Hållbarhet är en naturlig och prioriterad del av Philip Morris arbete

Anette Rosengren, koncernchef för Philip Morris Norden, skriver att tobaksindustrin har en självklar roll i arbetet med att uppfylla FN:s globala mål.
Anette-Rosengren

Som världens ledande tobaksföretag är hållbarhet en naturlig och prioriterad del av vårt arbete.  Lika viktigt som vårt klimat- och miljöarbete är det också för oss att säkerställa goda arbetsvillkor för alla våra anställda och underleverantörer. Philip Morris har en tydlig uppförandekod för underleverantörer som inkluderar nolltolerans för barnarbete, strikt efterlevnad av arbetstidslagar och miniminivåer för löner. 

Philip Morris har satt upp höga och ambitiösa hållbarhetsmål. Senast 2030 ska alla våra fabriker vara koldioxidneutrala och senast 2025 ska all elektricitet i fabrikerna vara förnyelsebar. Men det viktigaste vi kan göra för att nå de globala hållbarhetsmålen är att fasa ut cigaretterna. Det kan göras genom att se till att människor inte  börjar att röka samtidigt som de som redan röker slutar eller går över till mindre skadliga alternativ. 

Replik: Hållbarhet viktigt för tobaksindustrin – Global Bar

Dela denna sida