banner investors relation
Philip Morris ČR a.s.

Informace pro akcionáře

V této sekci Philip Morris ČR a.s. publikuje informace pro své akcionáře.

Nejnovější dokumenty

Rozhodování valné hromady mimo zasedání
(per rollam) 2021

 

  Aktuální DOKUMENTY


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)

Návrhy rozhodnutí valné hromady (per rollam)

Pokyny k rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)

Výroční zpráva 2020 (PDF formát)

Výroční zpráva 2020 (XHTML formát) - ve Výroční zprávě 2020 jsou obsaženy:

- Účetní závěrka za rok 2020

- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020

- Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce

- Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce

- Zpráva představenstva za rok 2020

- Zpráva dozorčí rady za rok 2020

- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020

Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Seznam zveřejněných dokumentů – rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021

Zpráva výboru pro audit 2020

Zpráva představenstva za rok 2020

Zpráva dozorčí rady za rok 2020

Notářský zápis o návrhu rozhodnutí o změně stanov

Návrh nového úplného znění stanov společnosti s vyznačenými změnami

Zpráva o odměňování společnosti za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Etický kodex společnosti PMI

Informace o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) včetně harmonogramu

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Hlasovací formulář

Předběžné výsledky rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021

Oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021

Oznámení o podrobnostech k předkládání výpisu z evidence skutečných majitelů a vzor prohlášení

Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov společnosti

 

 

Archiv: dokumenty uveřejněné dne 2.2.2021

Oznámení (záměru) představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021

Vzor hlasovacího formuláře - NENÍ URČEN PRO HLASOVÁNÍ

  •  

 

Zobrazit více Zobrazit méně

Výbor pro audit

Členy Výboru pro audit naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

 

Představenstvo společnosti

Členy představenstva naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

 Žádost o zasílání pozvánek na valné hromady elektronicky

Sdílet tento příběh