ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เราเริ่มนำเข้าผลิตภัณฑ์ของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (พีเอ็มไอ) เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2534 ปัจจุบัน เราเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบนำเข้าในประเทศไทย และเรามีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างพันธมิตรอันแน่นแฟ้นร่วมกับพนักงานของเรา พันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มผู้ค้าปลีก และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย
Top_Employer_Thailand_2024

~300

จำนวนพนักงาน

Top_Employers_Asia-Pacific-2024

~300

จำนวนพนักงาน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานชาวไทยที่เต็มไปด้วยความสามารถประมาณ 300 คน ที่ร่วมสร้างวัฒนธรรมและความสำเร็จขององค์กร ที่ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เราให้ความสำคัญในการสร้างผู้นำ ความเป็นผู้ประกอบการ การเรียนรู้ และมีกระบวนการจัดการความสามารถที่ดีที่สุดผ่านการพัฒนาบุคลากรและโอกาสในการทำงานทั่วโลก เราส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน

การสูบบุหรี่และสุขภาพ

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

689 ภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 39-40
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

www.philipmorristhailand.com

Facebook


 

+66 2065 9999

กรณีสินค้าไม่สมบูรณ์:

1800-019-988

สำหรับร้านค้า

(วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

+66 2 665 9790 +66 95 842 7780

สำหรับสื่อมวลชน

+66 85 481 0918 +66 81 752 3904