Työmme kestävän kehityksen hyväksi

Johtavana kansainvälisenä tupakkayhtiönä Philip Morris haluaa olla luomassa savutonta tulevaisuutta. Kyseessä on muutos, joka vaikuttaa positiivisesti kansanterveyteen kaikkialla maailmassa. 

Nordics Sustainability Report 2020

Kestävyys on muutoksen ydin, ja strategiamme ohjaa tuotantotapojamme, liiketoimintaamme, sosiaalista vastuutamme ja ympäristövastuutamme. Muutoksen toteuttaminen samanaikaisesti, kun vähennämme tuotteittemme, toimintamme ja arvoketjumme haittavaikutuksia, on tärkeintä työssämme kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Samalla, kun terveyden ja hyvinvoinnin merkitys korostuu entisestään eri yhteiskunnissa, savukkeiden polttaminen on jatkuvasti vähentynyt. Pohjoismaissa tupakointi vähenee absoluuttisesti toisin kuin monissa muissa maailman maissa. Edelleen noin 1,1 miljardia ihmistä tupakoi, heistä 2,5 miljoonaa Pohjoismaissa. Olemme oikealla tiellä, mutta vielä on tehtävää. Jotta voisimme olla entistä vastuullisempi yritys, meidän on tehtävä kaikkemme savukkeitten korvaamiseksi savuttomilla vaihtoehdoilla. Vaikka savuttomat tuotteet eivät ole riskittömiä, ne ovat merkittävästi savukkeita parempi vaihtoehto ihmisten terveyden ja yhteiskunnan kannalta. Tavoitteemme savuttomasta tulevaisuudesta tukee YK:n kestävän kehityksen periaatteita, varsinkin periaatetta (SDG) 3, joka pyrkii terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen.

Agenda 2030 ja YK:n periaatteet (SDG) ovat yleismaailmallinen viitekehys kysymyksille, jotka liittyvät kestävään kehitykseen. Ne ovat yhteneviä liiketoimintastrategiamme kanssa: tavoitteenamme on, että periaatteista tulee totta.

 • tavoite-3_300x300px

  SDG 3

  Savukkeet aiheuttavat vakavia sairauksia. Vaihtamalla savukkeet niitä vähemmän haitallisiin vaihtoehtoihin voimme merkittävästi vähentää tuotteidemme kielteisiä vaikutuksia ihmisille ja yhteiskunnille. Markkinoimme ja myymme tuotteitamme ainoastaan aikuisille tupakoijille.

 • tavoite-8_300x300px

  SDG 8

  Pidämme huolta kaikkien työntekijöidemme hyvistä työehdoista  ja edellytämme, että toimittajamme ja alihankkijamme kohtelevat samoin PMI:n kansainväliseen arvoketjuun kuuluvaa yli miljoonaa työntekijää.

 • tavoite-12_300x300px

  SDG 12

  Pyrimme parantamaan tuotteidemme elinkaarivaikutuksia alkaen tupakanviljelyn ympäristövaikutusten vähentämisestä ja siirtymisestä tehokkaaseen vähähiiliseen tuotantotapaan, kierrätykseen ja roskaamisen ennaltaehkäisyyn.

 • tavoite-16_300x300px

  SDG 16

  Olemme aktiivisia laittoman kaupan valvonnassa ja rajoittamisessa. Ponnistelumme auttavat vähentämään verotulojen menetyksiä ja terveysriskejä, jotka liittyvät väärennettyihin savukkeisiin. Toimenpiteemme tukevat savuttomaan maailmaan siirtymistä ja taistelua järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.

Pohjoismainen vastuullisuuraportti 2020 on järjestyksessä toinen. Raportti kertoo vastuullisuustyöstämme kyseisen vuoden aikana ja luo suuntaviivoja tuleville vuosille. Se täydentää Philip Morris Internationalin Integrated Report 2020 -dokumenttia, joka julkaistiin kesäkuussa 2021, joka on laadittu GRI-standardien mukaisesti. Raportti täydentää lisäksi yksittäisten pohjoismaisten tytäryhtiöiden vuosikertomuksia, jotka sisältävät pakollisen selvityksen paikallisen lainsäädännön edellyttämistä vastuullisuustoimenpiteistä.

Vaikka kyseessä onkin konsernin asiakirjaan pohjautuva raportti, olemme halunneet korostaa asioita, jotka ovat erityisen tärkeitä juuri Pohjoismaissa: terveys, roskaamisen vähentäminen ja vastuullinen työnantajuus.

Omassa työssämme olemme tunnistaneet joukon suorituskyvyn mittareita (KPI) Philip Morrisin globaalista vastuullisuustyöstä.

Ne sopivat ohjaamaan työtämme Pohjoismaissa. Raportti esittelee sen, mitä olemme saavuttaneet tähän mennessä ja mitä teemme päästäksemme eteenpäin.

Jaa tämä sivu