KH_web2
Philip Morris ČR

Archiv pro akcionáře

Na této stránce naleznete archiv všech dokumentů z řádných valných hromad akcionářů posledních let.

Výroční zprávy, dividendy a prezentace

Výroční a pololetní zprávy
Zobrazit vše Zobrazit méně

Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021

   DOKUMENTY

 

 

 

 

 

 

 


Oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)

Návrhy rozhodnutí valné hromady (per rollam)

Pokyny k rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)

Výroční zpráva 2020 (PDF formát)

Výroční zpráva 2020 - (XHTML formát) - ve Výroční zprávě 2020 jsou obsaženy:

- Účetní závěrka za rok 2020

- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020

- Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce

- Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce

- Zpráva představenstva za rok 2020

- Zpráva dozorčí rady za rok 2020

- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020

- Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Seznam zveřejněných dokumentů – rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021

Zpráva výboru pro audit 2020

Zpráva představenstva za rok 2020

Zpráva dozorčí rady za rok 2020

Notářský zápis o návrhu rozhodnutí o změně stanov

Návrh nového úplného znění stanov společnosti s vyznačenými změnami

Zpráva o odměňování společnosti za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Etický kodex spolecnosti PMI

Informace o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) včetně harmonogramu

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Hlasovací formulář

Předběžné výsledky rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021

Oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021

Oznámení o podrobnostech k předkládání výpisu z evidence skutečných majitelů a vzor prohlášení

Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov společnosti

 •  

 

 
Archiv: dokumenty uveřejněné dne 2.2.2021

Oznámení (záměru) představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021

 

Vzor hlasovacího formuláře - NENÍ URČEN PRO HLASOVÁNÍ


Zobrazit více

Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2020

   DOKUMENTY

 

 

 

 

 

 

 


Oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)

Návrhy rozhodnutí valné hromady (per rollam)

Výroční zpráva 2019 - ve Výroční zprávě 2018 jsou obsaženy:

- Účetní závěrka za rok 2019

- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019

- Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce

- Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce

- Zpráva představenstva za rok 2019

- Zpráva dozorčí rady za rok 2019

- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019

- Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu

 

 

Upozornění na opravu informace ve Výroční zprávě 2019

Seznam zveřejněných dokumentů – rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2020

Zpráva výboru pro audit za rok 2019

Zpráva představenstva za rok 2019

Zpráva dozorčí rady za rok 2019

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Piotr Andrzej Cerek

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Petr Šebek

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Stefan Bauer

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Richard Vašíček

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Stefan Bauer

Návrh politiky odměňování společnosti

 

Etický kodex společnosti PMI

Informace o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – české slovenské právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Hlasovací formulář

 

Předběžné výsledky rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2020

Oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2020

Politika odměňování schválená rozhodnutím valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2020

 •  

 

Archiv: dokumenty uveřejněné dne 5.5.2020

Oznámení (záměru) představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)

Předběžné návrhy rozhodnutí valné hromady (per rollam)

Informace o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) včetně harmonogramu

Vzor hlasovacího formuláře - NENÍ URČEN PRO HLASOVÁNÍ


Zobrazit více

Řádná valná hromada akcionářů 2019

   DOKUMENTY

 

 

 

 

 

 

 


Pozvánka na valnou hromadu 2019

Návrhy usnesení valné hromady 2019

Výroční zpráva 2018 - ve Výroční zprávě 2018 jsou obsaženy:

- Účetní závěrka za rok 2018

- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018

- Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce

- Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce

- Zpráva představenstva za rok 2018

- Zpráva dozorčí rady za rok 2018

- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018

- Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu

 

Seznam zveřejněných dokumentů RVH 2019

Zpráva výboru pro audit za rok 2018

Návrh upraveného úplného znění stanov společnosti s vyznačenými změnami

Čisté znění návrhu změny stanov

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Peter Piroch

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Zarina Maizel

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Andrea Gontkovičová

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Sergio Colarusso

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Tomáš Hilgard

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Ondřej Süsser

Etický kodex společnosti PMI

Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – na valné hromadě 2019

Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – české , slovenské právnické osoby – na valné hromadě 2019

Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – na valné hromadě 2019

 

Prezentace z Řádné valné hromady 2019

Oznámení o výsledcích Řádné valné hromady 2019

Zpráva o udržitelnosti 2018 (anglicky)

