Στην PMI δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με δεοντολογία, ακεραιότητα, ειλικρίνεια, σεβασμό και δικαιοσύνη. Για να εκπληρώσουμε αυτή τη δέσμευση, βασιζόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα μιλήσουν ελεύθερα, ανοιχτά και έγκαιρα για τον εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση παραβιάσεων. 

Όλοι μπορούν να κάνουν ερωτήσεις, να διατυπώσουν ανησυχίες ή να αναφέρουν πραγματική ή πιθανή μη συμμόρφωση με Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας: Προσφέρουμε με ακεραιότητα ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον καπνό, τις Πολιτικές PMI ή τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, επικοινωνώντας με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κανάλια: 

  • Διευθυντές, επικεφαλής τμημάτων, ηγετικά μέλη θυγατρικών ή λειτουργιών της PMI, καθώς και με τα τμήματα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης , Νομικό, Κινδύνων και Ελέγχων και Ανθρώπινου Δυναμικού και Κουλτούρας (Ανθρώπινο Δυναμικό).
  • Με την ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης της PMI:  PMI.EthicsandCompliance@pmi.com.
  • Με τη Γραμμή Βοήθειας της ΡΜΙ για Θέματα Συμμόρφωσης, την οποία διαχειρίζεται ένα τρίτο μέρος και είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, σε όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην PMI. Ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει με τη Γραμμή βοήθειας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.compliance-speakup.pmi.com ή τηλεφωνικά στο 00-800-1809-204-3803 ή στο +1 303-623-0588. Οι αναφορές στη Γραμμή Βοήθειας Συμμόρφωσης PMI μπορούν να γίνονται ανώνυμα, σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
Code of Conduct full size image

Η διαδικασία ομιλίας της PMI

 

Το να μιλάμε ελεύθερα και ανοιχτά είναι μέρος της δουλειάς μας. Είναι κάτι που περιμένουμε από εσάς και σας παροτρύνουμε να το κάνετε. Η εταιρεία δεν ανέχεται την επιβολή αντιποίνων κατά οποιουδήποτε μιλά καλή τη πίστει για μια εικαζόμενη παραβίαση συμμόρφωσης ή που συνεργάζεται σε μια έρευνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία «Μιλάμε Ελεύθερα» της PMI, ανατρέξτε o Κώδικας Δεοντολογίας μας.
Μάθετε περισσότερα

άλλες ανησυχίες