Trdna znanstvena podlaga in strogo testiranje

marketpages-robust-sciences-banner-article

Najsodobnejše znanstvene raziskave in razvoj


Naša celotna organizacija raziskovalnih in razvojnih dejavnosti je usmerjena v razvoj izdelkov, ki so za odrasle kadilce po vsem svetu manj škodljivi kot cigarete, a nudijo zadovoljstvo. Postavili smo si visoka merila in vabimo vas, da nas obiščete ter si ogledate, kaj počnemo. Z objavami v recenziranih znanstvenih revijah, s predstavitvami na znanstvenih konferencah in vsebinami na spletnem mestu PMIScience.com seznanjamo znanstvene strokovnjake ter regulativne organe z našimi metodami in ugotovitvami.

Vse naše klinične študije so registrirane na spletnem portalu ClinicalTrials.gov. Poleg tega so naši znanstveni rezultati predmet neodvisnega preverjanja.

Presoja zmanjšanja tveganja

Stremimo k temu, da bi naši izdelki z znižanim tveganjem1 nekega dne nadomestili cigarete. Z ravnanjem v skladu s programom stroge znanstvene presoje želimo pokazati, da preusmeritev k našim izdelkom z znižanim tveganjem v primerjavi z nadaljevanjem kajenja bistveno zmanjšuje tveganje bolezni. Pri tej presoji uporabljamo dobro uveljavljene prakse s področja toksikologije in inovativni sistemski toksikološki pristop k oceni tveganja.

Presoja obsega tudi vse dejavnosti od začetnega razvoja izdelkov, kliničnih preskušanj do spremljanja teh izdelkov po prihodu na trg, kar omogoča dolgoročno oceno njihovega prispevka k zmanjševanju škodljivih posledic.

Naše dosedanje ugotovitve

Naše študije o sistemu za segrevanje tobaka (Tobacco Heating System)2 –, ki je naš najnaprednejši brezdimni alternativni izdelek, hitro napredujejo. Iz njih je razvidno, da ima v primerjavi z nadaljevanjem kajenja popolna preusmeritev k uporabi sistema za segrevanje tobaka pri odraslih kadilcih potencial zmanjšanja tveganja škodljivih posledic.

Če se sistem za segrevanje tobaka uporablja kot je predvideno, ne pride do zgorevanja ali nastanka dima. Iz laboratorijskih testov izhaja, da njegov aerosol vsebuje znatno nižje koncentracije škodljivih in potencialno škodljivih sestavin ter da je veliko manj toksičen kot cigaretni dim. Poleg tega naše raziskave kažejo, da obstajajo velike možnosti za popolno preusmeritev odraslih kadilcev k uporabi sistema za segrevanje tobaka, interes oseb, ki niso nikoli kadile ali ki so kajenje opustile, za sistem za segrevanje tobaka pa je zanemarljiv.

Poleg tega smo zavezani k neodvisnemu preverjanju svojih ugotovitev. Objavljamo v recenziranih revijah, analiziramo neodvisna poročila o študijah z našimi znanstvenimi dognanji, vzpostavili pa smo tudi platformo za množično zunanje izvajanje, ki omogoča preverjanje naših rezultatov.

1Izdelki z znižanim tveganjem je izraz, ki ga uporabljamo za izdelke, ki zmanjšujejo ali verjetno zmanjšujejo tveganje škodljivih posledic pri kadilcih, ki se preusmerijo k uporabi teh izdelkov v primerjavi z nadaljevanjem kajenja oz. imajo potencial za zmanjševanje tveganja.

2Zunaj Združenih držav Amerike je sistem za segrevanje tobaka na voljo pod tržnim imenom IQOS.

Delite to zgodbo