Diversiteit en gendergelijkheid als hoeksteen voor onze transformatie

Sustainability en bedrijfsprestaties zijn bij PMI naadloos met elkaar verbonden. Daarover kunt u alles lezen in ons Integrated Report. Diversiteit en gendergelijkheid zijn voor ons een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen. Onze People and Culture Director Davina Codd vertelt er u in deze blog meer over. “Wij zijn heel trots op onze Equal Salary certificatie, maar diversiteit gaat bij ons nog veel verder dan dat.”

Bij Philip Morris zien we diversiteit als onze grootste kracht, en met veel toewijding bouwen we een inclusieve, gendergelijke werkomgeving. Onze focus gaat naar het ontwikkelen van een omgeving waarin onze werknemers zichzelf kunnen zijn en het beste van zichzelf kunnen geven. De bedrijfsuitdaging waarvoor wij staan – een rookvrije toekomst realiseren – is enorm. Dat kunnen we alleen met het sterkste team bereiken, en het sterkste team dat is een divers en inclusief team.

“Diversiteit draait voor mij om het concept van 'diversity of thought'. Wanneer je een mooie balans hebt van generaties, nationaliteiten en achtergronden in de werkomgeving, leidt dit tot een meer innovatieve, ruimdenkende en creatieve denkwijze die het bedrijf alleen maar ten goede kan komen.” - Davina Codd, People & Culture Director Benelux & Bergen-op-Zoom

Focus op gendergelijkheid

We voegen de daad bij het woord en hebben afgelopen jaren een hele reeks verwezenlijkingen en initiatieven ter bevordering van de gendergelijkheid bij PMI bereikt:

  • Het eerste EQUAL-SALARY wereldwijd gecertificeerde bedrijf, waarbij gelijke beloning voor gelijk werk voor vrouwen en mannen wordt bevestigd in de meer dan 90 landen waar PMI actief is.
  • Het aanpakken van gendervooroordelen in talentbeoordelingen - ook bij werving, prestatiebeheer en promotiekansen.
  • De invoering van wereldwijde richtlijnen voor inclusief ouderschapsverlof.
  • Het huldigen van vrouwelijk toptalent als rolmodel en het bieden van formele en informele mogelijkheden voor vrouwen om waardevolle contacten op te bouwen voor ondersteuning, leren en mentorschap.
  • De lancering van een programma ter ondersteuning van vrouwen in leidinggevende posities.
  • Onze tweede opeenvolgende opname in de Bloomberg Gender-Equality Index.

Gelijk loon voor gelijk werk

We behaalden in 2022 ook opnieuw het EQUAL-SALARY certificaat. Deze erkenning, uitgereikt door de onafhankelijke EQUAL-SALARY stichting, is een belangrijke mijlpaal in het bereiken van een meer inclusieve en genderevenwichtige werkomgeving.
De EQUAL-SALARY stichting is een Zwitserse onafhankelijke non-profit organisatie. Het uitgereikte certificaat bevestigt dat ondernemingen een duurzaam beleid hebben dat erop toeziet dat deze hun werknemers, ongeacht hun genderidentiteit, een gelijk loon voor gelijk werk bieden. 

Audit brengt belemmeringen in kaart

Door middel van een kwalitatieve audit kunnen we mogelijke belemmeringen aan het licht  brengen die gelijke kansen binnen onze organisatie in de weg kunnen staan. Dit proces laat ons toe om voortdurend het belang van genderevenwicht onder de aandacht van het management te brengen. En dit is nog maar het begin.

Een genderbalans bereiken in alle lagen van het bedrijf is een van onze topprioriteiten. Onze focus ligt op het gebruiken van al het talent van onze personeelsleden. Momenteel mogen we met trots zeggen dat meer dan 40 percent van de managementposities bekleed wordt door vrouwen. 

Davina Codd: “Ook in onze recruitment trachten we heel aandachtig te zijn voor diversiteit. Om dit te ondersteunen hanteren we genderneutraal taalgebruik voor al onze vacatures, streven we naar genderevenwichtige shortlists en maken we gebruik van diverse sollicitatiecommissies om het risico op onbewuste vooroordelen bij talentbeoordelingen te verkleinen. Daarnaast richten we ons op het ondersteunen van de groei en ontwikkeling van alle werknemers door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen en toegang tot leermogelijkheden, wat na verloop van tijd bijdraagt aan een meer genderevenwichtig leiderschap.”

