Pohjoismainen vastuuraportti

Philip Morris on esitellyt ensimmäisen pohjoismaisen vastuullisuusraporttinsa. Raportti kertoo vastuullisuustyöstämme 2019 ja hahmottaa suuntaviivoja tuleville vuosille.
nordic landscape

Osuutemme kestävän tulevaisuuden rakentamisessa on vähentää tuotteidemme, toimintamme ja arvoketjujemme kielteisiä vaikutuksia.

Sen myötä, että maailmassa suuressa määrin korostetaan terveyttä ja hyvinvointia, on myös havaittavisa tupakoinnin jatkuva väheneminen.

Nykyään tupakoijia on maailmassa noin 1,1 miljardia, josta Pohjoismaiden osuus on noin 2,5 miljoonaa. Vaikka olemme oikealla tiellä, työsarkaa riittää edelleen.

YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitteet (SDG) ovat muodostuneet aihealueeeseen liittyvien kysymysten kansainväliseksi viitekehykseksi. 

Liiketoimintastrategiamme on vaikuttaa siihen, että YK:n tavoitteet toteutuvat. Pohjoismaiset tavoitteemme ovat otos PMI:n kansainvälisistä tavoitteista, ja ne on sopeutettu toimintaympäristöömme. Keskitymme asioihin, joihin voimme eniten vaikuttaa.

 • tavoite-3_300x300px

  SDG 3

  Tupakanpoltto aiheuttaa vakavia sairauksia. Korvaamalla savukkeet vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla voimme merkittävästi vähentää tuotteittemme kielteisiä vaikutuksia yksilöille ja yhteiskunnalle. Markkinoimme ja myymme tuotteitamme ainoastaan aikuisille tupakoijille.

 • tavoite-8_300x300px

  SDG 8

  Pidämme huolta kaikkien työntekijöidemme hyvistä työehdoista ja edellytämme, että toimittajamme ja alihankkijamme kohtelevat samoin PMI:n kansainväliseen arvoketjuun kuuluvaa yli miljoonaa työntekijää.

 • tavoite-12_300x300px

  SDG 12

  Pyrimme parantamaan tuotteittemme elinkaarivaikutuksia alkaen tupakanviljelyn ympäristövaikutusten vähentämisestä ja siirtymisestä tehokkaaseen vähähiiliseen tuotantotapaan, kierrätykseen ja roskaamisen ennaltaehkäisyyn.

 • tavoite-16_300x300px

  SDG 16

  Olemme aktiivisia laittoman kaupan valvonnassa ja rajoittamisessa. Ponnistelumme auttavat vähentämään verotulojen menetyksiä ja terveysriskejä, jotka liittyvät väärennettyihin savukkeisiin. Toimenpiteemme tukevat savuttomaan maailmaan siirtymistä ja taistelua järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.

Olemme aktiivisia laittoman kaupan valvonnassa ja rajoittamisessa. Ponnistelumme auttavat vähentämään verotulojen menetyksiä ja terveysriskejä, jotka liittyvät väärennettyihin savukkeisiin. Toimenpiteemme tukevat savuttomaan maailmaan siirtymistä ja taistelua järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.

Philip Morris on esitellyt ensimmäisen pohjoismaisen vastuullisuusraporttinsa. Raportti kertoo vastuullisuustyöstämme 2019 ja hahmottaa suuntaviivoja tuleville vuosille. Se on täydennystä PMI:n Integrated Report 2019 – asiakirjalle, joka on laadittu kansainvälisten GRI-standardien mukaisesti. Raportti täydentää lisäksi yksittäisten pohjoismaisten tytäryhtiöiden vuosikertomuksia, jotka sisältävät pakollisen selvityksen paikallisen lainsäädännön mukaisista vastuullisuustoimenpiteistä.

Vaikka kyseessä onkin PMI:n Integrated Report 2019 – asiakirjaan pohjautuva raportti, olemme halunneet korostaa asioita, jotka ovat erityisen tärkeitä meille juuri Pohjoismaissa: terveys, roskaamisen vähentäminen ja vastuullinen työnantajuus.

Omassa työssämme olemme tunnistaneet joukon suorituskyvyn mittareita (KPI) Philip Morrisin globaalisista vastuullisuustyöstä.

Ne ovat sopivia ohjaamaan vastaavaa työtämme Pohjoismaissa. Raportti esittelee sen, mitä tähän mennessä olemme saavuttaneet ja mitä teemme päästäksemme eteenpäin.

napsauta tätä lukeaksesi raportin

  

Jaa tämä sivu