Tầm nhìn của chúng tôi là mang đến cho người hút thuốc lá điếu một lựa chọn tốt hơn

Chúng tôi đang phát triển và đánh giá các sản phẩm cung cấp nicotine không tạo ra khói thuốc độc hại mà vẫn mang đến trải nghiệm thỏa mãn cho người tiêu dùng. Từ năm 2008, chúng tôi đã đầu tư hơn >12.5 tỷ USD, tuyển dụng hơn 400 nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên đẳng cấp thế giới.

Hàng triệu người tiêu dùng đã chuyển sang sản phẩm đầu tiên trong danh mục sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi. Ưu tiên của chúng tôi rất rõ ràng – chuyển đổi hàng trăm triệu người hút thuốc trưởng thành sang các lựa chọn ít tác hại hơn so với việc tiếp tục hút thuốc lá điếu, càng nhanh càng tốt.

Các sản phẩm mới này chỉ dành cho người hút thuốc trưởng thành và không dành cho những người chưa bao giờ hút thuốc lá hoặc đã bỏ thuốc.

people outside in group story block

Cách tiếp cận tất yếu với sức khỏe cộng đồng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bất chấp các chiến dịch khuyến khích việc bỏ thuốc, đến năm 2025 vẫn sẽ có hơn một tỷ người sẽ hút thuốc lá điếu. Tuy việc bỏ thuốc là tốt nhất, chúng tôi tin rằng chúng ta có thể tạo ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng bằng cách khuyến khích các lựa chọn thay thế cho việc hút thuốc lá điếu.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đang đầu tư đáng kể vào các sản phẩm thay thế. Đây là các sản phẩm vận mang đến trải nghiệm thỏa mãn cho người hút thuốc trưởng thành, nhưng mang rủi ro ít hơn thuốc lá điếu.

TÌM HIỂU THÊM
scientist on machine testing story block

Các Sản phẩm Đột phá cho Người hút thuốc lá điếu

Chúng tôi đang phát triển các sản phẩm mới và có tiềm năng thay thế thuốc lá điếu. Chúng tôi làm điều này bằng cách áp dụng các công nghệ mà không cần đến quá trình đốt cháy. Thay vì tạo ra khói thuốc, các công nghệ này tạo ra hơi chứa nicotine, mang đến hương vị và sự thỏa mãn.

Chúng tôi đang thiết kế tất cả các sản phẩm đột phá này với mục tiêu thu hút những người hút thuốc trưởng thành để họ chuyển sang dùng chúng.

TÌM HIỂU THÊM
testing in laboratory story block

Tiên phong trong Nghiên cứu và Phát triển Khoa học

Toàn bộ bộ máy R&D của chúng tôi tập trung vào việc phát triển các sản phẩm ít độc hại hơn thuốc lá điếu, nhưng vẫn mang đến trải nghiệm thỏa mãn cho người hút thuốc trưởng thành trên toàn thế giới.

Chúng tôi đã thiết lập các tiêu chuẩn khoa học cao cho bản thân và tuân thủ một chương trình đánh giá nghiêm ngặt. Chúng tôi cũng kêu gọi việc xác minh độc lập các kết quả khoa học của chúng tôi.

TÌM HIỂU THÊM