Philip Morris International lanceert Integrated Report 2021 en introduceert nieuwe duurzaamheidsstrategie

Antwerpen juni 2022 - Philip Morris International (PMI), het moederbedrijf van Philip Morris Benelux, heeft zijn derde jaarlijks Integrated Report gelanceerd. Het rapport omvat een bijgewerkt Statement of Purpose, een nieuw ESG-framework (milieu, maatschappij en bestuur), en gedetailleerde informatie over de vooruitgang richting een wereld zonder sigaretten. "Duurzaamheid staat centraal in de strategie van Philip Morris en is onlosmakelijk verbonden met onze transformatie naar een rookvrije toekomst", zegt Miguel Matos, Managing Director van Philip Morris Benelux. "Voor ons betekent het in de eerste plaats dat we ons uiterste best doen om sigaretten te vervangen door betere alternatieven."

Bij Philip Morris International zijn duurzaamheid en bedrijfsprestaties volledig met elkaar verweven en versterken ze elkaar. Jacek Olczak, Chief Executive Officer van PMI: "Onze daden, die gebaseerd zijn op data, wetenschap en feiten, zeggen meer dan woorden. PMI verbindt zich ertoe een pionier te zijn op het gebied van veranderingen en een pleitbezorger te zijn van positieve waarden. Om dat te verwezenlijken, willen we uitmunten in klantgerichtheid, technologie, wetenschap en innovatie." 

De basis van PMI’s strategie is innoveren voor betere producten. "Het is doordrongen in elke vezel van ons bedrijf - van de manier waarop we tabak inkopen en voor onze werknemers zorgen tot de manier waarop we onze ecologische voetafdruk verkleinen, samen met de methodes waarop we afval verwerken", legt Miguel Matos, Managing Director van Philip Morris Benelux, uit. "En toch is België een van de weinige EU-landen zonder verwarmde tabaksproducten, terwijl het een hoog percentage rokers heeft. De bijna 2 miljoen Belgische mannen en vrouwen die blijven roken, hebben recht op wetenschappelijk onderbouwde informatie over betere alternatieven en, voor degenen die niet stoppen met roken, toegang tot deze producten."

Een nieuwe duurzaamheidsstrategie

PMI identificeerde de prioritaire ESG-vraagstukken. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een organisatie.

Aan de hand van de 2021 sustainibility materiality assessment onderscheidt PMI op het vlak van ESG twee themagebieden. Enerzijds de themagebieden die betrekking hebben op producten van PMI en anderzijds de themagebieden die betrekking hebben op de operationele aspecten van de bedrijfsvoering. Het is dit onderscheid dat de basis vormt voor de nieuwe duurzaamheidsstrategie van PMI. 

In het Integrated Report van 2021 splitst PMI de beschrijving van zijn vooruitgang op in twee categorieën: de impact op de producten en de operationele impact. De belangrijkste hoogtepunten zijn:

Impact op de producten

• 21,7 miljoen volwassen gebruikers van rookvrije PMI-producten op 31 december 2021.
• 29,1% van de aangepaste netto-inkomsten afkomstig van rookvrije producten.
• 99% van de aangepaste R&D-uitgaven gaat naar de rookvrije producten.
• 86% recyclagepercentage van IQOS-apparaten teruggebracht naar onze gecentraliseerde recyclagecentra.

Operationele impact

• 39,7% van de managementposities wereldwijd wordt bekleed door vrouwen, PMI is goed op weg om de doelstelling voor 2022 van 40% te halen.
• Vijf mensenrechtenonderzoeken uitgevoerd sinds 2018 in landen met het hoogste risico en actieplannen in uitvoering, waarvan vier opgestart in 2020. 
• Vermindering met 18% van de totale CO2-uitstoot van de waardeketen en vermindering met 33% van de uitstoot van directe activiteiten ten opzichte van het 2019 benchmark.
• 100% van de tabak ingekocht zonder risico op ontbossing van primaire en beschermde bossen.

Ook in de Benelux

Philip Morris International is bezig aan een reis om sigaretten te vervangen door rookvrije alternatieven en is hiermee al aanwezig in Nederland. PMI ambieert om deze betere alternatieven zo snel als mogelijk op de markt te brengen in België en Luxemburg, in lijn met 71 andere landen wereldwijd. 

Voor PM Benelux, zijn de ESG-prestaties cruciaal voor de transformatie.

"We zijn er trots op dat 44% van de leidinggevende functies wordt bekleed door vrouwen en dat we zowel in België als in Nederland een certificering voor gelijke salarissen hebben ontvangen", zegt Miguel Matos. 
"Op het gebied van milieu is de fabriek in Bergen op Zoom begonnen om het beheer van hulpbronnen te verbeteren en de ecologische voetafdruk te verkleinen, met de ambitie om eind 2022 het AWS-certificaat (Alliance for Water Stewardship) te behalen en tegen 2024 koolstofneutraal te worden. In 2021 heeft de entiteit een nieuw duurzaam autobeleid ingevoerd, waardoor ons volledige wagenpark tegen 2025 hybride of elektrisch zal zijn."

Bezoek PMI Integrated Report 2021 om het rapport te lezen. Om meer te weten te komen over duurzaamheid bij PMI, klik hier om de website te bezoeken.  

Over Philip Morris Benelux 


Philip Morris Benelux BV is de Belgische dochteronderneming van Philip Morris International (PMI). PMI is een toonaangevend internationaal tabaksbedrijf dat streeft naar een rookvrije toekomst.  
Sinds 2008 heeft PMI meer dan 9 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling, de wetenschappelijke onderbouwing en commercialisering van rookvrije producten voor volwassenen die anders zouden blijven doorroken. Het is de ambitie van PMI om volledig te stoppen met de verkoop van sigaretten.  

Sinds 31 maart 2022 verkoopt PMI rookvrije alternatieven in 71 landen – met uitsluiting van Rusland en Oekraïne – en er wordt geschat dat ongeveer 12.7 miljoen volwassenen zijn overgestapt naar IQOS en zijn gestopt met roken. 
PMI heeft een sterke basis en een aanzienlijke expertise in life sciences en kondigde in februari 2021 aan dat het wil uitbreiden naar de domeinen wellness en gezondheidszorg. Bezoek de website voor meer informatie op www.pmi.com/be en www.pmiscience.com.

Contact: 
Kobe Verheyen
PMI Benelux   
 T. +32 474 28 57 46
Kobe.verheyen@pmi.com