Tvrdá věda a přísné testování

our findings thumbnail

Nejmodernější vědecký výzkum a vývoj

Celá naše sekce pro výzkum a vývoj je zaměřena na vývoj produktů, se kterými jsou dospělí kuřáci z celého světa spokojeni a které jsou zároveň méně škodlivé než cigarety. Přijali jsme vysoké vědecké standardy a návštěvníkům našich zařízení rádi ukážeme, co děláme. Naše metodologie a objevy sdílíme s odborníky a regulátory prostřednictvím publikací, odborných článků v recenzovaných vědeckých časopisech, prezentacemi na vědeckých konferencích a na stránkách PMIScience.com. Všechny naše klinické studie jsou registrovány na ClinicalTrials.gov. Uvítáme i nezávislé ověření našich vědeckých výsledků.

Posouzení snížení rizika

Našim cílem je, aby naše výrobky se sníženým rizikem (RRPs)* jednoho dne nahradily cigarety. Postupujeme přesně podle přísných vědeckých hodnotících programů, abychom dokázali, že přechod na naše RRP produkty v porovnání s pokračováním v kouření výrazně snižuje riziko nemocí. Toto hodnocení používá uznávané toxikologické postupy a také inovativní přístup k posuzování rizika založený na systémové toxikologii.

Pro posouzení í přínosu těchto produktů ke snížení škodlivosti z dlouhodobého hlediska je třeba široké spektrum činností - od počátečního vývoje produktů přes klinická hodnocení až po jejich monitorování po uvedení na trh.

Naše poslední zjištění

Studie našeho nejvyspělejšího alternativního produktu bez kouře, systému zahřívání tabáku (THS)2, postupují rychle. Ukazuje se, že THS má potenciál poskytovat dospělým kuřákům, kteří zcela přešli na nové produkty, nižší riziko škodlivosti v porovnání s pokračováním v kouření.

Pokud se THS používá správným způsobem, nedochází ke spalování a tvorbě kouře. Podle laboratorních testů má jeho aerosol také výrazně nižší hodnoty škodlivých a potenciálně škodlivých složek a je mnohem méně toxický než cigaretový kouř. Náš výzkum dále ukazuje, že mezi dospělými kuřáky je podstatný potenciál k úplnému přechodu k THS. Lidé, kteří nikdy nekouřili nebo přestali kouřit, mají o systém zahřívání tabáku zanedbatelný zájem.

Navíc jsme se zavázali k nezávislému ověřování našich objevů a zjištění. Publikujeme v recenzovaných časopisech, analyzujeme zprávy z nezávislých studií našich vědeckých poznatků a spustili jsme platformu pro širokou veřejnost, abychom umožnili ověření našich výsledků.

2Mimo Spojené státy je THS na trhu k dispozici pod značkou IQOS

* Produkty se sníženým rizikem (RRPs) je výraz, který používáme k označení produktů, jež představují, pravděpodobně představují nebo mají potenciál představovat nižší riziko škodlivosti pro kuřáky, kteří přejdou na tyto produkty, než kdyby pokračovali s kouřením. Máme řadu produktů typu RRP v různých stádiích vývoje, vědeckého posuzování a uvádění na trh. Protože naše RRP produkty nespalují tabák, produkují aerosol, který obsahuje mnohem nižší množství škodlivých či potenciálně škodlivých složek, ve srovnání s cigaretovým kouřem.

Sdílejte