Market Page Banner
COUNTRY

Thailand

thailand - shape

ยินดีต้อนรับสู่ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด เราเริ่มนำเข้าผลิตภัณฑ์ของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อจำหน่ายในสาขาในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2534 และปัจจุบันเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างชาติในประเทศไทย เรามีความภาคภูมิใจในการได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจอันแน่นแฟ้นร่วมกับพนักงานของเรา พันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มผู้ค้าปลีก และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย

ข้อมูลจำเพาะ


 

จำนวนพนักงาน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานชาวไทยที่เต็มไปด้วยความสามารถประมาณ 400 คนที่เราร่วมสร้างวัฒนธรรมและความสำเร็จขององค์กร ที่ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด เราให้ความสำคัญในการสร้างผู้นำ ความเป็นผู้ประกอบการ การเรียนรู้ และมีกระบวนการจัดการความสามารถที่ดีที่สุดผ่านการพัฒนาบุคลากรและโอกาสในการทำงานทั่วโลก เราส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน

  เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ท้าทาย เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ได้ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณกุศลในหลายพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่มีการปลุกใบยาสูบ โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือในด้านการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และ การพัฒนาศักยภาพสตรี รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนที่พนักงานของเราอาศัยและทำงานอยู่  • การสูบบุหรี่และสุขภาพ

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

  689 ภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 39-40
  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  www.philipmorristhailand.com

กรณีสินค้าไม่สมบูรณ์:

สำหรับร้านค้า

  (วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

สำหรับสื่อมวลชน