Philip Morris International Inc.: resultaten vierde kwartaal en volledige jaar 2021

Philip Morris International Inc. kondigde in februari zijn resultaten over het vierde kwartaal en het volledige jaar 2021 aan. In dit persbericht vatten we de belangrijkste financiële resultaten samen en worden deze kort toegelicht door onze CEO Jacek Olczak.*

2021 Volledig jaar

• Gerapporteerde verwaterde winst per aandeel (EPS) van $ 5,83, een stijging van 13,0%; stijging met 10,7%, exclusief valuta
• Aangepaste verwaterde winst per aandeel (EPS) van $ 6,08, een stijging van 17,6%; een stijging van 15,3% exclusief valuta
• Het verzendvolume van sigaretten en verwarmde tabak per eenheid steeg met 2,2% (als gevolg van een daling van het verzendvolume van sigaretten met 0,6% en een stijging van het verzendvolume van de verwarmde tabakseenheid met 24,8% tot 95,0 miljard eenheden)
• Marktaandeel voor verwarmde tabakseenheden in IQOS-markten, exclusief de VS, stijgt met 1,2 punten tot 6,8%
• Netto-omzet stijgt met 9,4%; stijging met 6,7% exclusief valuta en acquisities
• Aangepaste netto-omzet stijgt met 7,6% op organische basis
• De netto-inkomsten uit rookvrije producten waren goed voor 29,1% van de totale aangepaste netto-inkomsten
• Bedrijfsresultaat stijgt met 11,2%; stijging met 8,9%, exclusief valuta en acquisities
• Aangepast bedrijfsresultaat stijgt met 13,0% op organische basis
• Winstmarge bedrijfsresultaat stijgt met 0,6 punt
• Gecorrigeerde bedrijfswinstmarge stijgt met 1,8 punten; stijging met 2,0 punten op organische basis
• Het totale IQOS-gebruikers aan het einde van het kwartaal wordt geschat op ongeveer 21,2 miljoen, waarvan ongeveer 15,3 miljoen volledig zijn overgestapt op IQOS en zijn gestopt met roken
• Verhoging van het reguliere kwartaaldividend met 4,2% tot een geannualiseerd tarief van $ 5,00 per gewoon aandeel
• 8,5 miljoen gewone aandelen ingekocht voor $ 785 miljoen, tegen een gemiddelde prijs van $ 92,15 per aandeel

Vierde kwartaal 2021

• Gerapporteerde verwaterde winst per aandeel (EPS) van $ 1,34, een stijging van 5,5%; stijging met 10,2%, exclusief valuta
• Aangepaste verwaterde winst per aandeel (EPS) van $ 1,35, een stijging van 7,1%; stijging met 11,9%, exclusief valuta
• Het verzendvolume van sigaretten en verwarmde tabak per eenheid steeg met 4,2% (als gevolg van een stijging van het verzendvolume van sigaretten met 2,4% en een stijging van het verzendvolume van de verwarmde tabakseenheden met 17,0% tot 25,4 miljard eenheden)
• Marktaandeel voor verwarmde tabakseenheden in IQOS-markten, exclusief de VS, stijgt met 1,0 punten tot 7,1%
• Netto-omzet stijgt met 8,9%; stijging met 8,4%, op organische basis
• De netto-inkomsten uit rookvrije producten waren goed voor 30,7% van de totale netto-inkomsten
• Bedrijfsresultaat stijgt met 1,4%; stijging met 5,2%, exclusief valuta en overnames
• Aangepast bedrijfsresultaat stijgt met 8,3% op organische basis
• Marge bedrijfsopbrengsten daalt met 2,6 punten
• Gecorrigeerde bedrijfswinstmarge stijgt met 1,6 punten; daling met 0,1 punt op organische basis
• 7,6 miljoen gewone aandelen ingekocht voor $ 691 miljoen, tegen een gemiddelde prijs van $ 91,29 per aandeel

Jacek Olczak: “Uitstekende prestaties” 

"Ons bedrijf heeft uitstekende prestaties neergezet in 2021, met een sterk onderliggend momentum dat leidde tot een totale volumegroei, een hoge organische netto-omzetgroei en een hoge ‘dubbelcijferige’ groei van de aangepaste verwaterde winst per aandeel. En dat in een door de pandemie getroffen jaar", zegt Jacek Olczak, Chief Executive Officer.
 
"We waren erg tevreden met de heracceleratie van onze activiteiten in het vierde kwartaal, wat leidde tot resultaten die beter waren dan verwacht. Deze hielden een sequentiële IQOS-gebruikersgroei in, evenals uitstekende initiële prestaties voor IQOS ILUMA. We hebben in het vierde kwartaal ook een vrij stabiel aandeel voor de categorie ‘sigaretten’ behaald omdat onze portefeuille-initiatieven vruchten afwierpen en pandemiegerelateerde beperkingen in veel markten afnamen."
 
"We gaan 2022 in met sterke fundamenten, ondersteund door IQOS en opwindende innovatie in ons bredere rookvrije productportfolio. We voorspellen een organische omzetgroei van 4% tot 6% en een valutaneutrale groei van het aangepaste verwaterde winst per aandeel van 8% tot 11%. Hierbij houden we voorzichtig rekening met de aanhoudende onzekerheid omtrent de volledige beschikbaarheid van IQOS-apparaten en het tempo van het aanhoudende herstel van de pandemie."

Voor meer informatie over onze financiële resultaten, check Investor Relations | PMI - Philip Morris International
* De gepresenteerde groeicijfers in dit persbericht weerspiegelen op een organische basis de valutaneutrale onderliggende resultaten.