Op weg naar een rookvrije toekomst

Wij zijn wereldleider op het gebied van traditionele sigaretten. Maar hoe lang blijven wij nog sigaretten produceren? 
Neuchatel_Entrance

Wij hebben een baanbrekend besluit genomen.


De toekomst van PMI ligt in het ontwikkelen en op de markt brengen van rookvrije alternatieven die een betere keuze zijn dan het doorroken van sigaretten en shag. Wij hebben ons ten doel gesteld dat deze alternatieven tegen 2030 verantwoordelijk zijn voor twee derde van onze wereldwijde netto omzet. Daarnaast investeren wij in producten die geen nicotine bevatten.

Onze visie – die door iedereen bij PMI wordt onderschreven - is dat deze rookvrije alternatieven op den duur sigaretten zullen vervangen.

Een rookvrije toekomst

00:35

virtual tour
Download

Waarom doen wij dit?

Omdat het onze plicht is. De maatschappij verwacht dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. En dat is precies wat we doen, door concrete stappen te zetten richting een rookvrije toekomst.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat er in 2025 wereldwijd nog steeds meer dan een miljard rokers zullen zijn. Alhoewel stoppen de beste optie is, zijn we ervan overtuigd dat we een grote positieve impact kunnen hebben op de volksgezondheid door volwassen rokers een betere keuze te bieden dan het doorroken van sigaretten.
Onze visie is dan ook duidelijk: als je niet rookt, begin dan niet. Als je rookt, stop dan. Als je niet stopt, moet je je kunnen informeren over betere keuzes dan het doorroken van sigaretten.

Wanneer volwassen rokers in staat worden gesteld om zich goed te kunnen informeren, kan het aantal rokers veel sneller dalen. 

Met de juiste regelgeving en steun vanuit de maatschappij zijn wij ervan overtuigd dat de verkoop van sigaretten binnen 10 tot 15 jaar in veel landen ten einde kan komen.

Regelgeving

Uitgangspunten voor effectief tabaksbeleid

Er bestaat absoluut geen twijfel over dat tabaksproducten aan strenge regelgeving onderhevig moeten zijn en dat deze vervolgens ook strikt moeten worden nageleefd.
Wij ondersteunen effectieve maatregelen om de schadelijke gevolgen van roken terug te dringen en tot een rookvrije generatie te komen. Wij onderschrijven dat verdere stappen nodig zijn om jongeren ervan te weerhouden te roken en benadrukken dat het volledig stoppen met roken en nicotinegebruik de beste optie is. 

De realiteit is echter dat er in Nederland, ondanks een opeenstapeling van maatregelen, nog steeds bijna 3 miljoen mensen roken. Wij pleiten er dan ook voor om in aanvulling op het huidige beleid, dat zich richt op preventie en ontmoediging, ook ruimte in te bouwen voor de rol die betere keuzes ten opzichte van het doorroken van sigaretten en shag kunnen spelen bij het terugdringen van de schadelijke gevolgen van roken. 

Volwassen rokers moeten wat ons betreft de mogelijkheid krijgen om zich goed te informeren over betere keuzes dan het doorroken van sigaretten. Op die manier kunnen zij een goed geïnformeerde keuzes maken en kan de rookvrije generatie daadwerkelijk worden bereikt.