EQUAL-SALARY Certifiering

Philip Morris International är det första multinationella bolaget som får en global EQUAL-SALARY-certifiering. Mångfald och inklusion är grunden i vår affärsstrategi och en av de viktigaste nycklarna i vår kursändring – att gå från cigarettproducent till att bli ett vetenskapsbaserat, högteknologiskt företag som utvecklar rökfria produkter.
Diverse work environment

Varför en EQUAL-SALARY Certifiering?

Alla är överens om att kvinnor ska få samma lön som män för lika arbete. Tyvärr är det inte verkligheten för många kvinnor i världen idag. Alla är överens om att kvinnor ska få samma lön som män för lika arbete. Tyvärr är det inte verkligheten för många kvinnor i världen idag. Vi som ett multinationellt företag vill göra det vi kan för att motverka detta. Därför är vi väldigt stolta över vår EQUAL-SALARY Certifiering. 

Certifieringen är en del av det viktiga arbetet vi driver för att skapa en arbetsmiljö som vilar på jämställdhet, mångfald och inkludering. Redan i 2019 blev Philip Morris International det första multinationella bolaget som fick en global EQUAL-SALARY Certifiering. Mångfald och inklusion är grunden i vår affärsstrategi och en av de viktigaste nycklarna i vår omläggning från att gå från cigarettproducent till att bli ett vetenskapsbaserat, högteknologiskt företag som utvecklar rökfria produkter.

Vad betyder EQUAL-SALARY Certifiering?

EQUAL-SALARY certifikatet är en oberoende rekommendation om att ett företag betalar män och kvinnor lika för lika arbete. Certifieringen kräver också att företag visar att de implementerar HR-policyer och processer som stöder hållbar lika ersättning, till exempel policyer relaterade till rekrytering, utbildning och utveckling och prestationshantering.

Märket tilldelas baserat på ett certifieringsförfarande och en metod som utvecklats av den ideella stiftelsen ”EQUAL-SALARY”. 

År 2015 var PMI det första multinationella företaget som erhöll Equal-Salary-märket i Schweiz. År 2016 testades den första internationella tillämpningen av certifieringsmetoden för lika lön framgångsrikt i PM Japan. Nu strävar PMI efter att bli den första globala Equal-Salary-certifierade multinationella organisationen. För att få den globala jämställdhetsetiketten måste certifieringsprocessen genomföras i PMI-dotterbolag runt om i världen, inklusive Sverige.

Är vi nöjda nu?

Vi är väldigt glada för vår certifiering. Men inte nöjda, vårt arbete slutar inte här. 

Vi har genomfört och fortsätter att arbeta med en rad andra program för att förbättra könsbalanshanteringen inom PMI med bland annat:

  • Vi vill ha 40% kvinnor i ledningen till 2022.
  • Vi tar fram personliga karriär- och utvecklingsplaner för ledande kvinnliga ledare vid PMI och rekrytering av externa kvinnliga talanger.
  • Vi identifierar och ta itu med könsförskjutning i våra talangbedömningar - oavsett om det gäller rekrytering, prestationshantering eller möjligheter till kampanjer.
  • Vi fortsätter att utveckla kvinnliga talanger genom kvinnornätverk som erbjuder möjligheter för kvinnor att bygga värdefulla kontakter för stöd, lärande och mentorskap.
  • Vi har föräldrastödprogram för att hjälpa våra anställda att vara bra föräldrar och bra yrkesverksamma.

Dela denna sida