9 Dokumentů

Nejnovější dokumenty

 • Kalendář zveřejňování hospodářských výsledků v roce 2022 - aktualizováno

  .pdf

  09/22/2022

  191.62 kb

 • Oznámení představenstva o rozhodování valné hromady (per rollam) 21. 11. - 6. 12. 2022

  .pdf

  11/02/2022

  187.30 kb

 • Pololetní finanční zpráva 2022

  .pdf

  09/26/2022

  476.82 kb

 • Oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022

  .pdf

  05/26/2022

  500.49 kb

 • Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů - aktualizováno

  .pdf

  07/07/2022

  167.13 kb

 • Výroční zpráva 2021 (neoficiální PDF verze)

  .pdf

  03/27/2022

  8.51 mb

 • 2021 Udržitelnost a odpovědné podnikání

  .pdf

  08/03/2022

  3.31 mb

 • Integrovaná zpráva PMI 2021 (anglicky)

  .pdf

  05/18/2022

  19.73 mb

 • Stanovy

  .pdf

  05/27/2022

  475.53 kb

Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 21. 11. – 6. 12. 2022

Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 21. 11. – 6. 12. 2022
Aktuální dokumenty
Oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Návrh rozhodnutí valné hromady (per rollam)
Pokyny k rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Seznam zveřejněných dokumentů – rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Notářský zápis o návrhu rozhodnutí o změně stanov
Návrh změny stanov společnosti
Úplné znění stanov s vyznačenými navrhovanými změnami
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Hlasovací formulář
Archiv
Vzor hlasovacího formuláře (není určen pro hlasování)

Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 13. 4. – 23. 5. 2022

Rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 13. 4. – 23. 5. 2022
Aktuální dokumenty
Oznámení představenstva o rozhodovaní valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Návrhy rozhodnutí valné hromady (per rollam)
Pokyny k rozhodovaní valné hromady mimo zasedání (per rollam)
Výroční zpráva 2021 (XHTML verze) - ve Výroční zprávě 2021 jsou obsaženy:
- Účetní závěrka za rok 2021
- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021
- Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
- Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce
- Zpráva představenstva za rok 2021
- Zpráva dozorčí rady za rok 2021
- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021
- Souhrnná důvodová zpráva k některým záležitostem podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Výroční zpráva 2021 (neoficiální PDF verze)
Seznam zveřejněných dokumentů – rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022
Zpráva výboru pro audit za rok 2021
Zpráva představenstva za rok 2021
Zpráva dozorčí rady za rok 2021
Notářský zápis o návrhu rozhodnutí o změně stanov
Návrh změny stanov společnosti
Úplné znění stanov s vyznačenými navrhovanými změnami
Zpráva o odměňování společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva (Anton Stankov)
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (Roman Grametbauer)
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit (Petr Šobotník)
Etický kodex společnosti PMI
Informace o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) včetně harmonogramu
Formulář plné moci pro zastupování akcináře - fyzické osoby - k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře - české / slovenské právnické osoby - k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Formulář plné moci pro zastupování akcionáře - zahraniční právnické osoby - k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)
Hlasovací formulář
Předběžné výsledky rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022
Oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022
Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov společnosti
Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů za rok 2021 - aktualizováno
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 v elektronické podobě bezhotovostním způsobem pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro právnické osoby se sídlem v České republice
Žádost o výplatu dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
Podklady k výplatě dividendy za rok 2021 bezhotovostním způsobem pro správce
Archiv
Oznámení o záměru představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2022 - uveřejněno dne 1.2.2022
Vzor hlasovacího formuláře - NENÍ URČEN PRO HLASOVÁNÍ
Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů za rok 2021 - uveřejněno dne 10.6.2022

 

 

KLIKNĚTE ZDE PRO ARCHIVY

 

Výbor pro audit

Členy Výboru pro audit naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

Představenstvo společnosti

Členy představenstva naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

   

Sdílejte