Telefonická konference s analytiky - Obchodní výsledky za rok 2018, 13. května 2019


 •  

 

Zobrazit více

Řádná valná hromada akcionářů 2018

   DOKUMENTY

 

 

 

 

 

 

 


Pozvánka na valnou hromadu 2018

Návrhy usnesení valné hromady 2018

Upozornění na opravu informace ve Výroční zprávě 2017
Výroční zpráva 2017 - ve Výroční zprávě 2017 jsou obsaženy:

 • - Účetní závěrka za rok 2017
 • - Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017
 • - Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
 • - Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce
 • - Zpráva představenstva za rok 2017 Zpráva dozorčí rady za rok 2017
 • - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017
 • - Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
 •  

 

Zobrazit více

Řádná valná hromada akcionářů 2017

 popisDOkUMENT
publikované dokumentySeznam zveřejněných dokumentů – ŘVH 2017 PDF
valná hromadaPozvánka na valnou hromadu 2017 PDF
výroční zprávaVýroční zpráva 2016 

ve Výroční zprávě 2016 jsou obsaženy:

Účetní závěrka za rok 2016 
Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016 
Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce
Zpráva představenstva za rok 2016
Zpráva dozorčí rady za rok 2016

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016
 
Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí
 dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu  
PDF
 Návrhy usnesení valné hromady 2017  PDF
výbor pro auditZpráva výboru pro audit za rok 2016   PDF
   
  
etický kodexEtický kodex společnosti PMI PDF
plné mociVzor plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – na valné hromadě 2017    
DOC
 Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – na valné hromadě 2017 
DOC
 Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – na valné hromadě 2017 DOC
oznámení o výsledcíchOznámení o výsledcích ŘVH  PDF
Zobrazit více Zobrazit méně

Řádná valná hromada akcionářů 2016

 popisDOkumenty
publikované dokumentySeznam zveřejněných dokumentů – ŘVH 2016 PDF
valné hromadyPozvánka na valnou hromadu 2016PDF
výroční zpráva
Výroční zpráva 2015

ve Výroční zprávě 2015 jsou obsaženy:

Účetní závěrka za rok 2015
Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015
Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce
Zpráva představenstva za rok 2015
Zpráva dozorčí rady za rok 2015
 
Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015
 
Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí
 dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
PDF
 Návrhy usnesení valné hromady 2016 PDF
výbor pro auditZpráva výboru pro audit za rok 2015 PDF
smlouvy o výkonu funkceSmlouva o výkonu funkce člena představenstva – Árpád Könye PDF
 Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – István Borus PDF
etický kodexEtický kodex společnosti PMI  PDF
plné mociVzor plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – na valné hromadě 2016
PDF
 Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – na valné hromadě 2016
PDF
 Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – na valné
 hromadě 2016
PDF
oznámení o výsledcíchOznámení o výsledcích ŘVH 2016 PDF
Zobrazit více Zobrazit méně

Řádná valná hromada akcionářů 2015

 popisDOkumenty
publikované dokumentySeznam zveřejněných dokumentů – ŘVH 2015PDF
valné hromadyPozvánka na valnou hromadu 2015PDF
výroční zpráva
Výroční zpráva 2014
ve Výroční zprávě 2014 jsou obsaženy:
 
Účetní závěrka za rok 2014
 
Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014
 
Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
 
Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce
 
Zpráva představenstva za rok 2014
 
Zpráva dozorčí rady za rok 2014
 
Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014
 
Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí
dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
PDF
 Návrhy usnesení valné hromady 2015PDF
výbor pro auditZpráva výboru pro audit za rok 2014PDF
smlouvy o výkonu funkce
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – András Tövisi
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Petr Karla
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Stanislava Juríková
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Igor Potočár
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Tomáš Korkoš
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Johannes Franciscus Gerardus Vroemen
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Imarus Johannes Adalarius van Lieshout
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Alena Zemplinerová
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Václav Beránek
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Johannis van Capelleveen
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Johannes Franciscus Gerardus Vroemen
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Imarus Johannes Adalarius van Lieshout
PDF
etický kodex
Etický kodex společnosti PMI
PDF
plné moci
Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – na valné hromadě 2015
PDF
 
Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – na valné hromadě 2015
PDF
 
Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – na valné
 hromadě 2015
PDF
oznámení o výsledcích
Oznámení o výsledcích ŘVH 2015
PDF
Zobrazit více Zobrazit méně

