Sản phẩm của chúng tôi ở Việt Nam

Chúng tôi được biết đến qua danh mục các thương hiệu thuốc lá điếu hàng đầu trên toàn cầu của mình. Và chúng tôi đang xây dựng một danh mục mới cho các sản phẩm thay thế không khói thuốc.
our products market sites

Các Sản phẩm Không Khói thuốc của chúng tôi

Tầm nhìn của chúng tôi là thay thế thuốc lá điếu bằng các sản phẩm không khói thuốc mà chúng tôi đang phát triển và thương mại hóa. Các sản phẩm này được thiết kế để tạo ra hơi chứa nicotine, nhằm mang đến trải nghiệm hương vị thỏa mãn cho người dùng mà không có quá trình đốt cháy và không tạo ra khói thuốc.

Hiện tại, danh mục sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi bao gồm bốn sản phẩm, đang trong các giai đoạn phát triển và thương mại hóa khác nhau. IQOS, sản phẩm đầu tiên trong số này, là một hệ thống làm nóng thuốc lá, đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Các Nhãn hiệu Thuốc lá điếu của chúng tôi

Danh mục các nhãn hiệu quốc tế và ở từng quốc gia của chúng tôi được dẫn đầu bởi Marlboro. Đây là sản phẩm thuốc lá điếu quốc tế bán chạy nhất thế giới. Bên cạnh Marlboro, danh mục sản phẩm thuộc phân khúc giá cao cấp của chúng tôi còn có Parliament Virginia S. Phân khúc giá trung cấp của chúng tôi được dẫn đầu bởi L&M, Lark, Merit, Muratti và Philip Morris. Các nhãn hiệu quốc tế hàng đầu khác bao gồm Bond Street, Chesterfield, Next và Red & White.

Chia sẻ trang