Vårt hållbarhetsarbete

Som ett av världens ledande tobaksföretag vill Philip Morris skapa en rökfri framtid. En förändring som kommer påverka människors hälsa positivt över hela världen. 

Sweden sustainability article landscape

Hållbarhet står i centrum av transformationen och vår strategi styr hur vi producerar, hur vi driver vår verksamhet och hur vi hanterar vår sociala och miljömässiga påverkan. Att genomföra vår förändringsresa och skapa långsiktigt värde samtidigt som vi minimerar avtrycket från våra produkter, våra verksamheter och värdekedjor – det är vårt främsta bidrag till en hållbar framtid.

 

Agenda 2030 och FN:s globla mål för hållbar utveckling, SDG, har blivit den universella referensramen för frågor om hållbar utveckling. Det ligger i linje med vår affärsstrategi att bidra till att FN:s SDG:er blir verklighet. 


Vi ser hållbarhet som en grundläggande möjlighet till innovation, tillväxt och långsiktigt värdeskapande som både är målinriktat och drivet av vår möjlighet att påverka. Därför arbetar vi hårt för att integrera hållbarhet i alla delar av vår verksamhet. Där vi kan göra störst avtryck är vår strategi som fokuserar på att minska hälsoeffekterna av cigarrettrökning.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Philip Morris Nordiska hållbarhetsrapport 2022

PMI:s fjärde nordiska hållbarhetsrapport lyfter fram arbetet som görs i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge och är ett komplement till den internationella, årliga hållbarhetsredovisningen.

|PMI Integrated Report 2022|

Den nordiska rapporten följer PMI:s globala strategi men fokuserar på hur vi kan göra störst skillnad lokalt – som till exempel hälsa, nedskräpning, anställningsvillkor och illegal handel. Under 2022 har PMI tagit nästa steg i hållbarhetsarbetet, bland annat en väsentlighetsanalys med ett nytt ramverk utifrån insikter från nyckelintressenter, samt nya strategier och mätmetoder för att nå målen. Exempelvis lanserades ”the Low-Carbon Transition Plan” under året och beskriver hur PMI ska nå målet om att vara koldioxidneutrala i den egna produktionen (scope 1, 2) till år 2025 och inom hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3) till år 2040.​

img_pmi_sustainability_stakeholder_engagement_mobile_banner

Nordisk Hållbarhetsrapport 2022

Klicka för att ladda ned

Dela denna sida