Revolucionarni proizvodi za pušače

PMI scientist Cube highlight crop

Kreiranje manje štetnih alternativa cigaretama

Dim iz cigarete sadrži nikotin, prirodni sastojak duvana, kao i mnoge štetne supstance. Ovi toksini – a ne nikotin – primarni su uzroci oboljenja povezanih sa pušenjem. Razvijamo proizvode koji su alternativa cigaretama, sadrže nikotin i nude zadovoljavajući ukus postojećim pušačima, ali bez duvanskog dima.

Fokusirani smo na dva načina kako da to postignemo, a oba eliminišu sagorevanje (paljenje) duvana. Prvi način podrazumeva zagrevanje duvana kako bi se stvorila vodena para prijatnog ukusa koja sadrži nikotin, a pritom sa značajno smanjenim nivoima štetnih supstanci u pari. Drugi način podrazumeva stvaranje pare sa nikotinom bez upotrebe duvana. A ovo je tek početak.

Proizvodi od nesagorevajućeg duvana

Nakon obimnih istraživanja i razvoja, uspeli smo da napravimo dva revolucionarna proizvoda od nesagorevajućeg duvana: IQOS i TEEPS. Svaki od njih zagreva duvan na drugačiji način.

Zahvaljujući sofisticiranoj elektronici, IQOS zagreva posebno pripremljenu mešavinu duvana do temperature od najviše 350°C, bez sagorevanja, vatre, pepela ili dima. Time se stvara vodena para prijatnog ukusa koja sadrži nikotin, pružajući pravi ukus zagrejanog duvana. Kako ne postoji proces sagorevanja, nivoi štetnih supstanci su značajno smanjeni u poređenju sa dimom cigareta. To je ono što IQOS čini proizvodom bez duvanskog dima koji je jako privlačan pušačima, i milioni potrošača su već prešli  na ovaj proizvod.

Sistem za zagrevanje se sastoji od tri glavne komponente, duvanske patrone (koja se zove HEETS ili HeatSticks), IQOS držača i punjača. Korisnik jednostavno ubaci duvansku patronu u držač, gde se ona zagreva pomoću elektronskog grejača. Korisnik potom uvlači paru preko duvanske patrone, a kada završi, korisnik uklanja patronu iz držača i može bezbedno da je baci u kantu za smeće. Kada je potrebno, korisnik puni držač ubacujući ga u punjač.

Slično IQOS-u, TEEPS zagreva duvan, čime oslobađa njegov pravi ukus. Međutim, TEEPS koristi alternativni izvor zagrevanja kako bi ekstrahovao aromu i nikotin iz listova duvana. On se zagreva aktivnim ugljem, a izgleda i daje osećaj sličan pušenju cigarete, a da pritom nije cigareta. Ugljenični izvor na kraju TEEPS-a se upali. Toplota se potom prenosi na posebno obrađeno duvansko punjenje. Poput konzumiranja cigarete, potrošač uvlačeći TEEPS udiše vodenu paru koja je prijatnog ukusa i sadrži nikotin, do kraja konzumiranja . Patentirani TEEPS dizajn onemogućava sagorevanje duvana.


Proizvodi bez duvana

Mi, takođe, razvijamo dve platforme proizvoda koje sadrže nikotin, ali ne i duvan, a obe koriste nikotin ekstrahovan iz listova duvana. Ovi proizvodi bez duvana stvaraju nikotinsku vodenu paru na veoma različite načine.

Jedna od ovih platformi proizvoda zagreva električnim grejačem e-tečnost koja sadrži nikotin i arome, čime se stvara e-para. Ova platforma proizvoda uključuje proizvode e-cigareta kao što su Nicocig i Vivid - dostupne u Velikoj Britaniji, i Solaris - u Španiji i Izraelu. Ona, takođe, uključuje i MESH, naš proizvod nove generacije sa e-parom.

MESH tehnologija zagrevanja koristi metalnu mrežicu sa sitnim rupama za zagrevanje upakovanog i zatvorenog kertridža koji sadrži nikotin i arome i na taj način  stvara vodenu paru. MESH se, takođe, odlikuje sistemima za aktivaciju zagrevanja uvlačenjem pare kao i za detekciju niskog nivoa tečnosti, što osigurava postojanost i kvalitet vodene pare koja se stvara i udiše. Ova unapređenja su u skladu sa važnim aktuelnim pitanjima o kvalitetu, bezbednosti, konzistentnosti i poreklu proizvoda sa e-parom od strane odraslih korisnika. Lansirali smo MESH na test-uzorku jednog grada u Velikoj Britaniji, u novembru 2016. godine, zajedno za četiri nove, jedinstvene ponude aroma e-tečnosti.

Druga platforma proizvoda je zasnovana na tehnologiji koju smo otkupili 2011. godine. Proizvodi u ovoj kategoriji oponašaju osećaj i ritual pušenja, bez duvana i bez sagorevanja. STEEM, nasuprot e-cigareti, stvara nikotinsku paru u formi nikotinske soli. Kada korisnik udahne, dolazi do hemijske reakcije između nikotina (koji je slaba baza) i slabe organske kiseline, kako bi se stvorila para koja sadrži nikotinsku so.

Share this page