Nordiske bæredygtighedsrapport

Philip Morris ønsker å skape en røykfri fremtid. Som et av verdens ledende tobakksselskaper faser vi ut sigarettene og tilbyr mindre skadelige alternativer til folk som enten ikke ønsker eller klarer å stumpe røyken. 2022 utgjorde våre røykfrie produkter32% av vår globale inntjening.
Sweden sustainability article landscape

Bærekraft utgjør kjernen i Philip Morris’ transformasjon, og strategien vår styrer hvordan vi produserer, hvordan vi driver virksomheten vår og hvordan vi håndterer vår sosiale og miljømessige påvirkning. Vårt viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid er å skape langsiktig verdi samtidig som fotavtrykket til våre produkter, virksomhet og verdikjeder minimeres.

Philip Morris Nordic Sustainability Report 2021

PMIs tredje nordiske bærekraftsrapport fremhever arbeidet som gjøres i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge og er et supplement til den internasjonale, årlige bærekraftsrapporten (PMI Integrated Report). Den nordiske rapporten følger PMIs globale strategi, men fokuserer på hvordan vi kan gjøre den største forskjellen lokalt – som i helse, forsøpling, ansettelsesforhold og ulovlig handel. I 2021 har PMI tatt neste steg i bærekraftsarbeidet, inkludert en vesentlighetsanalyse med nytt rammeverk basert på innsikt fra sentrale interessenter, samt nye strategier og målemetoder for å nå målene. For eksempel ble "The Low-Carbon Transition Plan" lansert i løpet av året og beskriver hvordan PMI skal nå målet om å være karbondioksidnøytral i egen produksjon (scope 1, 2) innen år 2025 og innenfor hele verdikjeden (scope 1, 2 og 3) innen 2040. 

Del Dette