Naša vizija je da ponudimo pušačima bolji izbor

Razvijamo i testiramo proizvode koji isporučuju nikotin, bez štetnog dima cigareta, a koji će zadovoljiti zahteve potrošača. Od 2008. godine, uložili smo više od >12.5 milijarde dolara i uposlili više od 1,586 najboljih naučnika, inženjera i tehničara.

Milioni korisnika su već prešli na naše prve proizvode bez duvanskog dima. Naš prioritet je jasan – omogućiti milionima odraslih pušača prelazak na manje štetne alternative cigaretama što je pre moguće.

Novi proizvodi su namenjeni isključivo odraslim pušačima, a ne onima koji nikada nisu pušili, kao ni bivšim pušačima.

people outside in group story block

Kreiranje boljih prihvatljivih alternativa za najveći broj pušača

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, 2025. godine će preko milijardu ljudi na svetu biti pušači, uprkos svim kampanjama za borbu protiv pušenja. Ne postoji zamena za prestanak pušenja, ali mi verujemo da možemo mnogo da utičemo na javno zdravlje tako što ćemo promovisati alternative pušenju cigareta. 

Baš iz tog razloga mnogo investiramo u razvoj alternativnih proizvoda koji će zadovoljiti odrasle pušače ali i predstavljati manji rizik od cigareta.

PROČITAJTE VIŠE
scientist on machine testing story block

Stvaramo manje štetne alternative cigaretama

Razvijamo nove proizvode koji imaju potencijal da zamene cigarete. Koristimo tehnologije koje ne zahtevaju paljenje niti sagorevanje, već proizvode vodenu paru (umesto dima) koja sadrži nikotin i ima  pun ukus. 

Osmišljavamo inovativne proizvode kako bi oni bili prihvaćeni od strane  odraslih pušača i kako bi oni prešli na ove proizvode. 

PROČITAJTE VIŠE
testing in laboratory story block

Obimna nauka i precizno testiranje

Naša cela organizacija za istraživanje i razvoj usredsređena je na razvijanje zadovoljavajućih proizvoda koji su manje štetni od cigareta za odrasle pušače širom sveta. 

Postavili smo sebi visoke naučne standarde uz rigorozan sistem procene. Takođe, tražimo potvrdu naših naučnih rezultata od nezavisnih institucija.

PROČITAJTE VIŠE