nordic landscape link
bæredygtighed

Nordiske bæredygtighedsrapport

At skabe langsigtet værdi og samtidig minimere de negative eksternaliteter ved vores produkter, virksomheder og værdikæder – det er vores bidrag til en bæredygtig fremtid. 

I takt med, at verdenssamfundet prioriterer sundhed og velvære højere, ser vi også et støt fald i cigaretrygning. 

I de nordiske lande falder rygning i absolutte tal, hvilket ikke er tilfældet i resten af verden. I følge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) falder andelen af mennesker, der ryger. Men den samlede befolkning er stigende, og det absolutte antal af mennesker, der ryger, er det samme.  I dag ryger 1,1 milliarder mennesker stadig, heraf 2,5 millioner i de nordiske lande. 

Vi er på vej i den rigtige retning, men har stadig et stykke vej at gå.
FN's mål for bæredygtig udvikling er blevet den universelle referenceramme for spørgsmål vedrørende bæredygtig udvikling.

Det er i tråd med vores forretningsstrategi at sikre, at FN's SDGer bliver en realitet. 
Vores prioritet for Norden er hentet fra PMI's globale proces og tilpasset en nordisk kontekst for at lægge indsatsen dér, hvor vi kan gøre den største forskel.

sdg-da-03
SDG 3
Cigaretter forårsager alvorlige sygdomme. Ved at erstatte cigaretter med mindre skadelige alternativer kan vi reducere den negative indvirkning, vores produkter har på enkeltpersoner og på samfundet. Vi markedsfører og sælger kun vores produkter til voksne rygere.
sdg-da-08
SDG 8
Vi sikrer gode arbejdsvilkår for alle vore medarbejdere og forventer, at vores leverandører gør det samme - til gavn for over en million arbejdstagere på verdensplan gennem PMI's værdikæde.
sdg-da-12
SDG 12
Vi forbedrer livscykluseffekten af vores produkter – lige fra at reducere tobaksdyrkningens indvirkning på miljøet, til f.eks. en effektiv CO2-neutral produktion, forebyggelsen af affald, tilskyndelse til genanvendelse og programmer med henblik på at reducere skrald i naturen.
sdg-da-16
SDG 16
Vi er forpligtet til at overvåge og begrænse ulovlig handel. Vores arbejde er både med til at reducere tab af skatteindtægter, men også sundhedsrelaterede risici forbundet med kopicigaretter, vejen til en røgfri verden og kampen mod organiseret kriminalitet.

Nu præsenterer Philip Morris sin første nordiske bæredygtighedsrapport. Denne rapport beskriver vores bæredygtighedsarbejde i 2019 og kortlægger vores retning for de kommende år. 

Det er en fortsættelse af Philip Morris International Integrated Report 2019, som er udarbejdet i overensstemmelse med GRI-standarder, og en tilføjelse til de enkelte nordiske kontorers årsrapporter, som omfatter obligatorisk regnskabsaflæggelse om bæredygtighedsforanstaltninger i henhold til lokale regler.

Selv om det er en fortsættelse  af Philip Morris' globale strategi, fokuserer denne rapport på, hvordan vi maksimerer vores bidrag til de vigtigste emner og effekterne af vore aktiviteter i Norden: sundhed, affald og ansvarlige arbejdsvilkår.

I vores arbejde har vi identificeret en række nøgletal fra Philip Morris' globale bæredygtighedsarbejde. 

De er relevante for at kvalitetssikre bæredygtighedsarbejdet i Norden. Med denne rapport præsenterer vi, hvad vi har opnået indtil nu, og hvad vi arbejder på at opnå fremadrettet.

Del dette