22 Dokumentů

Nejnovější dokumenty

 • Kalendář zverejňování hospodářských výsledků v roce 2024

  .pdf

  01/31/2024

  643.77 kb

 • Oznámení o výsledcích řádné valné hromady 2024

  .pdf

  05/13/2024

  336.50 kb

 • Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů

  .pdf

  05/13/2024

  175.17 kb

 • Pozvánka na valnou hromadu 2024

  .pdf

  03/26/2024

  2.81 mb

 • Výroční finanční zpráva 2023 - (XHTML formát)

  .zip

  03/26/2024

  8.31 mb

 • Integrovaná zpráva PMI 2023 (anglicky)

  .pdf

  03/28/2024

  14.47 mb

 • Výroční finanční zpráva 2023 ve formátu PDF (neoficiální verze)

  .pdf

  03/26/2024

  8.91 mb

 • 2023 Pololetní finanční zpráva Philip Morris ČR a.s.

  .pdf

  09/29/2023

  1.49 mb

 • 2022 Udržitelnost a odpovědné podnikání

  .pdf

  09/15/2023

  13.36 mb

 • Philip Morris urychluje cestu směrem k budoucnosti bez dýmu, investuje více než miliardu korun do rozšíření závodu v Kutné Hoře

  .pdf

  06/20/2023

  194.83 kb

 • Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2022

  .pdf

  05/02/2023

  171.36 kb

 • Oznámení o výsledcích RVH 2023

  .pdf

  05/11/2023

  311.23 kb

 • Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů

  .pdf

  05/11/2023

  188.73 kb

 • Prezentace z Řádné valné hromady akcionářů 2023

  .pdf

  05/12/2023

  1.28 mb

 • Pozvánka na valnou hromadu 2023

  .pdf

  03/26/2023

  4.40 mb

 • Výroční finanční zpráva 2022 - (XHTML formát)

  .zip

  03/28/2023

  10.03 mb

 • Výroční finanční zpráva 2022 ve formátu PDF (neoficiální verze)

  .pdf

  04/03/2023

  24.02 mb

 • Pololetní finanční zpráva 2022

  .pdf

  09/26/2022

  476.82 kb

 • Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů - aktualizováno

  .pdf

  07/07/2022

  167.13 kb

 • 2021 Udržitelnost a odpovědné podnikání

  .pdf

  01/09/2023

  3.31 mb

 • Integrovaná zpráva PMI 2022 (anglicky)

  .pdf

  07/20/2023

  23.99 mb

 • Stanovy

  .pdf

  12/20/2022

  377.64 kb

Řádná valná hromada akcionářů 2024

Řádná valná hromada akcionářů 2024
Datum zveřejnění Aktuální dokumenty Soubory ke stažení
27/03/2024
Pozvánka na valnou hromadu 2024
27/03/2024
Návrhy usnesení valné hromady 2024
27/03/2024
Výroční finanční zpráva 2023 - (XHTML formát) - ve Výroční finanční zprávě 2023 jsou obsaženy:
- Účetní závěrka za rok 2023
- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023
- Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
- Zpráva představenstva za rok 2023
- Zpráva dozorčí rady za rok 2023
- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023
- Informace, které tvoří výkaz o řízení a správě společnosti dle § 118 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí dle § 118 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
27/03/2024
Výroční finanční zpráva 2023 ve formátu PDF (neoficiální verze)
27/03/2024
Seznam zveřejněných dokumentů ŘVH 2024
27/03/2024
Zpráva výboru pro audit za rok 2023
27/03/2024
Zpráva představenstva za rok 2023
27/03/2024
Zpráva dozorčí rady za rok 2023
27/03/2024
Zpráva o odměňování společnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023
27/03/2024
Návrh politiky odměňování
27/03/2024
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Eugenia Panato
27/03/2024
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Tamás Szabados
27/03/2024
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Tamara Milovanovic
27/03/2024
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Tamara Milovanovic
27/03/2024
Etický kodex společnosti PMI
27/03/2024
Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – na valné hromadě 2024
27/03/2024
Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – na valné hromadě 2024
27/03/2024
Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – na valné hromadě 2024
14/05/2024
Oznámení o výsledcích řádné valné hromady 2024
14/05/2024
Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů za rok 2023
14/05/2024
Žádost o výplatu dividendy za rok 2023 bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice
14/05/2024
Žádost o výplatu dividendy za rok 2023 bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku
14/05/2024
Žádost o výplatu dividendy za rok 2023 v elektronické podobě bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice
14/05/2024
Žádost o výplatu dividendy za rok 2023 bezhotovostním způsobem pro právnické osoby se sídlem v České republice
14/05/2024
Žádost o výplatu dividendy za rok 2023 bezhotovostním způsobem pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
14/05/2024
Podklady k výplatě dividendy za rok 2023 bezhotovostním způsobem pro správce
14/05/2024
Informace z řádné valné hromady 2024

