jsou založeny na principu zahřívání tabáku a nikoliv hoření. Tabák zahřejeme pouze na teplotu, kdy se do páry uvolňuje nikotin a příchutě. Naše produkty bez tabáku obsahují tekutý nikotin extrahovaný z tabákových listů a každý z nich vytváří aromatickou páru s nikotinem, a to výrazně odlišným způsobem. I když nejsou bez rizika, všechny tyto průlomové produkty jsou vhodnější alternativou než kouření – i když nejlepší volbou je přestat kouřit nebo vůbec s kouřením nezačínat.

Úloha nikotinu

Nikotin je návykový a může být prudce jedovatý, pokud by ho někdo spolknul nebo jinak přijmul jeho vysokou dávku (více než při kouření nebo inhalování páry). Může zvyšovat srdeční frekvenci i krevní tlak. Nicméně v rozporu s všeobecným míněním to není nikotin, který dělá kouření cigaret škodlivým. Jsou to toxiny a karcinogeny z tabákového kouře, které jsou primárními příčinami nemocí spojených s kouřením. Vedle chuti a rituálu je právě nikotin jedním z důvodů, proč lidé kouří. Aby kuřáci přešli na méně škodlivé alternativy, musí tyto produkty obsahovat nikotin. To je přesně důvod, proč jsme se zaměřili na vývoj produktů, které nabízejí aromatickou páru obsahující nikotin – ale s mnohem nižšími hodnotami chemikálií, než obsahuje cigaretový kouř.

I když jsou tyto produkty lepší alternativou než kouření, nejlepší volbou pro zdraví je přestat kouřit nebo s kouřením vůbec nezačínat. Někteří lidé, včetně těhotných nebo kojících žen a lidí se srdečním onemocněním, velmi vysokým krevním tlakem nebo s cukrovkou, by neměli užívat produkty, které obsahují nikotin. Nezletilí by neměli mít přístup k produktům obsahujícím tabák nebo nikotin ani takové výrobky užívat.

Hledání méně škodlivých alternativ

Dospělí kuřáci po celém světě hledají lepší alternativy k cigaretám, ale každý z nich má odlišné priority, co se týče rituálu, chuti a zážitku.

Mnoho konzumentů zná e-cigarety, které jsou na trhu již několik let. I když současná generace těchto produktů neuspokojuje všechny potřeby kuřáků, mají viditelný úspěch. E-cigarety již prodáváme a investujeme do vylepšování jejich technologie.

Hodně si slibujeme především od zahřívaných tabákových produktů. Ve významných světových městech jsme uvedli na trh systém zahřívání tabáku IQOS, který patří do této kategorie. Více než 12 miliónů dospělých kuřáků na celém světě již přešlo na IQOS a my budeme v jeho uvádění na nové trhy pokračovat.

Díky naší nabídce různých druhů potenciálně méně škodlivých produktů věříme, že přesvědčíme k rychlejšímu přechodu ještě větší počet kuřáků. Nejenže se tím zvýší náš podíl na trhu v této kategorii, ale bude to mít i pozitivní dopad na veřejné zdraví.

1Bilano V, Gilmour S, Moffiet T, d’Espaignet ET, Stevens GA, Commar A, Tuyl F, Hudson I, Shibuya K. (2015) ) Global trends and projections for tobacco use, 1990–2025: an analysis of smoking indicators from the WHO Comprehensive Information Systems for Tobacco Control (Globální trendy a předpovědi pro použití tabáku, 1990–2025: analýza indikátorů kouření od Světové zdravotnické organizace - Souhrnný informační systém pro kontrolu tabáku). Lancet 385:966-76.

Sdílejte