Meer dan 930 wetenschappers, ingenieurs en onderzoekers zijn betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van innovatieve rookvrije producten. Deze producten leveren nicotine zonder tabak te verbranden. Het gebruik van deze producten is echter niet zonder risico en is uitsluitend bestemd voor volwassen rokers die anders zouden blijven doorroken. 

Virtual tour of PMI’s state-of-the-art science facilities

5:06

virtual tour
download

Wij leggen ons hoge kwaliteitseisen op voor wat betreft ons wetenschappelijk onderzoek. De uitvoering van ons wetenschappelijk onderzoek is geïnspireerd op de processen van de farmaceutische industrie. Wij zijn transparant over onze wetenschappelijke bevindingen, delen deze in het openbaar en moedigen anderen aan om ons werk te beoordelen of te verifiëren. Onze visie is om huidige volwassen rokers een betere keuze te bieden dan het blijven doorroken van sigaretten of shag. Hoe maken we deze visie tot werkelijkheid? Door een portfolio van betere keuzes te ontwikkelen voor de roker die anders zou blijven doorroken.

‘Beyond nicotine’ strategie

PMI kijkt verder dan nicotine

Naast het voortouw te nemen in het transformeren van de tabaksindustrie door vol in te zetten op rookvrije alternatieven, richt PMI zich op de ontwikkeling van inhalatie therapeutica voor medische en welzijnstoepassingen. Deze ontwikkelingen vallen binnen onze ‘Beyond nicotine’ strategie. Hierbij is het de bedoeling om tegen 2025 tenminste 1 miljard dollar aan netto-omzet te realiseren uit producten die geen nicotine bevatten.

Onze toekomstige bedrijfsactiviteiten zullen een aanvulling vormen op de realisatie van een rookvrije toekomst

De uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten richt zich op inhalatie therapeutica voor medische en welzijnstoepassingen. Deze activiteiten vormen een aanvulling op onze huidige doelstellingen voor 2025. In dit kader hebben wij in 2021 een drietal overnames van farmaceutische bedrijven gedaan; Fertin Pharma, OtiTopic en Vectura

Onze ‘Beyond nicotine’ strategie geeft een extra dimensie aan onze transformatie en stelt ons in staat om extra onderzoeksexpertise op te bouwen. 

We willen de industrie veranderen - en nu zetten we de volgende stap in dit proces.

Vragen van wetenschappelijke aard

Elfriede Berger – Scientific Engagement Manager Benelux

+32 470 23 95 13