Nordiske bæredygtighedsrapport

At skabe langsigtet værdi og samtidig minimere de negative eksternaliteter ved vores produkter, virksomheder og værdikæder – det er vores bidrag til en bæredygtig fremtid.
Nordics Sustainability Report 2020

I takt med, at verdenssamfundet prioriterer sundhed og velvære højere, ser vi også et støt fald i cigaretrygning. 

I de nordiske lande falder rygning i absolutte tal, hvilket ikke er tilfældet i resten af verden. I følge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) falder andelen af mennesker, der ryger. Men den samlede befolkning er stigende, og det absolutte antal af mennesker, der ryger, er det samme.  I dag ryger 1,1 milliarder mennesker stadig, heraf 2,5 millioner i de nordiske lande. 

Vi er på vej i den rigtige retning, men har stadig et stykke vej at gå.FN's mål for bæredygtig udvikling er blevet den universelle referenceramme for spørgsmål vedrørende bæredygtig udvikling.

Det er i tråd med vores forretningsstrategi at sikre, at FN's SDGer bliver en realitet. Vores prioritet for Norden er hentet fra PMI's globale proces og tilpasset en nordisk kontekst for at lægge indsatsen dér, hvor vi kan gøre den største forskel.

 • sdg-da-03

  SDG 3

  Cigaretter forårsager alvorlige sygdomme. Ved at erstatte cigaretter med mindre skadelige alternativer kan vi reducere den negative indvirkning, vores produkter har på enkeltpersoner og på samfundet. Vi markedsfører og sælger kun vores produkter til voksne rygere.

 • sdg-da-08

  SDG 8

  Vi sikrer gode arbejdsvilkår for alle vore medarbejdere og forventer, at vores leverandører gør det samme - til gavn for over en million arbejdstagere på verdensplan gennem PMI's værdikæde.

 • sdg-da-12

  SDG 12

  Vi forbedrer livscykluseffekten af vores produkter – lige fra at reducere tobaksdyrkningens indvirkning på miljøet, til f.eks. en effektiv CO2-neutral produktion, forebyggelsen af affald, tilskyndelse til genanvendelse og programmer med henblik på at reducere skrald i naturen.

 • sdg-da-16

  SDG 16

  Vi er forpligtet til at overvåge og begrænse ulovlig handel. Vores arbejde er både med til at reducere tab af skatteindtægter, men også sundhedsrelaterede risici forbundet med kopicigaretter, vejen til en røgfri verden og kampen mod organiseret kriminalitet.

For andet år i træk præsenterer vi vores Nordiske Bæredygtighedsrapport. Bæredygtighedsrapporten beskriver vores bæredygtighedsarbejde i løbet af 2020 og kortlægger vores retning for de kommende år. Den ligger i forlængelse af ”Philip Morris International Integrated Report 2020”, der offentliggøres i juni 2021, som udarbejdes i overensstemmelse med GRI-standarder, og den nordiske rapport føjer sig til årsrapporterne fra de enkelte nordiske kontorer, der er udarbejdet i henhold til lokale retningslinjer.

Rapporten fokuserer på de områder, hvor vi har størst mulighed for at gøre en forskel i Norden: sundhed, henkastet affald, vores rolle som arbejdsgiver og vores arbejde med at bekæmpe ulovlig handel.

Vi har identificeret en række Key Performance Indicators fra Philip Morris' globale bæredygtighedsarbejde for at styre bæredygtighedsarbejdet i Norden. Denne rapport fremlægger, hvad vi har opnået indtil nu, og hvad vi arbejder på at opnå fremadrettet.

Nordics Sustainability Report 2019

Download

Nordics Sustainability Report 2020

Download

Del Dette