Market Page Banner
COUNTRY

Thailand

thailand - shape

ยินดีต้อนรับสู่ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด เราเริ่มนำเข้าผลิตภัณฑ์ ของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อมาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เป็นต้นมา ปัจจุบันเราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Marlboro และ L&M เรามีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครและมีสำนักงานสาขาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีพนักงานชาวไทยที่มากความสามารถประมาณ 350 คนทั่วประเทศ

เรามีการดำเนินงานโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยโครงการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ในชุมชนชนบท รวมถึงส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนในประเทศไทย

ข้อมูลจำเพาะ


จำนวนพนักงาน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานชาวไทยที่เต็มไปด้วยความสามารถประมาณ 400 คนที่เราร่วมสร้างวัฒนธรรมและความสำเร็จขององค์กร ที่ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด เราให้ความสำคัญในการสร้างผู้นำ ความเป็นผู้ประกอบการ การเรียนรู้ และมีกระบวนการจัดการความสามารถที่ดีที่สุดผ่านการพัฒนาบุคลากรและโอกาสในการทำงานทั่วโลก เราส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ


แบรนด์หลัก

Marlboro, L&M


ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด

    689 ภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 39-40
    ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
    เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

     

กรณีสินค้าไม่สมบูรณ์:

สำหรับร้านค้า

สำหรับสื่อมวลชน

ร่วมงานกับเรา