Σε επιστημονικές βάσεις και με σχολαστικές δοκιμές

our findings thumbnail

Κορυφαία Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη

Ολόκληρο το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προϊόντων που προσφέρουν απόλαυση σε ενήλικους καπνιστές σε όλο τον κόσμο και είναι λιγότερο επιβλαβή από το τσιγάρο. Έχουμε θέσει υψηλούς στόχους για τους εαυτούς μας και καλωσορίζουμε επισκέπτες στις εγκαταστάσεις μας για να δουν τι ακριβώς κάνουμε.

Μοιραζόμαστε τις μεθοδολογίες και τα ευρήματά μας με επιστημονικούς εμπειρογνώμονες και τις ρυθμιστικές αρχές μέσω δημοσίευσής τους σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε επιστημονικά συνέδρια, αλλά και του PMIScience.com.

Όλες οι κλινικές μελέτες μας είναι καταχωρημένες στο ClinicalTrials.gov. Επιπλέον, προσκαλούμε ανεξάρτητους οργανισμούς, για να πιστοποιήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών μας.

Αξιολόγηση Μείωσης Κινδύνου

Στόχος μας είναι τα προϊόντα μειωμένου κινδύνου (RRPs)* να αντικαταστήσουν μία μέρα το τσιγάρο. Ακολουθούμε ένα αυστηρό πρόγραμμα επιστημονικής αξιολόγησης, για να αποδείξουμε ότι η μετάβαση στα προϊόντα μας μειωμένου κινδύνου (RRPs) μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών συγκριτικά με τη συνέχιση του καπνίσματος. Αυτή η αξιολόγηση βασίζεται σε αναγνωρισμένες πρακτικές τοξικολογίας, καθώς και σε μια πρωτοποριακή προσέγγιση για την εκτίμηση κινδύνων που βασίζεται στην Τοξικολογία Συστημάτων.

Καλύπτει επίσης το πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων από την αρχική ανάπτυξη των προϊόντων έως τις κλινικές δοκιμές και την παρακολούθηση των προϊόντων στην αγορά για τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της συμβολής τους στη μείωση της βλάβης.

Τα Ευρήματά μας μέχρι Σήμερα

Οι μελέτες μας για το πιο προηγμένο εναλλακτικό προϊόν που δεν παράγει καπνό, το Σύστημα Θέρμανσης Καπνού - Tobacco Heating System (THS)2, προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δείχνουν ότι το THS είναι δυνητικά λιγότερο βλαβερό για τους ενήλικους καπνιστές που στρέφονται αποκλειστικά σε αυτό σε σύγκριση με το κάπνισμα.

Όταν γίνεται η προβλεπόμενη χρήση, το THS δεν παράγει καύση ή καπνό. Σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές, το αερόλυμα που βγάζει έχει επίσης σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα επιβλαβών και δυνητικά επιβλαβών συστατικών και είναι πολύ λιγότερο τοξικό από τον καπνό του τσιγάρου. Επιπλέον, η έρευνά μας δείχνει ότι υπάρχει η ουσιαστική δυνατότητα πλήρους στροφής των ενήλικων καπνιστών στο THS, καθώς και μηδενικό ενδιαφέρον για το THS από ανθρώπους που δεν έχουν καπνίσει ποτέ ή έχουν σταματήσει το κάπνισμα.

Επιπλέον, δεσμευόμαστε για την επαλήθευση των ευρημάτων μας από ανεξάρτητους οργανισμούς. Δημοσιεύουμε σε επιστημονικά περιοδικά, αναλύουμε τις ανεξάρτητες αναφορές που μελετούν τις επιστημονικές μας πρακτικές και δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα (crowd-sourcing) που επιτρέπει την επαλήθευση των αποτελεσμάτων.

1Τα προϊόντα μειωμένου κινδύνου (RRPs) είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε σε προϊόντα που παρουσιάζουν, είναι πιθανό να παρουσιάσουν ή έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν μικρότερο κίνδυνο βλάβης για τους καπνιστές που μεταβαίνουν σε αυτά τα προϊόντα σε σχέση με το κάπνισμα.

2Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το THS διατίθεται στο εμπόριο ως IQOS.

Share this