Regler og love

De velkendte risici der er forbundet med rygning har ført lovgivere til at pålægge flere og flere restriktioner og højere afgifter på cigaretter end på andre forbrugsvarer - alt i mens voksne stadig frit kan købe cigaretter.
regulation banner

En ansvarlig tilgang til folkesundhed

Der er absolut ingen tvivl om at tobaksvarer bør være underkastet strenge regler og love. Oplysninger viser, at vi respekterer statens autoritet - og lederskab - i forhold til at beskytte folkesundheden.

Til tider har vi i høj grad gjort indsigelse mod reglerne, fx de regler, der fjerner varemærket fra cigaretpakkerne og derved tvinger forbrugerne til at vælge mellem produkter, der ser næsten ens ud. Vi mener stadig, at en neutral emballage behandler voksne rygere urimeligt; som om de ikke er i stand til selv at træffe en beslutning. Og vi er ikke enige i at et forbud mod cigaretter giver mening for rygere og for samfundet generelt.

Med omfattende krav i forhold til kontrol af næsten hvert eneste aspekt indenfor tobaksbranchen, kan man spørge sig selv om, hvor man finder planen for at imødekomme behovene hos mere end en milliard mennesker, som stadig ryger?

Svaret er, efter vores mening, nyskabelse med hensyn til produkter og politikker. Mens vi arbejder på at udvikle en røgfri fremtid ændrer vores prioriteter sig. Den teknologi som vi og andre har udviklet gør det muligt at bevæge tobaks- og nikotinmarkedet hen imod en fremtid, hvor cigaretter erstattes af mindre skadelige, men stadig nydelsesværdige røgfrie alternativer. I denne kontekst kan fornuftig, risikobaseret regulering af røgfrie produkter kombineret med yderligere restriktioner på cigaretter hjælpe med at gøre noget ved skaderne ved rygning mere effektivt - og hurtigere - end neutral emballage og andre traditionelle lovgivningsmæssige tiltag.

For at der ikke skal være tvivl om vores mening, mener vi, at love og regler fortsat bør afskrække folk fra at begynde at ryge samt opmuntre til rygestop. Men det er ligeledes klart, at millioner af mænd og kvinder vil fortsætte med at ryge, og at de bør have mulighed for at gå over til et bedre alternativ.

Del dette