Xây dựng một tương lai không khói thuốc

PMI sẽ kinh doanh thuốc lá điếu đến khi nào? Chúng tôi đã xây dựng nên công ty thuốc lá điếu thành công nhất trên toàn cầu, với các thương hiệu thịnh hành và mang tính biểu tượng bậc nhất thế giới.
Two PMI employees discussing and smiling

Giờ đây chúng tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo

Chúng tôi sẽ không chỉ đơn thuần là một công ty thuốc lá điếu hàng đầu. Hơn vậy, chúng tôi đang xây dựng tương lai của PMI dựa trên các sản phẩm không khói thuốc – là những lựa chọn tốt hơn nhiều so với việc hút thuốc lá điếu.

Thật vậy, tầm nhìn của chúng tôi – của mỗi cá nhân tại PMI - là một ngày, những sản phẩm này sẽ thay thế thuốc lá điếu truyền thống.

Vì sao chúng tôi lại làm việc này?

Vì đây là việc nên làm...

Chúng tôi hiểu hàng triệu người hút thuốc lá điếu đang tìm kiếm các lựa chọn khác cho việc hút thuốc, ít độc hại hơn nhưng vẫn mang đến trải nghiệm thỏa mãn. Chúng tôi sẽ mang đến sự lựa chọn đó cho họ.

Chúng tôi có một cam kết với nhân viên và cổ đông của mình. Chúng tôi sẽ thực hiện cam kết đó bằng cách đưa tầm nhìn dài hạn này đến thành công.

Xã hội mong đợi chúng tôi hành động một cách có trách nhiệm, và chúng tôi đang làm đúng điều này bằng việc xây dựng nên một tương lai không khói thuốc.

... và vì giờ đây chúng tôi có thể làm điều này.

Thành công trong hoạt động kinh doanh thuốc lá điếu cho chúng tôi nguồn lực để thực hiện tầm nhìn đầy tham vọng của mình.

Nhờ trí tưởng tượng và sự kiên trì bền bỉ của hàng ngàn con người tại PMI, chúng tôi đã phát triển các sản phẩm đột phá, không tạo ra khói thuốc nhưng vẫn được đón nhận.

Và hiện tại, chúng tôi đang bán các sản phẩm này Hàng triệu người đã từ bỏ thuốc lá điếu và chuyển sang sử dụng các sản phẩm mới của chúng tôi, và đây mới chỉ là bước khởi đầu.

Chúng tôi đang đầu tư để biến những sản phẩm này thành biểu tượng của Philip Morris trong tương lai.

Một tương lai mà PMI sẽ được biết đến về việc thay thế thuốc lá điếu bằng một danh mục các sản phẩm mang tính cách mạng.

Khi thế giới thay đổi hằng ngày, bạn luôn có thể lựa chọn để đứng yên tại chỗ. Thay vì vậy, chúng tôi đã chọn một con đường mới cho công ty. Chúng tôi đã quyết định làm một điều thực sự quan trọng.

Chia sẻ trang