science-innovation
Nauka i inovacija

Pregled

16-07-28_pmi_day-4-9123-22577e8bc6c7468f696e2ff0400458fff

Kreiranje boljih prihvatljivih alternativa za najveći broj pušača

Razuman pristup javnom zdravlju

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, 2025. godine će preko milijardu ljudi na svetu biti pušači, uprkos svim kampanjama za borbu protiv pušenja. Ne postoji zamena za prestanak pušenja, ali mi verujemo da možemo mnogo da utičemo na javno zdravlje tako što ćemo promovisati alternative pušenju cigareta. 

Baš iz tog razloga mnogo investiramo u razvoj alternativnih proizvoda koji će zadovoljiti odrasle pušače ali i predstavljati manji rizik od cigareta.

16-07-27_pmi_day-3-6333-3

Stvaramo manje štetne alternative cigaretama

Revolucionarni proizvodi za pušače

Razvijamo nove proizvode koji imaju potencijal da zamene cigarete. Koristimo tehnologije koje ne zahtevaju paljenje niti sagorevanje, već proizvode vodenu paru (umesto dima) koja sadrži nikotin i ima  pun ukus. 

Osmišljavamo inovativne proizvode kako bi oni bili prihvaćeni od strane  odraslih pušača i kako bi oni prešli na ove proizvode. 

160727_pmi_neuchatel--28_aerosol_labo---d36a7124-2

Obimna nauka i precizno testiranje

Najsavremenija naučna istraživanja i razvoj

Naša cela organizacija za istraživanje i razvoj usredsređena je na razvijanje zadovoljavajućih proizvoda koji su manje štetni od cigareta za odrasle pušače širom sveta. 

Postavili smo sebi visoke naučne standarde uz rigorozan sistem procene. Takođe, tražimo potvrdu naših naučnih rezultata od nezavisnih institucija.

Podelite ovu priču
Otkrijte više

Otkrijte više na PMIscience.com