Řádná valná hromada akcionářů 2023

Řádná valná hromada akcionářů 2023
Datum zveřejnění Aktuální dokumenty Soubory ke stažení
28/03/2023
Pozvánka na valnou hromadu 2023
28/03/2023
Návrhy usnesení valné hromady 2023
28/03/2023
Výroční finanční zpráva 2022 - (XHTML formát) - ve Výroční finanční zprávě 2022 jsou obsaženy:
- Účetní závěrka za rok 2022
- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022
- Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
- Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce
- Zpráva představenstva za rok 2022
- Zpráva dozorčí rady za rok 2022
- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022
- Informace, které tvoří výkaz o řízení a správě společnosti dle § 118 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí dle § 118 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
28/03/2023
Výroční finanční zpráva 2022 ve formátu PDF (neoficiální verze)
28/03/2023
Seznam zveřejněných dokumentů ŘVH 2023
28/03/2023
Zpráva výboru pro audit za rok 2022
28/03/2023
Zpráva představenstva za rok 2022
28/03/2023
Zpráva dozorčí rady za rok 2022
28/03/2023
Zpráva o odměňování společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022
28/03/2023
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Manuel Joao Almeida Do Vale Goncalves Marques
28/03/2023
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Cemal Berk Temuroglu
28/03/2023
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Seamus Minihan
28/03/2023
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Tomáš Hilgard
28/03/2023
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Jan Kodaj
28/03/2023
Etický kodex společnosti PMI
28/03/2023
Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – na valné hromadě 2023
28/03/2023
Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – na valné hromadě 2023
28/03/2023
Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – na valné hromadě 2023
12/05/2023
Oznámení o výsledcích Řádné valné hromady 2023
12/05/2023
Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů za rok 2022
12/05/2023
Žádost o výplatu dividendy za rok 2022 bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice
12/05/2023
Žádost o výplatu dividendy za rok 2022 bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku
12/05/2023
Žádost o výplatu dividendy za rok 2022 v elektronické podobě bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice
12/05/2023
Žádost o výplatu dividendy za rok 2022 bezhotovostním způsobem pro právnické osoby se sídlem v České republice
12/05/2023
Žádost o výplatu dividendy za rok 2022 bezhotovostním způsobem pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
12/05/2023
Podklady k výplatě dividendy za rok 2022 bezhotovostním způsobem pro správce
12/05/2023
Informace z Řádné valné hromady 2023

 

 

Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 21. 11. – 6. 12. 2022

Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 21. 11. – 6. 12. 2022
Aktuální dokumenty
Oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Návrh rozhodnutí valné hromady (per rollam)
Pokyny k rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Seznam zveřejněných dokumentů – rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Notářský zápis o návrhu rozhodnutí o změně stanov
Návrh změny stanov společnosti
Úplné znění stanov s vyznačenými navrhovanými změnami
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Hlasovací formulář
Oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov společnosti

 

 

Archiv
Vzor hlasovacího formuláře (není určen pro hlasování)

 

 

Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 13. 4. – 23. 5. 2022

Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 13. 4. – 23. 5. 2022
Archiv
Oznámení představenstva o rozhodovaní valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Návrhy rozhodnutí valné hromady (per rollam)
Pokyny k rozhodovaní valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Výroční zpráva 2021 (XHTML verze) - ve Výroční zprávě 2021 jsou obsaženy:
- Účetní závěrka za rok 2021
- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021
- Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
- Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce
- Zpráva představenstva za rok 2021
- Zpráva dozorčí rady za rok 2021
- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021
- Souhrnná důvodová zpráva k některým záležitostem podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Výroční zpráva 2021 (neoficiální PDF verze)
Seznam zveřejněných dokumentů – rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022
Zpráva výboru pro audit za rok 2021
Zpráva představenstva za rok 2021
Zpráva dozorčí rady za rok 2021
Notářský zápis o návrhu rozhodnutí o změně stanov
Návrh změny stanov společnosti
Úplné znění stanov s vyznačenými navrhovanými změnami
Zpráva o odměňování společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva (Anton Stankov)
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (Roman Grametbauer)
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit (Petr Šobotník)
Etický kodex společnosti PMI
Informace o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) včetně harmonogramu
Formulář plné moci pro zastupování akcináře - fyzické osoby - k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře - české / slovenské právnické osoby - k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře - zahraniční právnické osoby - k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Hlasovací formulář
Předběžné výsledky rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022
Oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022
Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov společnosti
Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů za rok 2021 - aktualizováno
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 v elektronické podobě bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro právnické osoby se sídlem v České republice
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
Podklady k výplatě dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro správce
Oznámení o záměru představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022 - uveřejněno dne 1.2.2022
Vzor hlasovacího formuláře - NENÍ URČEN PRO HLASOVÁNÍ
Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů za rok 2021 - uveřejněno dne 10.6.2022
Oznámení o záměru představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022 - uveřejněno dne 1.2.2022
Vzor hlasovacího formuláře - NENÍ URČEN PRO HLASOVÁNÍ
Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů za rok 2021 - uveřejněno dne 10.6.2022

 

 

Výbor pro audit

Členy Výboru pro audit naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

Představenstvo společnosti

Členy představenstva naší společnosti naleznete na tomto odkazu.