Philip Morris vil gjøre Norge røykfritt 

Det beste er å aldri begynne å røyke. For dem som røyker, er det best å slutte. De som ikke ønsker eller klarer å stumpe røyken, bør bytte til et røykfritt alternativ. 

Derfor endrer vi vår virksomhet for å skape en røykfri fremtid. Det gjør vi gjennom å erstatte sigaretter med røykfrie produkter til voksne som ellers vil fortsette å røyke. 

Antall ansatte

~21

Hovedmerker

General, ZYN, Marlboro, L&M

pakistan-sustainability-thumbnail
Sweden sustainability article landscape 2

Vi ser bærekraft som en grunnleggende mulighet for innovasjon, vekst og målrettet, resultatdrevet, langsiktig verdiskaping. Derfor jobber vi hardt for å integrere bærekraft i alle deler av vår virksomhet. Den største og mest presserende negative eksternaliteten vår strategi tar sikte på å adressere, er helsekonsekvensene av sigarettrøyking.

Les mer om vår tilnærming til bærekraft her

Vi har vært kjent som et ledende internasjonalt sigarett- og tobakksselskap, men i 2016 gjorde vi vår nye visjon kjent: å levere en røykfri fremtid. I dag tilbyr vi nye røykfrie produkter som, selv om de ikke er uten risiko, er et mye bedre alternativ enn sigaretter. 

I løpet av de siste årene har vi investert mer enn 100 milliarder kroner i forskning og utvikling, og vi har flere enn 1,586 forskere som arbeider med å skape røykfrie alternativ til sigarettene. 

Over 25millioner voksne røykere verden over har byttet ut sigarettene med Philip Morris’ røykfrie alternativ, som nå er tilgjengelig i 73 land. Philip Morris Norway AS har hatt kontorer i Norge siden 2009, og i dag er vi 21 ansatte.

Røyking og helse

Download

General terms of purchase

download

30.06.2023

Philip Morris Norway AS and PM Tobakk Norge AS Transparency Act Statement for 2022

download

Swedish Match Sales Norway AS

Office/visiting address:
Swedish Match Sales Norway AS
Bryggegata 9
0250 Oslo
Norway

Invoicing/postal address:
Swedish Match Sales Norway AS
P.O Box 1814 Vika
0123 Oslo
Norway

VAT no. NO993343862

+47 22 72 72 40