Pronalaženje boljih alternativa za najveći broj pušača

marketsite scientist with IQOS banner

Razuman pristup javnom zdravlju

Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da će do 2025. godine biti više od milijardu pušača.1 Uz toliko mnogo ljudi koji žele da puše, logično je da je potrebno obezbediti manje štetnu alternativu cigaretama. 

Investiramo u ljude i resurse, ulažemo vreme i novac kako bismo razvili bolje alternative za pušače. Naš inovativni portfolio sastoji se od 4 platforme proizvoda koji mogu da zadovolje različite potrebe odraslih pušača i tako im omoguće lakši prelazak na ove proizvode.

Ostvarenju naše vizije proizvoda sa smanjenim rizikom, veoma bi doprinelo i uvođenje mera kojima bi se, u što kraćem roku, pospešio prelazak što većeg broja pušača na proizvode sa manjim rizikom. Samo ukoliko veliki broj odraslih pušača pređe na manje štetne alternative, možemo da damo značajan doprinos javnom zdravlju. Uvereni smo u to da će prava kombinacija između mera države i komercijalnih inicijativa, značajno ubrzati napore da se smanje zdravstveni rizici pušenja.

Problem sagorevanja

Osnovni ritual pušenja je jednostavan: pušač zapali cigaretu i povuče vazduh kroz nju određeni broj  puta, sve dok listovi duvana i papir ne sagore u potpunosti. Ovo sagorevanje proizvodi kompleksnu mešavinu koju nazivamo dim. Duvanski dim sadrži ukuse koji potiču od mešavine duvana, kao i nikotin koji se prirodno nalazi u listovima duvana. Upravo su  ovi elementi ono u čemu pušači uživaju dok konzumiraju cigerete. Ipak, samim procesom sagorevanja proizvodi se i preko 8.000 supstanci, od kojih se 1% smatra uzrocima ili potencijalnim uzrocima oboljenja koja su povezana sa pušenjem, kao što su rak pluća, kardiovaskularne bolesti i emfizem.

Tokom godina istraživanja i razvoja, kreirali smo novu klasu revolucionarnih proizvoda koji se ne baziraju na principu sagorevanja i samim tim ne proizvode dim. Umesto toga, pronašli smo nekoliko načina za  stvaranje vodene pare koja sadrži nikotin i punog je ukusa, koju korisnik može da udiše, a koja sadrži znatno niže nivoe štetnih supstanci od cigareta.

Naši proizvodi od nesagorevajućeg duvana rade po principu zagrevanja, a ne sagorevanja, gde se duvan zagreva tek toliko da otpusti nikotin i ukuse u vidu vodene pare. S druge strane, naši proizvodi koji ne sadrže duvan koriste tečni nikotin, dobijen ekstrakcijom iz listova duvana, i na potpuno drugačiji način proizvode vodenu paru koja sadrži nikotin i ukuse. Iako nose određeni rizik, svi ovi inovativni proizvodi su bolja alternativa pušenju. Međutim, najbolji izbor je prestati ili nikada ne počinjati sa pušenjem. 

Uloga nikotina

Nikotin stvara zavisnost i može biti veoma toksičan ukoliko se unese u organizam u visokim dozama (mnogo većim od onih koje se unose prilikom pušenja ili vaping-a). Takođe, može povećati broj otkucaja srca u minutu i povisiti krvni pritisak. Ipak, nasuprot popularnom verovanju, nikotin nije ono što čini pušenje cigareta štetnim. Toksini i kancerogeni koji se nalaze u duvanskom dimu su primarni uzroci oboljenja koja su povezana sa pušenjem. S druge strane, nikotin predstavlja jedan od razloga zbog čega ljudi puše, zajedno sa ukusom i ritualom. Kako bi pušači prešli na manje štetne alternative, ovi proizvodi moraju da sadrže nikotin. Baš iz tog razloga smo usredsređeni na razvoj proizvoda koji će stvarati vodenu paru punog ukusa koja sadrži nikotin, ali sa znatno nižim nivoima štetnih supstanci od onih koje se mogu pronaći u dimu cigarete.

Iako su ovi proizvodi bolja alternativa pušenju, najbolja opcija za zdravlje je prestati ili ne počinjati sa pušenjem. Određeni ljudi – uključujući trudnice ili dojilje, kao i ljude sa srčanim oboljenjima, jako visokim krvnim pritiskom ili dijabetesom – ne bi trebalo da koriste proizvode koji sadrže nikotin. Maloletnim licima ne bi trebalo da bude omogućen pristup duvanu ili proizvodima koji sadrže nikotin.

Potreba za manje štetnim alternativama 

Odrasli pušači širom sveta tragaju za boljim alternativama cigaretama, koje bi zadovoljile njihove potrebe koje se tiču rituala, ukusa i korisničkog iskustva.

Mnogi potrošači su upoznati sa elektronskim cigaretama koje postoje na tržištu već nekoliko godina. Iako trenutna generacija ovih proizvoda ne zadovoljava sve potrebe pušača, oni su postigli značajan uspeh. Mi već prodajemo e-cigarete ali i nastavljamo da ulažemo u unapređenje ove tehnologije. 

Mi takođe vidimo budućnost u proizvodima od nesagorevajućeg duvana. U ovoj kategoriji, lansirali smo IQOS sistem za zagrevanje duvana u nekim od većih gradova širom sveta. Milioni odraslih pušača su već prešli na IQOS, a mi ćemo nastaviti sa lansiranjem proizvoda i na drugim mestima.

Nudeći raznovrstan portfolio potencijalno manje štetnih proizvoda, verujemo da ćemo uspeti da još veći broj pušača brže pređe na nove proizvode, kao i da ćemo povećati prisutnost naše kompanije u ovoj kategoriji, dok u isto vreme ostvarujemo pozitivan uticaj na javno zdravlje.

1 Bilano V, Gilmour S, Moffiet T, d’Espaignet ET, Stevens GA, Commar A, Tuyl F, Hudson I, Shibuya K. (2015) Globalni trendovi i projekcije upotrebe duvana, 1990–2025: analiza indikatora pušenja prema podacima Comprehensive Information Systems for Tobacco Control Svetske zdravstvene organizacije. Lancet 385:966-76.

Share this page