"Wij zijn heel trots op onze Equal Salary certificatie, waarbij binnen onze organisatie gelijk loon voor gelijk werk tussen mannen en vrouwen bewezen is. Het gaat zelfs veel verder dan dat. Het gaat ook om gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de brede zin. Denk aan opleidingen, ontwikkeling, carrièrekansen, etc. Wat wij zelfs binnen de EU niet vanzelfsprekend moeten nemen. Met een gemiddelde loonkloof van 13% is er nog veel werk aan de winkel in onze maatschappij." - Davina Codd, People & Culture Director Benelux & Bergen-op-Zoom
 
Ouderschapsverlof voor iedereen die een gezin sticht

PMI heeft een nieuwe ouderschapsverlofregeling aangekondigd die zich richt op ‘mensen die een gezin stichten’ in plaats van het genderstereotype van ‘vrouwen die kinderen krijgen’. Deze regeling voorziet in minimaal 18 weken volledig doorbetaald ouderschapsverlof voor hoofdverzorgers en minimaal acht weken volledig doorbetaald ouderschapsverlof voor secundaire verzorgers.

Landen kunnen verder gaan dan deze principes, bijvoorbeeld als de lokale wetgeving dat vereist of als lokale managementteams ervoor kiezen een ander pakket in te voeren. "Onze nieuwe minimumbeginselen voor ouderschapsverlof zijn inclusief", zegt Silke Muenster, Chief Diversity Officer van PMI. "Deze gelden voor alle werknemers, ongeacht geslacht of seksuele geaardheid, en ongeacht of ze ouders worden door geboorte, adoptie of draagmoederschap. Ik zie het als een mooi voorbeeld van hoe PMI een meer inclusieve, diverse werkomgeving creëert om tegemoet te komen aan de uitdagingen en verwachtingen van onze medewerkers voor de werkplek van de 21e eeuw." 
Bijna 40 procent vrouwen in managementfuncties

PMI is in 2022 voor het tweede jaar op rij opgenomen in de Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Dit is een belangrijke erkenning voor de aanzienlijke vooruitgang die we boeken om de gendergelijkheid binnen ons bedrijf wereldwijd te bevorderen.c

De 2022 GEI laat PMI's transparantie in genderrapportage zien, waaruit onze inspanningen blijken om gendergelijkheid op de werkvloer en gelijke kansen voor alle werknemers te stimuleren. De GEI meet de gelijkheid tussen mannen en vrouwen aan de hand van vijf pijlers: vrouwelijk leiderschap en talentontwikkeling, gelijke beloning en gelijke beloning voor mannen en vrouwen, inclusieve cultuur, beleid tegen seksuele intimidatie en een pro-vrouwenmerk.

Momenteel wordt 39,2 procent van de managementposities bij PMI bekleed door vrouwen. Dit betekent een stijging van meer dan 10 procent sinds 2014 en brengt ons dichter bij onze doelstelling van ten minste 40 procent vrouwelijke vertegenwoordiging in het management tegen het einde van 2022.

“In de Benelux hebben we maar liefst 37 nationaliteiten aan boord. Deze diversiteit draagt bij tot creativiteit, verschillende standpunten, perspectieven, betere beslissingen, en het is ook nog eens heel leuk!” - Miguel Matos, Managing Director Philip Morris Benelux
Inclusie en diversiteit als sleutel voor onze rookvrije ambities

PMI is een multinational met bijna 70.000 werknemers wereldwijd. Allemaal mensen met verschillende achtergronden en ervaringen die samen werken aan een rookvrije toekomst.

Miguel Matos, Managing Director Philip Morris Benelux: “In de Benelux zijn we met meer dan 700 collega’s, die onze belangrijkste succesfactor vormen, en de inclusie en diversiteit van PMI weerspiegelen. Zo hebben we in de Benelux maar liefst 37 nationaliteiten aan boord. Deze multinationale cultuur is ook een teken van vitaliteit en dat PMI een aantrekkelijke plaats is om te werken aan een doelgericht bedrijf, waar mensen het gevoel hebben dat hun werk elke dag een verschil maakt voor een betere toekomst.”

Wil jij samen met ons geschiedenis schrijven? Check dan zeker onze vacatures