Onze wereldwijde betrokkenheid 

Geïnspireerd door de UN Sustainable Development Goals heeft Philip Morris International ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd en zich ertoe verbonden deze te verwezenlijken. Duurzame ontwikkeling staat centraal in de strategie van Philip Morris en is onlosmakelijk verbonden met de transformatie ons bedrijf. 

Onze transformatie heeft effect op het milieu en al onze belanghebbenden: 

  • Onze transformatie is erop gericht om op lange termijn waarde te creëren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat wij onze ecologische voetafdruk en de negatieve externe effecten van onze waardeketen tot een minimum te beperken. 
  • Ook maken wij ons sterk voor de sociale invloed van ons bedrijf. Diversiteit, inclusiviteit en onze bedrijfscultuur staan hierbij centraal voor al onze werknemers, partners en zakenrelaties. 

Minder sigarettenpeuken in het milieu

Sigarettenpeuken die in het milieu terechtkomen zijn een veelvoorkomend probleem. De sigarettenpeuk is immers een stuk afval dat tussen 3 maanden en 12 jaar nodig heeft om af te breken (afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur). Een sigarettenfilter is gemaakt van celluloseacetaat, een plantaardig plastic dat indien het in het milieu terechtkomt, zorgt voor milieuverontreiniging. Bovendien zorgen sigarettenpeuken voor visuele overlast en onnodige schoonmaakkosten voor alle betrokkenen. Iedereen dient zorgvuldig om te gaan met het milieu en zijn verantwoordelijkheid te nemen door sigarettenpeuken te allen tijde op de juiste manier in een asbak of (indien gedoofd) een vuilnisbak te deponeren, zodat deze niet in het milieu terechtkomen en vermijdbare kosten voor het schoonmaken hiervan worden beperkt.

Helaas zijn er momenteel geen gelijkwaardige filters beschikbaar die aan de normen voor biologische afbreekbaarheid voldoen. PMI blijft zoeken naar biologisch afbreekbare filteropties, maar erkent dat dit het probleem van het ontstaan van zwerfafval niet zal oplossen en dat dit probleem bij de bron moet worden aangepakt.

Een goede werkgever

Top Employer 

We zijn enorm trots dat we in 2022 opnieuw beloond zijn met het Top Employer certificaat. Dit is het 9e jaar op rij dat we het lokale, Europese en wereldwijde Top-Employer certificaat mogen ontvangen.

Top Employer is een certificering die de werkomgeving binnen een bedrijf beoordeelt en verbetert via intensieve feedbacksessies. Deze sessies evalueren een bedrijf op verschillende belangrijke HR-thema's.

De certificering is niet alleen een herkenbaar symbool van onze huidige werknemersvoorwaarden, maar voor ons ook een manier om deze verder te optimaliseren. Zo werken we met het Top-Employer instituut samen om een nog betere werkgever te kunnen worden.

EQUAL-SALARY-certificering

Onze wereldwijde EQUAL-SALARY-certificering, die we in 2019 hebben gekregen, is een duidelijk bewijs van ons streven naar gelijke beloning. We zorgen er niet alleen voor dat we vrouwen en mannen gelijk betalen voor gelijk werk, maar we hebben ook beleid en richtlijnen voor flexibele werkregelingen en ouderschapsondersteuning.