Obimna nauka i precizno testiranje

marketpages-robust-sciences-banner-article

Najsavremenija naučna istraživanja i razvoj 

Cela naša Organizacija za istraživanje i razvoj usredsređena je na razvijanje zadovoljavajućih proizvoda koji su manje štetni od cigareta za odrasle pušače širom sveta.

Postavili smo sebi visoke standarde i otvoreni smo za posete našem centru za istraživanje i razvoj gde se možete bliže upoznati sa onim što radimo. Naše metodologije i rezultate delimo sa naučnim ekspertima i regulatornim telima putem nezavisno verifikovanih publikacija u naučnim časopisima, prezentacija na naučnim skupovima i putem veb-sajta PMIScience.com.

Sve naše kliničke studije registrovane su na veb-sajtu ClinicalTrials.gov. Takođe, tražimo nezavisnu verifikaciju naših naučnih rezultata.

Procena smanjenja rizika

Naš cilj je da naši proizvodi sa smanjenim rizikom (RRP)1 jednog dana zamene cigarete. Pratimo strogi program naučne procene kako bismo pokazali da prelazak na naše proizvode sa smanjenim rizikom značajno smanjuje rizik od oboljenja, u poređenju sa kontinuiranim korišćenjem cigareta. Ova procena primenjuje opšte priznate prakse u toksikologiji, kao i inovativan pristup proceni rizika koji je baziran na sistemskoj toksikologiji.

Naša naučna procena takođe pokriva širok spektar aktivnosti od inicijalnog razvoja proizvoda, preko kliničkih ispitivanja, do praćenja ovih proizvoda kada se nađu na tržištu, u cilju dugotrajne procene njihovog doprinosa smanjenju štetnosti.

Naši dosadašnji rezultati

Studije o našem najnaprednijem alternativnom proizvodu bez duvanskog dima – Sistemu za zagrevanje duvana (SZD)2, brzo napreduju. One ukazuju na to da Sistem za zagrevanje duvana ima potencijal da predstavlja manji rizik od štetnosti - u poređenju sa kontinuiranim korišćenjem cigareta - za odrasle pušače koji u potpunosti pređu na ovaj proizvod.

Kada se koristi kako je namenjen, Sistem za zagrevanje duvana ne dovodi do sagorevanja ili stvaranja dima. Prema laboratorijskim testovima, njegov aerosol ima značajno niže nivoe štetnih i potencijalno štetnih sastojaka i mnogo je manje toksičan od dima cigarete. Štaviše, naša istraživanja pokazuju da postoji značajan potencijal za potpuni prelazak na Sistem za zagrevanje duvana među odraslim pušačima, kao i zanemarljivo interesovanje za njega među ljudima koji nikada nisu pušili ili su prestali da puše.

Pored toga, posvećeni smo nezavisnoj proveri naših rezultata. Objavljujemo rezultate u nezavisno verifikovanim naučnim časopisima, analiziramo nezavisne prikaze naših naučnih studija i pokrenuli smo otvorenu on-line platformu („crowd-sourcing platformu“) kako bismo omogućili proveru naših rezultata.

1 Proizvodi sa smanjenim rizikom  je termin koji koristimo da označimo proizvode koji predstavljaju, mogu da predstavljaju ili imaju potencijal da predstavljaju manji rizik od štetnosti za pušače koji pređu na ove proizvode, u odnosu na kontinuirano korišćenje cigareta.

2 Van Sjedinjenih Američkih Država, SZD promoviše se kao IQOS

Share this page