Řádná valná hromada akcionářů 2014

 popisDOkumenty
publikované dokumentySeznam zveřejněných dokumentů – ŘVH 2014PDF
valné hromadyPozvánka na valnou hromadu 2014PDF
výroční zpráva
Výroční zpráva 2013
ve Výroční zprávě 2013 jsou obsaženy:
 
Účetní závěrka za rok 2013
Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2013
Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce
Zpráva představenstva za rok 2013
Zpráva dozorčí rady za rok 2013
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí
dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
PDF
 Návrhy usnesení valné hromady 2014PDF
výbor pro auditZpráva výboru pro audit za rok 2013PDF
 Návrh upraveného úplného znění stanov společnosti s vyznačenými změnami PDF
 Čisté znění návrhu změny stanov společnosti  PDF
etický kodexEtický kodex společnosti PMI  PDF
plné mociVzor plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – na valné hromadě 2014
PDF
 Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – na valné hromadě 2014
PDF
 Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – na valné
 hromadě 2014
PDF
oznámení o výsledcíchOznámení o výsledcích ŘVH 2014 PDF
Zobrazit více Zobrazit méně

Řádná valná hromada akcionářů 2013

 popisDOkumenty
publikované dokumenty
Seznam zveřejněných dokumentů – ŘVH 2013
PDF
valné hromady
Oznámení ŘVH 2013
PDF
výroční zpráva
Výroční zpráva 2012
ve Výroční zprávě 2012 jsou obsaženy:
 
Účetní závěrka za rok 2012
Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2012
Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce
Zpráva představenstva za rok 2012
Zpráva dozorčí rady za rok 2012
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012
Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
PDF
 
Návrhy usnesení valné hromady 2013
PDF
výbor pro audit
Zpráva výboru pro audit za rok 2012
PDF
 
Informace pro akcionáře týkající se části bodu 6 pořadu jednání řádné valné hromady, tj. schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Martin Hlaváček
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Prof. Ing. Alena Zemplinerová
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Robert Plechatý
PDF
 
Informace pro akcionáře týkající se bodu 9 pořadu jednání řádné valné hromady, tj. udělení souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru mezi Philip Morris ČR a.s. jako věřitelem a Philip Morris International Inc. jako dlužníkem dle § 193 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
PDF
 
Kodex správy a řízení společnosti založený na Principech OECD (2004)
PDF
etický kodexEtický kodex společnosti PMI  PDF
plné mociVzor plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – na valné hromadě 2013
PDF
 Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – na valné hromadě 2013
PDF
 Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – na valné
 hromadě 2013
PDF
oznámení o výsledcíchOznámení o výsledcích ŘVH 2013 PDF
Zobrazit více Zobrazit méně

Řádná valná hromada akcionářů 2012

 popisDOkumenty
publikované dokumenty
Seznam zveřejněných dokumentů – ŘVH 2012
PDF
valné hromady
Oznámení ŘVH 2012
PDF
výroční zpráva
Výroční zpráva 2011
Ve Výroční zprávě 2011 jsou obsaženy:
 
Účetní závěrka za rok 2011
Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011

Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
 
Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce
Zpráva představenstva za rok 2011
Zpráva dozorčí rady za rok 2011
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011
Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí podle §118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
PDF
 
Návrhy usnesení valné hromady 2012
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – András Tövisi
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Andreas Gronemann
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Stanislava Juríková
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Andrea Gontkovičová
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Igor Potočár
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Richard Nič
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - Daniel Fahrny
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Paul Maas
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - Vasileios Nomikos
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Prof. Ing. Jiří Davídek
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Petr Bubeníček
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Michal Škába
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Daniel Fahrny
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Vasileios Nomikos
PDF
 
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Johannis van Capelleveen
PDF
 
Kodex správy a řízení společnosti založený na Principech OECD (2004)
PDF
etický kodex
Etický kodex společnosti PMI
PDF
plné mociVzor plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – na valné hromadě 2012
PDF
 Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – na valné hromadě 2012
PDF
 Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – na valné
 hromadě 2012
PDF
oznámení o výsledcíchOznámení o výsledcích ŘVH 2012 PDF
Zobrazit více Zobrazit méně
Sdílet tento příběh