9 Dokumentů

Nejnovější dokumenty

 • Kalendář zverejňování hospodářských výsledků v roce 2023

  .pdf

  01/30/2023

  643.74 kb

 • Oznámení představenstva o rozhodování valné hromady (per rollam) 21. 11. - 6. 12. 2022

  .pdf

  11/02/2022

  187.30 kb

 • Oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 21. 11. - 6. 12. 2022

  .pdf

  12/20/2022

  264.71 kb

 • Pololetní finanční zpráva 2022

  .pdf

  09/26/2022

  476.82 kb

 • Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů - aktualizováno

  .pdf

  07/07/2022

  167.13 kb

 • Výroční zpráva 2021 (neoficiální PDF verze)

  .pdf

  03/27/2022

  8.51 mb

 • 2021 Udržitelnost a odpovědné podnikání

  .pdf

  01/09/2023

  3.31 mb

 • Integrovaná zpráva PMI 2021 (anglicky)

  .pdf

  05/18/2022

  19.73 mb

 • Stanovy

  .pdf

  12/20/2022

  377.64 kb

Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 21. 11. – 6. 12. 2022

Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 21. 11. – 6. 12. 2022
Aktuální dokumenty
Oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Návrh rozhodnutí valné hromady (per rollam)
Pokyny k rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Seznam zveřejněných dokumentů – rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Notářský zápis o návrhu rozhodnutí o změně stanov
Návrh změny stanov společnosti
Úplné znění stanov s vyznačenými navrhovanými změnami
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Hlasovací formulář
Oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov společnosti
Archiv
Vzor hlasovacího formuláře (není určen pro hlasování)

Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 13. 4. – 23. 5. 2022

Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 13. 4. – 23. 5. 2022
Archiv
Oznámení představenstva o rozhodovaní valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Návrhy rozhodnutí valné hromady (per rollam)
Pokyny k rozhodovaní valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Výroční zpráva 2021 (XHTML verze) - ve Výroční zprávě 2021 jsou obsaženy:
- Účetní závěrka za rok 2021
- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021
- Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
- Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce
- Zpráva představenstva za rok 2021
- Zpráva dozorčí rady za rok 2021
- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021
- Souhrnná důvodová zpráva k některým záležitostem podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Výroční zpráva 2021 (neoficiální PDF verze)
Seznam zveřejněných dokumentů – rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022
Zpráva výboru pro audit za rok 2021
Zpráva představenstva za rok 2021
Zpráva dozorčí rady za rok 2021
Notářský zápis o návrhu rozhodnutí o změně stanov
Návrh změny stanov společnosti
Úplné znění stanov s vyznačenými navrhovanými změnami
Zpráva o odměňování společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva (Anton Stankov)
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (Roman Grametbauer)
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit (Petr Šobotník)
Etický kodex společnosti PMI
Informace o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) včetně harmonogramu
Formulář plné moci pro zastupování akcináře - fyzické osoby - k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře - české / slovenské právnické osoby - k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře - zahraniční právnické osoby - k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Hlasovací formulář
Předběžné výsledky rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022
Oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022
Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov společnosti
Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů za rok 2021 - aktualizováno
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 v elektronické podobě bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro právnické osoby se sídlem v České republice
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
Podklady k výplatě dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro správce
Oznámení o záměru představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022 - uveřejněno dne 1.2.2022
Vzor hlasovacího formuláře - NENÍ URČEN PRO HLASOVÁNÍ
Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů za rok 2021 - uveřejněno dne 10.6.2022
Oznámení o záměru představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022 - uveřejněno dne 1.2.2022
Vzor hlasovacího formuláře - NENÍ URČEN PRO HLASOVÁNÍ
Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů za rok 2021 - uveřejněno dne 10.6.2022

 

 

Výbor pro audit

Členy Výboru pro audit naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

Představenstvo společnosti

Členy představenstva naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

   

Sdílejte