banner investors relation
Philip Morris ČR a.s.

Informace pro akcionáře

V této sekci Philip Morris ČR a.s. publikuje informace pro své akcionáře.

Nejnovější dokumenty

Rozhodování valné hromady mimo zasedání
(per rollam) 2022

 

  Aktuální DOKUMENTY


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)

Návrhy rozhodnutí valné hromady (per rollam)

Pokyny k rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)

Výroční zpráva 2021 (XHTML verze) - ve Výroční zprávě 2021 jsou obsaženy:

- Účetní závěrka za rok 2021

- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021

- Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce

- Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce

- Zpráva představenstva za rok 2021

- Zpráva dozorčí rady za rok 2021

- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021

Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Výroční zpráva 2021 (neoficiální PDF verze)

Seznam zveřejněných dokumentů – rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022

Zpráva výboru pro audit 2021

Zpráva představenstva za rok 2021

Zpráva dozorčí rady za rok 2021

Notářský zápis o návrhu rozhodnutí o změně stanov

Návrh změny stanov společnosti

Úplné znění stanov s vyznačenými navrhovanými změnami

Zpráva o odměňování společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva (Anton Stankov)

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (Roman Grametbauer)

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit (Petr Šobotník)

Etický kodex společnosti PMI

Informace o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) včetně harmonogramu

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Hlasovací formulář

Předběžné výsledky rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022

Oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022

Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov společnosti

 

Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů za rok 2021

Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice

Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku

Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 v elektronické podobě bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice

Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro právnické osoby se sídlem v České republice

Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky

Podklady k výplatě dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro správce

 

 

 

Archiv: 

Oznámení (záměru) představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022 - uveřejněno dne 1.2.2022

Vzor hlasovacího formuláře - NENÍ URČEN PRO HLASOVÁNÍ

  •  

 

Zobrazit více Zobrazit méně

Výbor pro audit

Členy Výboru pro audit naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

 

Představenstvo společnosti

Členy představenstva naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

 Žádost o zasílání pozvánek na valné hromady elektronicky

Sdílet tento příběh