Työmme kestävän kehityksen hyväksi

Johtavana kansainvälisenä tupakkayhtiönä Philip Morris haluaa olla luomassa savutonta tulevaisuutta. Kyseessä on muutos, joka vaikuttaa positiivisesti kansanterveyteen kaikkialla maailmassa. 

Sweden sustainability article landscape

Kestävyys on muutoksen ydin, ja strategiamme ohjaa tuotantotapojamme, liiketoimintaamme, sosiaalista vastuutamme ja ympäristövastuutamme. Muutoksen toteuttaminen samanaikaisesti, kun vähennämme tuotteittemme, toimintamme ja arvoketjumme haittavaikutuksia, on tärkeintä työssämme kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Samalla, kun terveyden ja hyvinvoinnin merkitys korostuu entisestään eri yhteiskunnissa, savukkeiden polttaminen on jatkuvasti vähentynyt. Pohjoismaissa tupakointi vähenee absoluuttisesti toisin kuin monissa muissa maailman maissa. Edelleen noin 1,1 miljardia ihmistä tupakoi, heistä 2,5 miljoonaa Pohjoismaissa. Olemme oikealla tiellä, mutta vielä on tehtävää. Jotta voisimme olla entistä vastuullisempi yritys, meidän on tehtävä kaikkemme savukkeitten korvaamiseksi savuttomilla vaihtoehdoilla. Vaikka savuttomat tuotteet eivät ole riskittömiä, ne ovat merkittävästi savukkeita parempi vaihtoehto ihmisten terveyden ja yhteiskunnan kannalta. Tavoitteemme savuttomasta tulevaisuudesta tukee YK:n kestävän kehityksen periaatteita, varsinkin periaatetta (SDG) 3, joka pyrkii terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen.

Agenda 2030 ja YK:n periaatteet (SDG) ovat yleismaailmallinen viitekehys kysymyksille, jotka liittyvät kestävään kehitykseen. Ne ovat yhteneviä liiketoimintastrategiamme kanssa: tavoitteenamme on, että periaatteista tulee totta.

PMI:n kolmas pohjoismainen kestävän kehityksen raportti korostaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa tehtyä työtä ja täydentää kansainvälistä, vuotuista kestävän kehityksen raporttia (PMI Integrated Report). Pohjoismainen raportti noudattaa PMI:n globaalia strategiaa, mutta keskittyy siihen, miten voimme saada mahdollisimman paljon aikaan paikallisesti. Aiheina ovat esimerkiksi terveydenhuolto, roskaaminen, työolot ja laiton kauppa.

Vuonna 2021 PMI on ottanut seuraavan askeleen kestävän kehityksen työssään. Esimerkkinä vuoden aikana käynnistetty "Low-Carbon Transition Plan", joka kuvaa, kuinka PMI saavuttaa tavoitteensa olla hiilidioksidineutraali omassa tuotannossaan (scope 1, 2) vuoteen 2025 mennessä ja koko arvoketjussa (scope 1, 2 ja 3) vuoteen 2040 mennessä.

Jaa tämä sivu